Upprop: Släpp in Moldavien i EU!


Moldavien - ett av europas fattigaste länder. Foto: David Isaksson.

Nu måste Moldavien få kandidatstatus i EU. Det kräver ett hundratal organisationer från civilsamhället i Moldavien i ett gemensamt upprop.

Den femte maj antog Europaparlamentet en resolution där EU-institutionerna uppmanas att bevilja Moldavien status som kandidatland i enlighet med artikel 49 i fördraget om Europeiska unionen.

Ansökan handlar framför allt om den politiska utvecklingen i de tre länder som söker. Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har lett till enorma geopolitiska förändringar i Östeuropa. Ett stort steg har varit Ukrainas, Moldaviens och Georgiens ansökan om medlemskap i EU.

Det östliga partnerskapet är ett EU-initiativ som skapades 2009 för att främja samarbetet med EU:s östeuropeiska partner. I ett uttalande från den nationella plattformen för forumet för det civila samhället inom det östliga partnerskapet om att bevilja Moldavien status som EU-kandidat säger man att man välkomnar Europaparlamentets resolution från den 5 maj 2022 där EU-institutionerna uppmanas att bevilja Republiken Moldavien status som kandidatland i enlighet med artikel 49 i fördraget om Europeiska unionen.

Organisationerna betonar att EU är Moldaviens viktigaste ekonomiska och politiska partner och att två tredjedelar av Moldaviens export går till EU. De flesta investeringar i landet kommer också från EU.

Det moldaviska civilsamhället uttrycker också en stark oro över den det ryska anfallskriget mot Ukraina. Moldavien har tagit emot ett stort antal flyktingar från Ukraina och säkerhetshoten mot landet är stora. Därför är det nu extra viktigt att Moldavien får möjlighet att gå med i EU, menar undertecknarna av uppropet.

Ytterligare en kritisk fråga är utvecklingen i utbrytarrepubliken Transnistrien som i praktiken kontrolleras av Ryssland.

https://globalbar.se/2022/03/%EF%BF%BCtransnistrien-nasta-for-putin/

– De tre länder som ansöker har lyckats närma sig EU vad gäller deras lagstiftning, säkerhetspolitik och miljöpolitik. Detta är en positiv trend. Problemen med ansökningarna rör främst hur lagar implementeras i de tre länderna, att deras domstolar inte är tillräckligt oberoende och omfattande korruption. säger Tania Marocchi, vid forumet för det civila samhället i det östliga partnerskapet (Bryssel), i en debatt om ansökningarna på Spotify. 

Tomas Nordberg

Lyssna också på

https://globalbar.se/2022/03/%EF%BF%BCmoldavien-ingen-kommer-att-forsvara-oss/
https://open.spotify.com/episode/36tpFYeCPodLXkS7bMsip8

Fortsätt läsa för endast 49 kr/mån!

Du läser nu en av tre gratis artiklar innan du bestämmer dig för att bli prenumerant. För att läsa mer om våra prenumerationer klickar du här.

Köp prenumeration

Nyhetsbrev

Samtycke

Global Reporting kommer att använda informationen du tillhandahåller på det här formuläret för att hålla kontakt med dig och uppdatera dig kring Global Bar och andra projekt.

Du kan ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka på unsubscribe länken i sidfoten på email du mottar från oss, eller genom att kontakta oss på info@globalreporting.net. Vi behandlar din information med respekt. För mer information om våra sekretesspraxis, besök vår hemsida. Genom att klicka nedan godkänner du att vi får behandla din information i enlighet med dessa villkor.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.