Rapport: Osäkert om bistånd till fria val hjälper


31 procent röstade i valet i Venezuela i december 2020. Foto: Shutterstock.

Inom ramen för demokratiståndet ges ett omfattande stöd till valprocesser. Trots detta är effekterna av stödet inte klarlagda. Man vet alltså inte säkert om stödet bidrar till att stärka de demokratiska processerna, konstaterar forskarna bakom en ny rapport från Expertgruppen för biståndsanalys (EBA).

I rapporten ”Supporting Elections Effectively: Principles and Practice of Electoral Assistance” konstaterar författarna att internationellt stöd till valprocesser fungerar bättre om det utformas utifrån överenskomna principer som omfattar lokalt ägarskap och kvinnors deltagande och samtidigt inkluderar marginaliserade grupper. Syftet med kartläggning är att sammanställa vad ledande expertis och praktiker har kommit fram till under senaste decennierna, i syfte att lära för framtiden.

Det biståndsfinansierade stödet till genomförandet av demokratiska val syftar till att stärka demokratin utveckling genom att främja valdeltagande och stärka centrala institutioner. Detta väntas i sin tur leda till att andra utvecklingsmål uppfylls. Mot den bakgrunden är stöd till valprocesser en viktig del av internationellt utvecklingssamarbete och utrikespolitik. 

Frågan är bara om stödet fungerar.

Valstöd har hittills gett blandade resultat. I vissa länder – Sydafrika, Namibia, Bosnien och Herzegovina, Tunisien – har valstödet bidragit till övergång från auktoritära till demokratiska system, eller från krig till fred. I andra länder – Libyen, Myanmar, Kambodja, Jemen och Haiti – har de demokratiska framgångarna blivit kortlivade, konstaterar rapportförfattarna.

Samtidigt är demokratin hotad på många håll i världen. Graden av auktoritärt styre ökar i många länder. Ett uttryck för detta är att valprocesser i högre grad än tidigare missbrukas och förfuskas och att nedstängning av internet samt olika tekniska lösningar används för att manipulera valresultaten. En av de personer som intervjuas av forskarna summerar det så här:

”Inledningsvis handlade valstödsinsatser om att bygga demokrati underifrån och upp. Senare – när valstödsinsatser handlade om att konsolidera framstegen – insåg vi att de var sårbara. Nu rör vi oss in i en försvarande hållning. Demokratiska institutioner och processer är hotade, och vi behöver finna nya vägar att hantera detta.” 

Hur ska stöd då utformas för att positiva effekter ska nås? Rapportförfattarna presenterar tre rekommendationer för att få till bättre stöd till valprocesser:

  1. Återuppliva olika fora för internationellt kunskapsutbyte om valstöd;
  2. Investera i regionala organisationer. De är bättre lämpade än andra att stödja fria och rättvisa val i sina medlemsländer;
  3. Förnya de internationellt överenskomna principerna, i syfte att hantera aktuella utmaningar: en växande betydelse av pengar inom politiken, nya teknologier både för röstande och för riggande av val, demokratiska tillbakagångar.

Rapporten, som du kan läsa här, presenteras på ett seminarium som arrangeras den 26:e November, 14:00 – 15:30, Medelhavsmuséet, Fredsgatan 2. Du kan också se seminariet över nätet.

Redaktionen

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.