Klimatavtryck nytt fokus för Human Development Report


Idag presenteras FN:s årliga Human Development Report. Nytt är ett index som även tar hänsyn till våra koldioxidutsläpp. Konsekvensen blir att länder med stora utsläpp och stort beroende av fossil energi hamnar betydligt längre ned på listan, medan fattigare länder som agerar på ett mer hållbart sätt tar flera steg uppåt. UNDP hoppas att rapporten ska leda till en förnyad debatt kring hur mänsklig utveckling kan ske i balans med planeten.

Human Development Report – The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene är titeln på årets rapport. När Human Development Report (HDR) för första gången presenterades för trettio år sedan var det en unik händelse då rapporten innebar ett brott mot traditionen att enbart redovisa utveckling i form av BNP-tillväxt. En av arkitekterna var ekonomen och Nobelpristagaren Amartya Sen som fortfarande är aktiv och som skrivit ett förord till årets rapport.

Sedan dess har HDR förstärkts av det ojämlikhetsjusterade HDI, genusutvecklingsindex, jämställdhetsindex och ett flerdimensionellt fattigdomsindex. Nu är det alltså dags för ytterligare ett steg när länders materialförbrukning och koldioxidavtryck också inkluderas i mätningen.

Planetary-Pressures Adjusted HDI (PHDI) är benämningen på det nya indexet som mäter människor och planeten, genom att inkludera länders materialförbrukning och koldioxidavtryck. Detta påverkar många länders placering på indexet.

UNDP anger tonen när man skriver:
Vi går in i en ny geologisk tidsålder: antropocen. Människans ålder. För första gången i vår historia är de allvarligaste och omedelbara riskerna skapade av människor, från klimatförändringar till Covid-19, till ökande ojämlikheter.
Hur kan mänsklig utveckling hjälpa oss att navigera i komplexiteten i antropocen?

Nytt sätt visa utveckling
Genom att justera HDI, som mäter nationens hälsa, utbildning och levnadsstandard, för att inkludera ytterligare två element: ett lands koldioxidutsläpp och dess materiella fotavtryck, visar index hur det globala utvecklingslandskapet skulle förändras om både människors välbefinnande och också planeten var central för att definiera mänsklighetens framsteg.

Det nya indexet är ett grovt, men enkelt sätt att visa den mänskliga utvecklingsresan som en där ökade friheter också kan minska trycket på planet och våra gemensamma resurser, menar UNDP. Med ett planetjusterat HDI – eller PHDI – framträder en ny global bild som målar en mindre rosig, men tydligare bedömning av mänskliga framsteg. Till exempel faller mer än 50 länder ur den mycket höga mänskliga utvecklingsgruppen, vilket återspeglar deras beroende av fossila bränslen och materiella fotavtryck.

Utdrag ur tabell A7.1

Medan länder som Costa Rica, Moldavien och Panama rör sig uppåt med minst 30 platser, faller Australien tungt med 72 platser. Sverige står kvar på ungefär samma plats, medan vårt oljeberoende grannland Norge tappar 15 placeringar. 

–Som denna rapport visar har inget land i världen ännu uppnått mycket hög mänsklig utveckling utan att sätta enorma belastningar på planeten. Men vi kan vara den första generationen som rättar till dessa fel. Det är nästa gräns för mänsklig utveckling, säger Achim Steiner på UNDP.

Rapporten hävdar att när människor och planeten går in i en helt ny geologisk epok, antropocen eller människans tidsålder, är det dags för alla länder att omforma sina vägar för framsteg genom att helt redogöra för det farliga tryck som människor utsätter för planeten, och demontera de grova obalanserna mellan makt och möjligheter som förhindrar förändring.

I år står Sverige som värd för lanseringen tillsammans med UNDP.
– Rapporten om mänsklig utveckling är en viktig produkt av FN. I en tid där det behövs åtgärder hjälper den nya generationen mänskliga utvecklingsrapporter, med större tonvikt på de definierande frågorna i vår tid som klimatförändringar och ojämlikheter, för att styra våra ansträngningar mot den framtid vi vill ha, säger Stefan Löfven, inför lanseringen.

Här kan du läsa rapporten.

David Isaksson

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.