Agenda 2030-arbetet svårare lokalt


Glokala Sverige har bidragit med att höja kunskapen och engagemanget för Agenda 2030. Bild: FN-förbundet.

Projekt för att bygga kompetens kring Agenda 2030 i kommuner och regioner avslutas i förtid på grund av neddragningar av medel från Sida.
– Agenda 2030-frågorna drivs inte av sig själva för det finns ingen som har övergripande ansvar på regional och lokal nivå, konstaterar Lena Bengtén, strateg på Luleå kommun, och en av dem som varit engagerade i arbetet.

Agenda 2030 projektet Glokala Sverige som riktar sig till kommuner och regioner avslutas under våren 2023 på grund av kraftigt minskade medel från regeringen till Sida. 

– Det känns väldigt tråkigt att behöva avsluta ett så uppskattat projekt i förtid med så oerhört kort varsel. 2023 var tänkt att vara ett år när vi skulle slutföra nuvarande projektperiod och söka fortsatt finansiering för projektet, säger Malin Åberg Aas, projektansvarig Glokala Sverige på FN-förbundet.

Varit betydelsefullt

Glokala Sverige är ett samarbetsprojekt mellan Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) som funnits sedan 2018. Det är ett kommunikations- och utbildningsprojekt med syfte till att stärka förståelsen och engagemanget hos politiker och tjänstemän i kommuner och regioner inför Agenda 2030. 

Arbetet har skett genom utbildningar, kommunikationsmaterial, metodstöd och forum för nätverkande och erfarenhetsutbyte. En av de som deltagit i arbetet är Anna Svedlund, strateg och samordnare för regional utvecklingsstrategi i Region Sörmland:

–  Att projektet avslutas i förtid är tråkigt och en förlust för oss och alla kommuner och regioner som har engagerat sig för att bidra till en hållbar omställning, säger hon.

Anna Svedlund menar att projektet på olika sätt har hjälp regionen att stärka och intensifiera arbetet med FN:s utvecklingsmål Agenda 2030. Hon tror att det finns en stor vilja bland kommuner och regioner ute i landet att arbeta hållbart, men att många behöver hjälp att gå från ord till handling. 

– Genom projektet har vi fått tillgång till erfarenhetsutbyte och kommunikations- och metodstöd som vi själva inte har haft resurser för att ta fram. Det har varit betydelsefullt, fortsätter Anna Svedlund.

Risk för minskat intresse

Malin Åberg Aas på FN-förbundet berättar att nya deltagare för 2023 inte kommer att kunna få sina individuella grundutbildningar. De regionala träffar som brukar hållas ställs in, likaså den årliga konferensen Mötesplats Agenda 2030. Det fördjupade stödet i form av webbinarier, som ingår i projektet kommer inte heller att kunna genomföras som planerat. För de kommuner som redan deltagit i projektet gäller det nu att förvalta de kontakter och den kunskap som man hunnit bygga upp.

Luleå kommun var en av de första som anslöt sig till projektet och där jobbar Lena Bengtén som strateg. Hon säger att hon kommer sakna den inspiration och pepp som projektet inneburit och hon tror att det kan bli svårt att upprätthålla kontakter och nätverk utan samordning:

– Agenda 2030-frågorna drivs inte av sig själv för det finns ingen som har övergripande ansvar på regional och lokal nivå, konstaterar hon.

Lena Bengtén ser också en risk att det intresset för globala hållbarhetsfrågor kommer att minska. Det är en oro som delas av Anna Svedlund på Region Sörmland. Kunskap och engagemang för hållbar utveckling är helt nödvändigt för att åstadkomma förändring, menar hon. 

– Situationen i världen och Sverige förändras ständigt och nya politiker och tjänstepersoner tillkommer. Därför kommer det även fortsättningsvis finnas behov av kunskap om Agenda 2030 och hållbar utveckling, konstaterar Lena Bengtén.

Fortsatta genomförandet av Agenda 2030 i Sverige

Regeringen har fortfarande höga ambitioner för Sveriges regioner och kommuner att bidra till att nå målen för Agenda 2030. Det är bara sju år kvar och mycket som fortfarande återstår att genomföras. Enligt FN-förbundet har två av tre kommuner och samtliga landets regioner sagt att de vill fortsätta vara med i projektet och bidra till genomförandet av Agenda 2030. Men för att göra det behöver de stöd.

Malin Åberg Aas säger att det är oklar hur regeringen tänkt sig att samordningen ska skötas nu när pengar försvinner.

– Vi på FN-förbundet kommer att fortsätta att stödja genomförandet i så hög utsträckning som möjligt men enbart vårt arbete räcker inte, konstaterar hon.

Faith Anyango

Läs också

Uppläsning av artikel

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.