Burma: svenska vapen fortsätter döda människor


Taunggyi, Burma, den tionde mars 2021: Säkerhetsstyrkor slår ner på demonstranter. Foto: Shutterstock
Taunggyi, Burma, den tionde mars 2021: Säkerhetsstyrkor slår ner på demonstranter. Foto: Shutterstock

Nu ställs nya krav på att Sverige ska agera för att stoppa den indiska vapenförsäljningen till Burmas militärregim. Det höjs röster för att den svenska regeringen måste utreda hur komponenter i svenska vapen återigen exporteras från Indien till Burma, i strid mot EU:s vapenembargo.

Det är Justice for Myanmar som återigen uppmanar regeringen och Inspektionen för strategiska produkter (ISP) att säkerställa att svenska vapen inte hamnar i händerna på militärjuntan i Burma som begår övergrepp i hela landet med total straffrihet. 

Vissa av de vapen och tillhörande komponenter som sålts från Indien till Burmas militär har varit svensktillverkade, bland annat säkringar till Carl Gustaf-gevär som utvecklats och tillverkats av den svenska försvarskoncernen Saab Group. Carl Gustaf är ett omladdningsbart granatgevär som kan användas mot byggnader, fordon och människor. Vapnet har exporterats sedan 1950-talet och använts i krig i bland annat Kambodja, Sri Lanka, Afghanistan, Vietnam, Burma och Irak. Det har även levererats till Ukraina.

Sedan 1990-talet finns ett vapenembargo från EU mot Myanmar som Sverige är legalt bundet av. Som medlemsstat i EU förbjuder EU:s vapenembargo Sverige att sälja eller överföra vapen och produkter och teknik med dubbla användningsområden till Burmas militärjunta. 

Sverige exporterade Carl Gustaf-gevär direkt till Burma under 1970- och 1980-talen. Gevären har tillverkats på licens i Indien sedan 1970-talet. Sverige har överfört Carl Gustaf-gevär till Indien och att en del av dessa överförda vapen har avletts från Indien till Burma i strid med det slutanvändarintyg som fanns med tillverkaren Saab. Indien uppfyller alltså inte sina åtaganden som slutanvändare.

Burmas militär har använt Carl Gustaf i angrepp mot motståndsgrupper och civilbefolkningen.

Sveriges utrikesminister Tobias Billström hänvisar till en ISP-utredning från 2012 som drog slutsatsen att Indien inte återexporterade vapen som tillverkats under svensk licens och att den indiska regeringen hade vidtagit tillräckliga åtgärder för att minska risken för avledning. Det är alltså elva år sedan.

2019 skickade det indiska företaget Sandeep Metalcraft Private Limited en leverans av säkringar (nyckelkomponenter) avsedda för Carl Gustaf-gevären till Burmas militär, trots Burmas folkmord på Rohingya och pågående internationella brott. En andra sändning med sannolikt säkring 447 skickades efter militärkuppen år 2021. Sandeep Metalcraft gör fortfarande reklam för Carl Gustaf-säkringar på sin webbplats. 

Viktiga komponenter för ammunition till Carl Gustafs rekylfria gevär verkar alltså återigen ha omdirigerats från Indien till Myanmar. Justice for Myanmar skriver:

Detta kastar tvivel över den indiska regeringens vilja att följa slutanvändaråtaganden och vidta lämpliga åtgärder för att minska risken för avledning.”  

Saab har inte svarat på frågor om huruvida de överförda säkringarna skulle kräva en Saab-licens för att tillverkas, och om Saabs licensproduktionsavtal med indiska företag förbjuder eller begränsar vidareexport från Indien till andra länder. Det är oklart om Sandeep Metalcraft har möjlighet att tillverka säkringarna i Indien utan licenspliktiga delar och stöd från Saab-koncernen.

Indien har fortsatt att exportera militär utrustning, inklusive 122 mm pipor för haubitsar, till Myanmars militär så sent som i oktober 2022. Tillverkaren av dessa pipor är Yantra India Limited, ett statsägt företag inom den offentliga sektorn som är knutet till det indiska försvarsministeriet. Yantra India Limiteds ammunitionsfabrik i Ambajhari tillverkar för närvarande 84 mm Carl Gustaf-ammunition.

Nytt kontrollsystem

Ett nytt system finns på plats sedan den 1 mars 2022 som innebär övervakningskontroller i utländska länder som har tagit emot överföringar av lätta vapen tillverkade i Sverige, såsom Carl Gustaf rekylfria gevär och ammunition för denna vapenkategori.

Det nya systemet innebär att länder som har återexporterat svenska vapen utan att Sverige har gått med på det i förväg inte ska få mottaga nya överföringar av vapen som gjorts i Sverige.

Justice for Myanmar anser att ISP snarast bör undersöka om någon av Sandeep Metalcrafts sändningar till Burma innehåller svensk teknik.

Ny Saab-anläggning i Indien

I september 2022 påbörjade Saab inrättandet av en produktionsanläggning i Indien för sitt axelavfyrade vapensystem Carl-Gustaf M4. För denna satsning etableras Saab FFV India som ett nytt företag som ska tillverka raketramper för den indiska militären, samt delar av andra vapen. I juli 2019 undertecknade Indien och Burma ett samförståndsavtal för att öka försvarssamarbetet.

Yadanar Maung, talesperson för Justice For Myanmar, säger:

”Den svenska regeringen måste vidta omedelbara åtgärder för att förhindra ytterligare avledning, inklusive ett upphävande av export- och produktionsavtal med indiska vapentillverkare mot bakgrund av Indiens uppenbara åsidosättande av de uppförandenormer som ingår i Wassenaararrangemanget och i internationell humanitär rätt, vilket framgår av de fortsatta affärer som indiska vapentillverkare har med den olagliga militärjuntan i Burma. Han fortsätter:

Vi kräver att ISP:s utvärdering som ledde till beslutet att ge Saab rätt att etablera en M4-fabrik i Indien offentliggörs mot bakgrund av Indiens välkända historia av export av konventionella vapen, ammunition, delar och komponenter till Burma, inklusive från svenskutvecklade vapen.”

Tillsammans med Kina och Ryssland står Indien för 80 procent av vapenexporten till Burma enligt de senaste siffrorna som är från 2021. 

Tomas Nordberg

Läs mer

Uppläsning av artikel

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.