Stå upp för Belarus frihet under Ukrainakrisen


Poliser hindrar demonstranter
En fredlig protest i Minsk hindras av kravallpolis.

DEBATT. Hotet om ytterligare militär aggression mot Ukraina är på alla löpsedlar. Läget är både allvarligt och osäkert. Mitt i den oroande krisen ska vi inte glömma ett annat östeuropeiskt land som i skuggan av hotet mot Ukraina riskerar att hamna under rysk ockupation – nämligen Belarus. Det skriver medlemmar i riksdagens nätverk för ett fritt och demokratiskt Belarus.

Detta är en debattartikel. De åsikter som framförs är författarnas egna.

Lukasjenkas illegitima och olagliga regim behåller makten i Belarus på Rysslands nåder. När Lukasjenka i augusti 2020 förfalskade resultaten av presidentvalet möttes han av massiva folkliga protester men lyckades klamra sig fast vid makten genom våld och terror med stöd av Rysslands krediter och dess våldsapparat.

Lukasjenka saknar både inhemsk och internationell legitimitet. Putins regim är den avgörande garanten för hans fortsatta maktinnehav. Den 27 februari planerar Lukasjenka en “folkomröstning” om en ny konstitution. I denna avskaffas klausulen om Belarus militära neutralitet. Lukasjenka görs till landets högsta ledare med kontroll över valförfarandet och presidentämbetet.

Det brutala våldet mot belarusierna har länge väckt internationella protester. Nu har situationen förvärrats. Ryssland har skickat omfattande militär styrka till Belarus, under förevändning om en gemensam övning. Dessa trupper är nu placerade nära den belarusiska gränsen mot Ukraina. Riskerna är uppenbara. Belarus kan förvandlas till en skådeplats för Rysslands angrepp mot Ukraina. Ryska styrkor kan stanna kvar och permanenta sin militära kontroll över Belarus.

Det belarusiska samhället är idag paralyserat av en omfattande statssanktionerad terror. Runt 40000 belarusier har vid något tillfälle under de senaste 18 månaderna suttit i fängelse, 275 NGO:er har stängts, nästan samtliga oberoende media har förbjudits. Över tusen politiska fångar befinner sig i fängelser just nu och mörkertalet är stort. De omfattande repressionerna har gjort det omöjligt att ens försöka protestera öppet.

Situationen kring Ukrainas gränser är en del av ett större geopolitiskt spel från den ryska regimen där Belarus blir en bricka i spelet. Lukasjenko har i ett tal som han höll i dagarna konstaterat att han kommer att bistå Ryssland med att återföra Ukraina till sitt slaviska hem (dvs. Ryssland). I samma tal hotade Lukasjenka även de baltiska staterna.

Vi, riksdagsledamöter från Sveriges samtliga politiska partier vill försäkras om att Sveriges regering inte tappar det belarusiska perspektivet. Därför uppmanar vi regeringen att stå fast i sitt icke-erkännande av Lukasjenkas styre och fortsätta kräva frisläppandet av samtliga politiska fångar liksom demokratiska reformer.

Regeringen bör kräva omedelbart och fullständigt tillbakadragande av ryska militära styrkor från Belarus. Behåller Putin sina trupper i Belarus ska Sverige och EU betrakta det som en de facto ockupation av Belarus och bemöta det med kraftiga motåtgärder t ex sanktioner mot Ryssland.

Sverige ska motsätta sig och blockera eventuella försök att göra Belarus suveränitet till en fråga i eventuella förhandlingar med Ryssland.

Sverige bör deklarera att den konstitutionella “folkomröstningen” saknar all legitimitet eftersom den initieras av en illegitim regim under total frånvaro av demokratisk åsiktsbildning. 

Medlemmar i Nätverket för ett fritt och demokratiskt Belarus i riksdagen.

Camilla Hansén MP
Maria Nilsson L
Diana Laitinen Carlsson S
Hans Wallmark M
Markus Wichel SD
Håkan Svennerling V
Kerstin Lundgren C
Sofia Damm KD

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.