Internationella domstolen kräver att Rysslands invasion upphör


Rättens ordförande Joan Donoghue läser upp domen. Foto från webbsändning.

Internationella domstolen (ICJ) slog fast i ett utslag den 16:e mars att Ryssland ska avbryta sin militära invasion av Ukraina.

Den 28:e februari begärde Ukraina en nödorder från FN:s högsta domstol för att stoppa invasionen och hävdade att Ryssland – som bojkottade förhandlingen – felaktigt hade åberopat Folkmordskonventionen för att rättfärdiga sin invasion. Vid en utfrågning, som bojkottades av Ryssland, den sjunde mars bad Ukraina domstolen att beordra Ryssland att upphöra med den militära verksamheten, eftersom man menade att invasionen grundade sig på en felaktig tolkning av konventionen.

Den 16:e mars, 16.00, i Fredspalatset i Haag, avkunnade Internationella domstolen en dom om anklagelserna om folkmord i Ukraina. Namnet på fallet är: ”Anklagelser om folkmord enligt konventionen om förebyggande och bestraffning av folkmord (Ukraina mot Ryska federationen)”.

Domen gällde de provisoriska åtgärder som Ukraina hade begärt att domstolen skulle vidta. Domstolen slår fast att den har jurisdiktion, det vill säga att domstolen kan döma i fallet. Den slår också fast att  det inte finns några bevis på att det skett folkmord på ryska minoriteter i Ukraina, vilket Ryssland angett som förevändning för invasionen. Domstolen beslutar om provisoriska åtgärder i form av bland annat: 

Ryssland skall omedelbart suspendera sina militära operationer i Ukraina. Domstolens beslut är bindande för både Ryssland och Ukraina. 

Läs domen här.

Tomas Nordberg

Nyhetsbrev

Samtycke

Global Reporting kommer att använda informationen du tillhandahåller på det här formuläret för att hålla kontakt med dig och uppdatera dig kring Global Bar och andra projekt.

Du kan ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka på unsubscribe länken i sidfoten på email du mottar från oss, eller genom att kontakta oss på info@globalreporting.net. Vi behandlar din information med respekt. För mer information om våra sekretesspraxis, besök vår hemsida. Genom att klicka nedan godkänner du att vi får behandla din information i enlighet med dessa villkor.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.