”EU:s trovärdighet kring mänskliga rättigheter hotas”


Evin Incir i EU-parlamentet. Foto: Privat.

EU har varit alltför passiva när det gäller Israels ockupation och den illegala bosättningspolitiken. Nu måste EU stå upp för de mänskliga rättigheterna – oavsett var övergrepp sker. Om inte det sker riskerar EU:s trovärdighet att hotas. Det menar Evin Incir, socialdemokratisk EU-parlamentariker med stort engagemang i demokratifrågor.

Evin Incir valdes in i Europaparlamentet 2019. Hon har flera uppdrag i parlamentet, bland dem ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter. Hon tjänstgör också i utrikesutskottet och är vice ordförande i delegationen för förbindelser med Palestina och har varit chef för EU:s valövervakare i Sierra Leone. Evin Incir är djupt oroad över Israels fortsatta attacker mot Gaza och menar att både EU:s och FN:s oförmåga att få stopp på dödandet och svälten kan få konsekvenser för hela det internationella rättssystemet:

– Det börjar dessvärre bli uppenbart att varken EU eller FN tillämpar det internationella rättssystemet på samma sätt för alla länder och folk. Man kan bryta mot till exempel palestiniers och kurders demokratiska rättigheter, utan att något händer, säger Evin Incir.

Det är mycket allvarligt om uppfattningen att inte ens demokratiska länder bryr sig om den internationella rättsordningen sprider sig, understryker hon:

– Det skulle gynna auktoritära regimer som då får möjlighet att öka sitt inflytande. Till exempel Putin har ju som mål att montera ned den internationella rättsordningen. Men utan ett internationellt regelverk blir det återigen enbart den starkes rätt som gäller.

EU borde ha satt press

Om FN och EU hade satt tillräcklig press på Israel genom åren för att få slut på ockupationen och dessutom erkänt staten Palestina, hade den utveckling vi nu ser sannolikt kunnat undvikas, menar Evin Incir:

– Det internationella samfundet har inte tagit i med tillräcklig kraft, utan Israel har fått fortsätta denna lagvidriga politik utan sanktioner eller andra former av påtryckningar. EU har inte ens på allvar diskuterat att se över eller frysa Israels associationsavtal med EU, trots att avtalet stadgar att alla parter ska följa och respektera demokratin och den internationella rättsordningen.

– Till detta kommer USAs beklagliga agerande. Man har genom åren blint stöttat Israel med pengar och vapen och dessutom lagt in sitt veto i säkerhetsrådet mot alla former av sanktioner – till och med mot en omedelbar vapenvila i den nuvarande katastrofala situationen. Nu skickar man lite förnödenheter till Gaza, men fortsätter att ge militärt och politiskt stöd till den israeliska högerextrema regeringen. USA borde i stället tala med en hög och tydlig röst och försvara den internationella rättsordningen.

Evin Incir har som EU-parlamentariker många uppdrag som valobservatör i och utanför Europa, något vi bland annat rapporterat om här. Under uppdragen har hon noterat hur misstron växer bland både vanliga väljare och politiska aktörer mot hur USA och EU agerar i frågor som rör principerna om mänskliga och demokratiska rättigheter i olika länder.

– Jag får ofta höra att USA idkar ”cherry picking” när det gäller internationell rätt, att de enbart står upp för den när det gynnar USA:s intressen. Nu hör jag en oro för att EU är på väg att göra likadant. Det är en farlig utveckling. EU:s trovärdighet vilar på att vi alltid står upp för de grundläggande fri- och rättigheterna, fortsätter Evin Incir.

Hon varnar också för vad som kan hända med en högermajoritet i EU-parlamentet i valet i juni. 

– Om extremhögern och de konservativa går ihop och får majoritet med delar av den liberala gruppen i Europaparlamentet kan det bli mycket stora förändringar. För de högerradikala är det ideologi som avgör vilka länder och folk som ska få stöd – inte det internationella rättssystemet. Jag är djupt oroad för vad som kan hända då.

Vem tar ansvar om inte UNRWA finns?

Evin Incir ställer sig också starkt frågande till den kritik som nu riktas mot UNRWA från den svenska regeringen och del EU-länder. Den visar på en bristande kunskap när det gäller hur UNRWA vuxit fram och vilka alternativ som finns.

– Högerextrema, konservativa och vissa liberala partier säger nu att de vill avveckla UNRWA. Frågan är vad de vill ha i stället. UNRWA finns ju för att israelerna inte tar sitt ansvar som ockupationsmakt och säkerställer att befolkningen i de ockuperade områdena får sina basbehov tillgodosedda. Vill man ha en snabb tvåstatslösning så att palestinierna får en egen stat och kan styra över sig själva?Eller har de någon annan lösning i sikte? De talar bara om att försvåra för palestinierna som redan lever under helt omänskliga förhållanden. 

Många EU-länder har under de senaste decennierna tagit emot krigsflyktingar från till exempel forna Jugoslavien, Syrien och Ukraina. Idag är främlingsfientliga partier på frammarsch inom hela unionen och flyktingpolitiken har stramats åt i land efter land. I dagarna antog också EU en ny och striktare migrationspolitik. Frågan är – kommer krigsdrabbade Gazabor ha en chans att få asyl i något EU-land?

– Alla Gazabor har rätt till internationellt stöd, understryker Evin Incir. Det är Sveriges och andra länders skyldighet att hjälpa dem. Men Israel förhindrar Gazaborna att lämna området och söka asyl i något annat land. Jag är övertygad om Gazaborna helst skulle välja att ta sig till Västbanken för att söka skydd, men även detta är de förhindrade från att göra. De är inspärrade där de är – en helt orimlig situation!

Rasistiska mail

Evin Incir har kurdisk bakgrund och kom till Sverige som sexåring. Hon har varit politiskt engagerad inom socialdemokraterna sedan 2006 och har själv känt av hur det politiska klimatet i Sverige har förändrats de senaste decennierna.

– När jag för första gången 2006 kandiderade till ett offentligt uppdrag som ledamot i Göteborgs fullmäktige fick jag många brev och mail om att jag som har utländsk bakgrund borde ”åka hem”, att jag ”inte är svensk, och att jag inte ska lägga mig i svensk politik”. Jag får fortfarande sådana mail och brev. Skillnaden är att förr var de anonyma, nu skriver de ut sitt namn och mailadress. Det är något allvarligt som har hänt när det har blivit ”legitimt” i Sverige att yttra sig rasistiskt och hata, hota och trakassera personer med utländsk bakgrund.

Agneta Carleson

Läs också

Uppläsning av artikel

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.