Dominikanska republiken förbjuder barnäktenskap


Yes! Glada flickor på Dominikanska Republiken. Foto: Shutterstock.

Från och med i år är barnäktenskap förbjudna i Dominikanska republiken sedan landets parlament antagit en ny lag.

På Dominikanska republiken beräknas 38 procent av alla flickor gifta sig (eller inleda informella äktenskap) före 18 års ålder, vilket är den högsta siffran i Latinamerika. Nu har landet instiftat en lag som förbjuder detta. En rapport från Världsbanken och UNICEF från 2017 visar att ett förbud av barnäktenskap och informella äktenskap i landet skulle minska fattigdomsnivån med tio procent.

– Barnäktenskap och tidigt ingångna relationer ses som normalt i samhället. Det drivs av en machokultur enligt vilken kvinnors roll är att vara bara en moder och en fru. Att få slut på denna företeelse kommer att kräva åratal av arbete för att förändra kulturella normer och detta måste involvera arbete med män, barn och deras familjer, säger Rosa Elcarte, UNICEF:s representant i landet.

Coronapandemin har lett till ökad fattigdom, vilket riskerar att leda till att fler föräldrar gifter bort sina döttrar tidigt. Beslutet att bannlysa barnäktenskap kommer att underlätta för flickor att fullfölja sin skolgång. Det kommer också att förbättra hälsosituationen för de dominikanska flickorna genom att de får barn senare i livet och därmed en större chans att skaffa sig utbildning och egen inkomst. I samband med att presidenten skrev under lagförslaget skapades även en särskild avdelning inom Ministeriet för kvinnor som har till uppgift att motverka våld mot flickor och kvinnor, samt öka jämställdheten i landet. 

Tomas Nordberg

Fakta: Barnäktenskap är vanligast i Sydasien och i Afrika söder om Sahara. Men det sker en positiv förändring globalt sett med ett ökande antal förbud det senaste decenniet. FN:s hållbarhetsmål nummer fem behandlar jämställdhet och delmål 5.3 är att ”avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning.”


GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.