Biståndet underordnas handelsfrågorna


Beslutet att slå samman bistånds- och utrikeshandelsministerposterna säger kanske mer om hur viktigt (inte) den nya regeringen ser att biståndet är, än det faktiska sakpolitiska innehållet i den kommande biståndspolitiken.

De åsikter som framförs i denna text är författarens egna.

Utifrån Ulf Kristerssons regeringsförklaring kan man också dra slutsatsen att biståndet också kommer att bli mycket tydligare kopplat till näringslivet och att det har en underordnad roll, något som dock kan hamna i konflikt med de så kallade DAC-reglerna om vad som får räknas som bistånd. 

En tydlig viljeinriktning framkom dock i Ulf Kristerssons regeringsförklaring, nämligen att det nu blir civilsamhället och inte FN-systemet som får prioritet i det svenska biståndet. Som vi tidigare skrev så talar därför mycket för att det just blir inom det multilaterala biståndet som de stora nedskärningarna kommer att ske. Därmed kan det svenska civilsamhället kanske andas ut.

Det starka fokuset på Ukraina innebär att stödet till återuppbyggnaden efter kriget blir en prioriterad fråga för det svenska utvecklingssamarbetet.

För de allra flesta som arbetar med bistånds- och utvecklingsfrågor är moderaten Johan Forssell en helt okänd person, för det är han och inte liberalen Joar Forsell som blir biståndsminister (vilket OmVärlden skriver i en artikel som nu raderats). 

Det ska bli intressant att se hur han kommer att prioritera sin tid.

David Isaksson
Chefredaktör

Läs mer

Nyhetsbrev

Samtycke

Global Reporting kommer att använda informationen du tillhandahåller på det här formuläret för att hålla kontakt med dig och uppdatera dig kring Global Bar och andra projekt.

Du kan ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka på unsubscribe länken i sidfoten på email du mottar från oss, eller genom att kontakta oss på info@globalreporting.net. Vi behandlar din information med respekt. För mer information om våra sekretesspraxis, besök vår hemsida. Genom att klicka nedan godkänner du att vi får behandla din information i enlighet med dessa villkor.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.