Debatt: Använd din röst i EU-valet för rätten att söka asyl


Flyktingar stoppas av polis på gränsen mellan Italien och Frankrike. Foto: David Isaksson.

DEBATT. I stället för att skapa säkra och legala vägar för att söka asyl bidrar EU:s politik till att stärka de illegala flyktingnätverken. Risken är nu stor att flyktingars rättigheter ytterligare urholkas. Därför uppmanar vi alla att rösta – för den mänskliga rättigheten att söka asyl! Det skriver Amnesty Sveriges generalsekreterare Anna Johansson.

Detta är en debattartikel. De åsikter som framförs är författarens egna.

I stället för rättssäkra asylprocesser och värdiga mottagandesystem för människor på flykt har fokus i EU:s flykting-och migrationspolitik mer och mer blivit på gränskontroller, misstänkliggörande av flyktingskapet och avtal med länder utanför EU. Och Migrations-och asylpakten som nu är beslutad kommer med största sannolikhet att leda till att fler människor de facto hålls frihetsberövade i förvar vid EU:s gränser, däribland barn och personer i utsatta situationer. Skyddet för människor som söker asyl i EU kommer att minska, och fler människor kommer att slussas genom undermåliga asylförfaranden vid gränserna, i stället för att få en rättvis och fullständig prövning av sina asylansökningar. 

Så hur kan det komma sig att politiker i EU och i dess medlemsstater, inklusive Sverige aktivt driver en politik som går stick i stäv med respekt för folkrätt och flyktingrätt? En politik som innebär ytterligare stort lidande för människor på flykt och att de ibland rent faktiskt fråntas möjligheten att komma till trygghet och säkerhet och kunna söka asyl? 

Libyen exempelvis, är ett av världens farligaste länder för både migranter och flyktingar att befinna sig i. Trots detta samarbetar EU med den libyska kustbevakningen och bidrar även med pengar och patrullbåtar till den libyska kustbevakningen. EU samarbetar även med Turkiet och med Tunisien och ett antal andra länder. Gemensamt för alla dessa länder EU samarbetare med är att det sker övergrepp på människor på flykt, något som såväl Amnesty International som andra människorättsorganisationer rapporterat.

Om alla samarbeten skulle fungera så som EU önskar, nämligen att samarbetsländerna agerar grindvakter för EU:s räkning, skulle ingen människa på flykt kunna ta sig till ett EU land för att söka asyl. Så hur rimmar det med principerna som EU grundar sitt system på, principen om rätten att söka asyl och även i övrigt respekt för staters internationella förpliktelser? Svaret är att det inte gör det. 

Men ändå söker människor på flykt asyl i något av EU:s 27 medlemsländer. Att det är möjligt beror i hög utsträckning på smugglare. Smugglare som EU:s system med avsaknad av säkra och legala vägar driver människor på flykt i händerna på. Smugglarna som politikerna säger sig vilja skydda människor på flykt från. Skydda dem från att ta de farliga vägar och sjöodugliga båtar som smugglarna tvingar in dem på. Det är, säger man, anledningen till att man måste ha avtal med länder som Tunisien och samarbete med länder som Libyen. För att människor inte ska dö på Medelhavet. 

Vi har en annan lösning än att de människor på flykt som inte har något annat val än att ta sig vidare mot EU ska tvingas kvar i farliga länder på vägen mot Europa. Länder som är rättsosäkra och utan tillstymmelse till asylprövningssystem, mottagningssystem och det övriga som EU har på plats. Och för att människor på flykt inte ska behöva använda sig av människosmugglare och riskera sina liv, eller mista livet, på vägen över Medelhavet.  

Det är att införa säkra och legala vägar för att ta sig till skydd och kunna söka asyl i något av EU:s medlemsländer.

Ibland får vi frågan; vad är problemet? Svaret är att EU idag med berått mod och öppna ögon aktivt medverkar till att människor på flykt tvingas kvar i osäkra och farliga situationer och att de inte kan utöva sin mänskliga rättighet att söka asyl.

Ungefär två procent av alla människor på flykt i världen söker sig till EU. I stället för att investera i ett värdigt mottagande inom EU och skapa säkra och reguljära vägar för att göra det möjligt för människor att få skydd i Europa utan att behöva göra farliga resor, är dagens politik och pakten ytterligare steg mot att externalisera gränskontrollen och kringgå EU:s ansvar för människor på flykt.  Det är omoraliskt och i strid med folkrätten och den internationella flyktingrätten.

Amnesty har under många år rapporterat om övergrepp som sker i Libyen och av den libyska kustbevakningen mot flyktingar och migranter som försöker ta sig över Medelhavet till Europa. Nu går det att se med egna ögon i SVT:s Uppdrag granskning; Spelet om migrationen. Se när libyska kustbevakningen skjuter mot sjöräddningsfartyget SOS Humanity. Använder så kallad pull backs, alltså tvingar tillbaka människor som har flytt Libyen, trots att de befinner sig på internationellt vatten. Titta på programmet. Läs våra rapporter.  Och ta ställning. 

De kommande fem åren med ett nytt EU- parlament och en ny EU kommission kommer att innebära stora utmaningar för folkrätten och den internationella flyktingrätten. Vi uppmanar alla att gå och rösta. Att använda sin röst för de som inte ges en röst. Och att verka för att   politiker och beslutsfattare lever upp till de åtaganden de redan säger sig respektera – den mänskliga rättigheten att söka asyl. 


Anna Johansson
Generalsekreterare Amnesty International Sverige

Läs också

Uppläsning av artikel

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.