Magnus Lindell vald till ordförande i ForumCiv


Med 38 röster mot tio för Rosaline Marbinah valdes valberedningens förslag Magnus Lindell till ny ordförande i ForumCiv. Under årsmötet kritiserade flera organisationer det faktum att vissa regioner i världen inte var representerade.

Valet mellan två kandidaterna handlade snarare om ålder och representation än om politik och ideologi. Mot Magnus Lindell stod ungdomskandidaten Rosaline Marbinah: Vem är bäst på att ta fighten för enprocentsmålet?

– Valberedningens process har varit anmärkningsvärd i bemötandet av vår – LSU:s –  kandidat, särskilt som vi var den enda organisation som nominerat en kandidat. Rosaline Marbinah fick information om att hon valts bort för att hon var för junior. Detta ser vi som att valberedningen har ålderdiskriminerat, och det visar på en arrogans mot yngre kandidater och mot ungdomsrörelsens förmåga att presentera kandidater. Det menar jag är oacceptabelt, sa Noura Berrouba i samband med att förslagen diskuterades.

Valberedningen försvarade dock både sitt förslag och själva processen:
– Vi har lagt ned ett stort arbete och det har varit en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Vi förordar Magnus Lindell eftersom han har så lång erfarenhet av ledning och styrning. Detta behövs under ett valår med oro kring biståndet. Den tid som Magnus Lindell kan investera och hans erfarenhet av praktiskt arbete i fält är också viktig, förklarade Daniella Johnsson från valberedningen.

I den följande omröstningen valdes Magnus Lindell med 38 röster mot tio för Rosaline Marbinah. Den nya styrelsen har följande ledamöter: Göran Alfredsson (omval), Markus Adolfsson (nyval), Nike Dahlskog (nyval), Sari Gustavsson (nyval), Victoria Kawesa (nyval), Tobias Linghag, Monica Nordenwald, Lina Remnert, Jessica Sjönell, Reija Toivo

Redaktionen

Läs också

Nyhetsbrev

Samtycke

Global Reporting kommer att använda informationen du tillhandahåller på det här formuläret för att hålla kontakt med dig och uppdatera dig kring Global Bar och andra projekt.

Du kan ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka på unsubscribe länken i sidfoten på email du mottar från oss, eller genom att kontakta oss på info@globalreporting.net. Vi behandlar din information med respekt. För mer information om våra sekretesspraxis, besök vår hemsida. Genom att klicka nedan godkänner du att vi får behandla din information i enlighet med dessa villkor.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.