Sverige stödjer nytt initiativ mot korruption i Centralamerika


Protester mot korruptionen i Guatemala i juni 2021. Foto: Shutterstock.

Om utvecklingen i Centralamerika ska kunna vändas krävs en ökad kamp mot korruption och straffrihet. Därför stödjer nu Sverige och USA ett det nya initiativet CCINOC från civilsamhället som ska kartlägga och sprida kunskap om korruptionen i regionen.
– Genom det nya centret kommer organisationerna att kunna stärka opinionen och ge stöd till de åklagare som genomför utredningar, säger Hans Magnusson, Sveriges ambassadör i Guatemala i en längre intervju med Global Podd.

Sverige och USA var båda starkt pådrivande när den FN-stödda kommissionen mot korruption och straffrihet – CICIG – etablerades i Guatemala. Under sin tid lyckades kommissionen ställa flera tidigare presidenter inför rätta och visade på vilka starka kopplingar som fanns mellan den politiska eliten och de tidigare dödsskvadronerna. Men till slut blev motreaktionen för stark och sedan USA under Trump dragit tillbaka sitt stöd lyckades den dåvarande presidenten Jimmy Morales stänga ned CICIG (senare stängdes även dess motsvarighet i Honduras).

Men nu har USA ändrat inriktning och har som mål att stärka de demokratiska krafterna i regionen för att därigenom minska behovet av att migrera. Ett uttryck för detta var att USA:s vice president Kamala Harris gjorde sin första utlandsresa till Guatemala. Hennes budskap var: Kom inte hit (till USA). Enligt beräkningar kan så många som två miljoner människor nu vara på väg mot USA:s gräns, varav dem flera hundra tusen minderåriga. Men om USA:s ska få människor att avstå att fly så krävs att människor ser att deras liv hemma blir tryggare och att de har möjlighet att försörja sig.

– Bidenadministrationen har en annan syn på Centralamerika än Trump i det att man vill försöka lösa de problem som ligger till grund för migrationen. Till dessa hör bristen på sociala investeringar, bristen på demokrati, men också straffrihet och korruption och att det faktum att länderna är ständigt utsatta för miljökatastrofer. Detta gör att det nu finns möjligheter för Sverige och EU att samarbete med USA i regionen och ett av dessa samarbetsområden är antikorruptionen, säger Hans Magnusson i avsnitt 70 av Global Podd.

I samband med Kamala Harris besök i regionen skrev USA under ett avtal med Guatemala om att starta en multilateral grupp som ska arbeta mot korruption och stötta åklagarämbetet i alla tre länderna.

Den nya kommissionen CCINOC har fokus på korruption och har skapats av ett antal organisationer från civilsamhället. Den har därmed inte samma starka internationella stöd som t ex CICIG hade i Guatemala, men Hans Magnusson ser ändå att det finns möjligheter:

– CICIG var en kommission som byggde på fredsavtalet i Guatemala och som hade ett tydligt mandat som innebar att man kunde driva rättsprocesser där bland annat den före detta presidenten Perez Molina var en av de anklagade, fortsätter Hans Magnusson.

Det nya arbetet bygger på idén om att mobilisera medborgare i länderna mot korruptionen som enligt Ricardo Zúñiga, Bidens särskilda sändebud för den norra triangeln i Centralamerika (El Salvador, Honduras och Guatemala), årligen kostar regionen 13 miljarder dollar, något som motsvarar halva Honduras BNP(!).

Den amerikanska kongressledamoten Norma J Torres går ännu längre än Sverige och konstaterar att det över huvud taget inte går att lita på de styrande i de tre länderna och att det därför krävs att människor agerar själva om demokratin ska kunna stärkas – och skyddas.

 

  

Flera av de organisationer som står bakom CCINOC har sedan många år stöd från Sverige, däribland Funde i El Salvador och ASONOG i Honduras.

– CCINOC är ett exempel på den roll som civilsamhället spelar och hur det genom att skapa ett center för att sprida kunskap om korruptionen och hur den drabbar länderna också kan ge stöd till åklagare genom utredningar i länderna, konstaterar Hans Magnusson.

David Isaksson

Lyssna på hela intervjun med Hans Magnusson i Global Podd

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.