Får biståndet sin första icke-vita toppchef?


Samtliga chefer i de större biståndsorganisationerna är vita. Blir det en ändring nu? Illustration: Shutterstock.

I dagsläget har samtliga större svenska biståndsorganisationer vita generalsekreterare. Frågan är om det kan bli ändring när Oxfam, Världsnaturfonden WWF och Svenska FN-förbundet nu rekryterar till några av branschens verkliga toppjobb.

Just nu sker rekryteringen till tre toppjobb inom biståndet. Det handlar om Oxfam, FN-förbundet och världsnaturfonden WWF som alla söker nya generalsekreterare. Frågan är –kommer biståndet att få sin första icke-vita toppchef, eller blir det helvitt också i fortsättningen?

I den granskning Global Bar Magazine gjorde sommaren 2020 framkom att inte ens tio procent av personerna inom de granskade organisationernas styrelser och ledningsgrupper var icke-vita. Och på toppjobbet generalsekreterare i de granskade organisationerna satt enbart vita personer. Frågan är nu om organisationerna lärt sig något av processen.

Oxfam – Mångfald skapar kreativitet
Oxfam är en mycket stor organisation internationellt sett, även den svenska insamlingsverksamheten än så länge är relativt liten (kring plats tjugo i mätt i insamlade medel 2019). I sin rekryteringsannons skriver Oxfam bland annat: 

”Mångfald skapar kreativitet, vilket i sin tur skapar ett innovativt tänkande – en förutsättning för framgång. Vi välkomnar särskilt sökanden som kan bidra till att öka mångfalden på det svenska kontoret.”

– Det som går att säga i nuläget är att rekryteringsfirman instruerats att särskilt fokusera på mångfald i urvalet, men de har inte kommit så långt att de presenterat kandidaterna ännu, säger Elin Williams som är pressansvarig på Oxfam.

Vad lönen kommer att bli vet Oxfam ännu inte. Den nuvarande generalsekreteraren tjänar 64 790 kronor i månaden.

Världsnaturfonden – En viktig fråga
I Global Bar Magazines omfattande granskning av bristen på mångfald inom biståndet som gjordes sommaren 2020 visade det sig att Världsnaturfonden WWF hade 100 procent vita i styrelsen och ca 95 procent  i ledningsgruppen. I svaret på undersökningen skrev WWF bland annat:

”Detta är en mycket viktig fråga som vi jobbar aktivt och långsiktigt med. Vi är medvetna om bristerna i mångfald som presenteras i sammanställningen och arbetar för att komma tillrätta med denna obalans enligt vår jämlikhets- och mångfaldsplan. Vi följer upp och utvärderar detta arbete varje år. Som redan nämnt ovan vill WWF Sverige vill vara en arbetsplats som består av medarbetare med många olika perspektiv och erfarenheter och där varje medarbetares individuella förutsättningar och kompetenser tas tillvara.”

WWF:s avgående generalsekreterare heter Håkan. Frågan är vad hans efterträdare kommer att heta. Ansökningsprocessen är avslutad och urval pågår. I ett svar på våra frågor skriver WWF: 

”WWFs vision för vårt jämlikhets- och mångfaldsarbete är en arbetsplats där alla kan komma till sin rätt på lika villkor, och att våra nuvarande och blivande medarbetare uppfattar oss som en attraktiv arbetsplats oberoende av bakgrund, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  
Vi ser nu över olika rekryteringsverktyg som kan avidentifiera kandidaterna redan vid urvalsprocessen och vi ser också över utformningen av våra annonsmallar. WWF arbetar alltid med kompetensbaserad intervjuteknik.  
Som arbetsgivare strävar WWF efter att öka vår mångfald då det har visat att det ger bla en ökad attraktionskraft, ökad trivsel, tolerantare attityder, ökad effektivitet i organisationen, ökad lönsamhet och nya utvecklingsmöjligheter. ”

Den avgående generalsekreteraren har 108 000 kronor i lön (2020) och rimligtvis har hans efterträdare chans att komma upp i samma summa, oavsett vad hen kommer att heta.

FN-förbundet – Ingen anonymisering
FN-förbundet har en mycket begränsad insamlingsverksamhet och får sin huvudfinansiering direkt från Sida. Till skillnad från de två andra organisationerna har FN-förbundet inte gått ut med någon offentlig annons för tjänsten som generalsekreterare. Pekka Johansson är pressansvarig:

Hur väger ni in mångfald i selekteringen av kandidater?
– Selekteringen görs initialt av en extern aktör. Av rekryteringsunderlaget framgår att vi söker en person som har kompetens, meriter och personliga egenskaper som passar för tjänsten.

Har ni gjort något för att anonymisera namn etc. vid rekryteringen?
– Nej. 

Vad blir lönen för den chef som nu rekryteras? Alternativt. Vad har nuvarande chef i lön? 
– Lönen förhandlas mellan chef och arbetsgivare. Vi avböjer att ange belopp under pågående rekrytering. 

FN-förbundets generalsekreterare fick (2019) enligt föreningens årsredovisning 832 777 kronor i årslön, vilket motsvarar ca 60 000 kronor i månaden.

David Isaksson

Här hittar du hela vår bevakning av mångfalden i biståndet.

Har några uppgifter ändrats sedan vi gjorde granskningen? Tipsa oss gärna!

Fotnot: Giva Sveriges lista över de organisationer som samlar in mest pengar hittar du här. Vi har i vår definition av ”större organisation” utgått från hur mycket organisationerna samlat in och i vår ursprungliga granskning ingick de tio organisationer som samlat in mest pengar, samt ytterligare fyra högt profilerade organisationer (Diakonia, WeEffect, IM och Action Aid). Av de tre nu aktuella organisationerna var det bara Världsnaturfonden WWF som var med i vår granskning 2020. De organisationer som då granskades var:

 • UNICEF
 • Läkare utan gränser
 • Rädda Barnen
 • Världsnaturfonden WWF
 • Svenska Röda korset
 • SOS barnbyar
 • UNHCR
 • Plan Sverige
 • Act Svenska kyrkan
 • Amnesty International
 • Diakonia
 • We Effect
 • IM Individuell Människohjälp
 • Action Aid
Uppläsning av artikel

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.