Sida: Carin Jämtin slutar


Foto: Unsplash

Sidas generaldirektör Carin Jämtin får inte förlängt förtroende av regeringen och slutar i maj.
– Vi tror att biståndspolitiken i det här läget mår bäst av en nystart, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M) till TT
.

Texten uppdateras

Carin Jämtin får inte nytt förtroende av regeringen när hennes förordnande löper ut i maj. Då har hon suttit sex år på posten.

– Det är en lång tid som hon har lett myndigheten, på ett bra sätt. Men när vi nu går in i en ny fas i biståndspolitiken så ser vi det som naturligt att det också blir ett nytt ledarskap på Sida, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell till TT.

Bistånd i omställning

Ministern säger att biståndspolitiken står inför en omställning och de snart kommer utlysa tjänsten som ska fyllas av någon som kan möta regeringens ambition att hitta synergier mellan handels- och biståndspolitiken.

– Vi är övertygade om att med bistånd kan man lindra fattigdom, men för att bygga en väg till välstånd måste man få in mer av handel, tillväxt och företagande.

Johan Forssell säger också att fokus kommer flyttas från länder som Afghanistan till Ukraina och situationen i närområdet.

Ville stanna

Carin Jämtin var partisekreterare för Socialdemokraterna 2011–2016. Mellan 2003 och 2006 var hon biståndsminister i dåvarande statsminister Göran Perssons regering. Jämtin lämnade sina politiska uppdrag och sin plats i riksdagen i samband med att hon utnämndes som generaldirektör för Sida i maj 2017.

Hon har meddelat att hon inte ger några kommentarer men i ett internt mejl till Sidas personal som Global Bar Magazine har tagit del av skrev hon att hon är glad och stolt över det arbete som utförts under hennes ledning.

”Jag vet att det inte hade varit möjligt utan alla fantastiska Sida-kollegor. Det är ingen nyhet att jag gärna hade velat vara kvar och fortsätta det arbetet, samtidigt innebär ju ett tidsbegränsat förordnande att det förr eller senare tar slut.”

Reaktioner på beskedet

En person som vill vara anonym skriver till Global Bar Magazine att det ändå inte hade varit roligt för Carin Jämtin som har en så tydlig politisk bakgrund att administrera denna våldsamma omstöpning och minskning av biståndet som sker just nu.

– Oroväckande med då tydlig koppling som regeringen gör med ny inriktning och ny chef, de säger rent ut att de vill ha politisk styrning av verk och myndigheter. Torbjörn Pettersson har haft alla chefstjänster på Sida utom GD. Dags nu?, frågar sig vår källa.

Saknats vision

Jesper Sundewall, docent i globala hälsosystem på Lunds universitet och University of KwaZulu-Natal skriver till Global Bar Magazine att det inte är oväntat att Carin Jämtin får sluta.

– Precis som biståndsministern säger så vill regeringen reformera biståndet, och det var i mina ögon väntat att de därför tar tillfället i akt att byta chef för Sida när hennes förordnande går ut.

Han skriver att Carin Jämtin varit en stabil ledare för Sida men att en tydligare vision för hur biståndet ska utvecklas under hennes tid som chef har saknats och att det mest fortsatt i gamla hjulspår.

– För att ta Zambia och hälsosektorn, som jag känner till bäst, som exempel så ser biståndet i princip likadant ut idag som det gjorde för 20 år sedan. Detta trots att landet utvecklats väldigt mycket under samma period så kör man på med samma modell som är väldigt projektorienterad och därmed har svårt att förhålla sig till den större bilden vad gäller hälsosystemets utveckling, skriver Jesper Sundewall som lite skämtsamt föreslår Fredrik Segerfeldt som ny generaldirektör.

Fredrik Segerfeldt skriver på Twitter att han står till förfogande men att han tyvärr varken är bra på bistånd eller ledarskap.

Tackar för gott samarbete

Erik Lysén på Act Svenska kyrkan skriver till Global Bar Magazine att de har haft ett bra samarbete med Sida under Carin Jämtins ledning och att hon varit en kompetent ledare som prioriterat dialog med civilsamhället.

– Med så många och svåra komplexa kriser och utmaningar i världen behöver vi en ny Sida-chef som på motsvarande sätt har rätt kompetens för uppdraget, det vill säga egna kunskaper och erfarenheter av modernt utvecklingssamarbete och dialoginriktad i sitt ledarskap, skriver Erik Lysén.

Han efterfrågar en ny Sida-chef med bred erfarenhetsbas från biståndet. Han är oroad över det ensidiga fokus på handel och Ukraina.

– Sida arbetar redan idag med tillväxt och handelsfrämjande åtgärder utifrån ansatsen att det ska stödja framväxten av en dynamisk och hållbar privatsektor i många av samarbetsländerna. 

Att Carin Jämtin har varit bra på lyssna in och prioritera kontakten med civilsamhället håller Martin Nihlgård, generalsekreterare, Individuell Människohjälp med om.

– Hon har bidragit till en väldigt god dialog mellan civilsamhället och myndigheten, där våra olika roller alltid varit tydlig. En dialog som är väl så viktig som dialogen mellan civilsamhället och regering. Hon kommer att vara saknad.

Kvinna till Kvinnas generalsekreterare Petra Tötterman Andorff beskriver Carin Jämtin som en nyfiken person som varit bra på att lyssna in civilsamhället.

– Den här pågående dialogen är något vi verkligen har uppskattat. Jag hoppas att Sidas nästa chef blir en person som vill fortsätta den här dialogen med civilsamhället och dessutom sätter de människor som påverkas av biståndet i centrum, skriver Petra Tötterman Andorff.

Biståndet behöver erfarenhet och stabilitet

Mariann Eriksson, generalsekreterare för Plan International Sverige, tackar också Carin Jämtin för hennes tid som generaldirektör.  

– Jag vill inte sia om nya namn men det är är viktigt att vi får en person på posten som skapar förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Det här bygger på en förståelse för kopplingen mellan ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling. Att hen förstår vikten av ett starkt civilsamhälle och av att arbeta för att stärka barns rättigheter och flickors villkor i en värld som står inför större utmaningar än på mycket länge, skriver Mariann Eriksson.

Anna Stenvinkel, generalsekreterare på ForumCiv, är oroad över att regeringen är för inriktad på att arbeta med synergier mellan handel- och biståndspolitik.

– Vi hoppas att den förnyelse Forssell vill se tar utgångspunkt i de utmaningar världen har både på lång och kort sikt med ett nödläge för klimatet, det minskade demokratiska utrymmet runt om i världen, flickor och kvinnors utsatthet, och hunger till följd av krig, konflikter, pandemin och klimatförändringarna, skriver Anna Stenvinkel.

Hon påpekar att bra bistånd och utvecklingsarbete kräver stabilitet och där får hon medhåll av Mattias Brunander, tillförordnad generalsekreterare, Diakonia.

– Det handlar inte bara om att myndigheten riskerar att tappa både kompetens och fart och att regeringen börjar tulla på vedertagna principer om biståndseffektivitet. Vi ser också ett mönster där regeringen vill påverka inte bara biståndets inriktning, utan också samtalet om globala frågor och minska transparensen gentemot allmänheten. Det är oroande, skriver Mattias Brunander.

UD hänvisar till en tweet av Johan Forssell.

Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect, twittrar om önskvärda prioriteringar för den tillkommande generaldirektören.

Henrik Fröjmark, policyrådgivare på Act Svenska kyrkan, betonar vikten av att rätt person innehar posten som generaldirektör för Sida.

Helle Klein, chefredaktör för Dagens Arbete, hävdar att Sverigedemokraterna ligger bakom beslutet.

Redaktionen

Läs mer

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.