ForumCiv skjuter upp medlemskrav


ForumCivs styrelse har beslutat att skjuta 1 år på implementering av krav på medlemskap i ForumCiv för att ansöka om bidrag från de program organisationen genomför med finansiering från Sida. Det skriver organisationen på sin hemsida. Beslutet är sannolikt en konsekvens av den debatt som förts i Global Bar Magazine.

I en debattartikel (februari) i Global Bar Magazine skrev Östgruppens ordförande Martin Uggla att kravet på medlemskap i ForumCiv inte kunde anses vara förenligt med Sidas myndighetsutövning och det syfte som finns bakom anslaget, eftersom det skulle tvinga organisationer att ansluta sig till ForumCiv och därmed också stödja organisationens idéprogram och arbetssätt. Detta, menade han, innebar ett hot mot fri debatt.

I ett svar gav Sida honom rätt. Sida skrev:

Martin Uggla har uppmärksammat en viktig konsekvens av den förändring som ForumCiv, utifrån fullt rimliga och relevanta överväganden, genomför och som Victoria Enström Lindskog utvecklar i sitt svar. Sida ser just nu över alternativ för att organisationer som inte är medlemmar i en strategisk partnerorganisation ska kunna söka stöd, så att vi fortsätter leva upp till ambitionerna i den av regeringen beslutade informations- och kommunikationsstrategin för svenskt utvecklingssamarbete.

Sannolikt är denna process ännu inte klar. ForumCiv skjuter därför upp sitt beslut efter samråd med Sida, vilket innebär att organisationer som söker bidrag 2021 och är medlemmar kan söka fleråriga projekt medan organisationer som väljer att inte bli medlem kan söka längst till 2022 dvs 1 år, enligt information på  ForumCivs hemsida.

Redaktionen

Uppläsning av artikel

Nyhetsbrev

Samtycke

Global Reporting kommer att använda informationen du tillhandahåller på det här formuläret för att hålla kontakt med dig och uppdatera dig kring Global Bar och andra projekt.

Du kan ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka på unsubscribe länken i sidfoten på email du mottar från oss, eller genom att kontakta oss på info@globalreporting.net. Vi behandlar din information med respekt. För mer information om våra sekretesspraxis, besök vår hemsida. Genom att klicka nedan godkänner du att vi får behandla din information i enlighet med dessa villkor.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.