Bistånd: 1,3 miljarder till jämställdhetsarbete


Internationella kvinnodagen den 8 mars 2021. Kvinnor i Mexiko City protesterar mot våld och för bättre villkor och mot de försämringar som skett under pandemin.
8 mars 2021. Kvinnor i Mexiko City protesterar mot våld och för bättre villkor. Foto: Shutterstock.

Sverige avsätter 1,3 miljarder kronor för att stärka upp arbetet för global jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter under 2022-2026. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.

– Med svenskt bistånd, som är ett centralt verktyg i vår feministiska utrikespolitik, arbetar vi brett för att stärka flickors och kvinnors rättigheter och levnadsvillkor världen över. När vi ser bakslag för kvinnors rättigheter i olika delar av världen är det självklart att vi som en feministisk regering höjer ambitionsnivån och ytterligare vässar vårt biståndsverktyg för global jämställdhet, säger Matilda Ernkrans.

Strategin styr Sveriges utvecklingssamarbete för global jämställdhet och bygger på de mål som formulerats i föregående strategi (2018–2022). Beslutet innebär en ökning med 300 miljoner kronor jämfört med den föregående strategiperioden. De avsatta medlen hanteras av Sida.

Det övergripande målet med den nya strategin är att stärka arbetet för global jämställdhet och mänskliga rättigheter. I strategin lyfts vikten av att motverka diskriminering och könsstereotypa normer, samt alla former av könsrelaterat våld. Strategin innebär också att Sida ska fortsätta stödja kvinnorättsorganisationer.

– När motståndet ökar mot flickors och kvinnors rättigheter världen över så behöver arbetet för global jämställdhet stärkas. Därför har regeringen antagit en ny biståndsstrategi för global jämställdhet, där vi ökar insatserna för att fler flickor och kvinnor ska tas ur förtryck och fattigdom, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

Redaktionen

Läs också

Nyhetsbrev

Samtycke

Global Reporting kommer att använda informationen du tillhandahåller på det här formuläret för att hålla kontakt med dig och uppdatera dig kring Global Bar och andra projekt.

Du kan ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka på unsubscribe länken i sidfoten på email du mottar från oss, eller genom att kontakta oss på info@globalreporting.net. Vi behandlar din information med respekt. För mer information om våra sekretesspraxis, besök vår hemsida. Genom att klicka nedan godkänner du att vi får behandla din information i enlighet med dessa villkor.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.