Tanzania: Storbritannien pausar – Sida fortsätter stödet till regeringen


Möte med deltagare i socialbidragsprogrammet i Tanzania. Foto: Petter Bolme.

Storbritannien har valt att pausa stödet till socialbidragsprogrammet i Tanzania. Sida väljer dock att fortsätta, trots att beslutsunderlaget felaktigt hänvisar till att det brittiska stödet fortsätter. Socialbidragen handläggs av Tanzanias regering och används, som vi tidigare rapporterat, i det styrande partiets propaganda.

Tanzania har under president John Magufuli allt mer förvandlats till en regelrätt diktatur och enpartistat. Oppositionspolitiker och kritiska röster riskerar sina liv om de kritiserar regimen eller presidenten. Personer som protesterade mot valresultatet i höstas dödades eller slogs brutalt ner av militär och polis. Media kan inte längre agera som en oberoende kritisk röst, och människor får inte demonstrera. 

Trots detta beslutade Sida kring årsskiftet om ett rekordstort stöd på 550 miljoner till ett socialbidragsprogram som leds av Världsbanken, men som hanteras av tanzaniska myndigheter. I Sidas beslutspromemoria anges ett av skälen till att fortsätta stödja programmet att Storbritannien är en av finansiärerna, något som alltså inte stämmer. Global Bar Magazine kan nu rapportera att Storbritannien valt att pausa stödet till socialbidragsprogarmmet (PSSN II), samtidigt som de gör en bredare översyn av fortsatt stöd till Tanzania. Orsaken är att det framkommit uppgifter om inblandning i valet.

Storbritanniens minister för Afrika skriver:


På sin webbsida skriver den brittiska regeringen (i svensk översättning):

” Som en långvarig anhängare av Tanzania är Storbritannien bekymrad över de utbredda anklagelser om inblandning i landets val, inklusive förfyllda valurnor och att politiska partier nekats tillträde till vallokaler. Vi är också djupt oroliga över rapporterna om våld och hårdhänt polisarbete i valet, inklusive gripandet av oppositionspolitiska ledare.”

”Tanzanias framtida stabilitet och välstånd kräver en trovärdig demokratisk process som stöds av fria medier. Vi förenar andra med att kräva en transparent utredning av valmyndigheterna om rapporterade oegentligheter och för alla inblandade, inklusive säkerhetsstyrkorna, att agera med försiktighet för att säkerställa en fredlig lösning av spänningarna.”

Det är också Storbritannien som beställde studien vi citerat i tidigare artiklar, en studie som visar att programmet används av det styrande partiet CCM för att vinna fattiga röster på landsbygden.

Sida kände till situationen
Sida tycker däremot inte att regimens våldsamma förtryck av oppositionella ska påverka beslutet om att gå in med en halv miljard kronor för att minska fattigdomen. I en intervju med Global Podd bekräftar chefen för Sidas Afrikaavdelning Ulf Källstig att beslutet om programmet togs, trots att Sida var medveten om situationen i landet, och trots att Sida kände till att programmet användes i regimens valpropaganda. 

I beredningen som föregick beslutet (Productive Social Safety Net,  PSSN, phase two) står det inte ett ord om den förvärrade politiska situationen eller bristen på respekt för mänskliga rättigheter. Den tar inte heller upp det faktum att det enligt ett regeringsbeslut för ett år sen enbart ska ske ett ”begränsat samarbete med tanzaniska staten”. Sida tar inte heller upp frågan hur TASAF kan agera som förändringsaktörer eller om den har ”kapaciteten att bidra till ökad respekt för mänskliga rättigheter kan övervägas”, något som trots allt står i den svenska strategin.

I Sidas beslut, som är antaget av Sidas generaldirektör Carin Jämtin, sägs inte heller något om risker när det gäller mänskliga rättigheter, eller något om den politiska påverkan som finns konstaterad. Som huvudrisk för programmet anger beslutet:

”Den främsta risken i PSSN II gäller den långsiktiga hållbarheten och den otillräckliga finansieringen. Tanzanias regering bedöms ha starkt stöd för PSSN II, men det stödet har inte materialiserats i budgetanslag.”

I intervjun med Global Podd bekräftar Ulf Källstig att frågan om mänskliga rättigheter inte vägts in i beslutet kring programmet. Snarare ser Sida sin verksamhet delad i två delar där mänskliga rättigheter hanteras för sig, och fattigdomsbekämpning för sig: 

– Vi har massor med stöd, vi har jättebra stöd till civilsamhället, det är de som bjuder motstånd och kämpar för ett politiskt utrymme. Stödet via staten gör vi enbart där vi ser att det är sättet att nå ut till de allra fattigaste. Det är Sidas sätt att arbete och klara av att hantera flera olika saker samtidigt, säger han i intervjun. 

Betyder det som att ni inte vägt in mänskliga rättigheter  i beredningen av just det här programmet?
– Nej det betyder det inte, vi väger in hela vårt uppdrag när vi väljer vad vi ska göra i ett land. Situationen när det gäller mänskliga rättigheter är usel och därför har vi skurit ned stödet till staten, vi kommer bara att behålla stödet till staten i den här direktinsatsen och när det gäller primärutbildning. För de sakerna är svåra att göra utanför systemet.

För ett ordagrant citat, lyssna på intervjun i Global Podd i dess helhet.

Här kan du läsa Sidas beslutsdokument och beredningsunderlag.

Frigör resurser åt regimen
I Sidas beslutsunderlag står det att ”FCDO (Storbritannien) kommer att bidra till PSSN II, men har inte beslutat om vilken nivå på stödet.” När Storbritannien backar ur så ökar nu risken för att programmet inte får det stöd som krävs för att lyckas. 

Trots att CCM och regeringen i Tanzania gärna använder socialbidragsprogrammet i sin valpropaganda skriver Sida att ”det finns ett väldigt svagt stöd hos den tanzaniska staten” i att minska fattigdomen. Tanzania lägger endast 0,45 procent av BNP för stöd till fattigaste. Detta ska jämföras med ett genomsnitt på 1,5 procent bland alla länder i Afrika. När Sverige går in och tar över kostnaderna för att ta hand om de fattigaste i landet frigörs medel som en auktoritär regim istället kan använda för att betala löner, övervakningssystem och vapen för att fortsätta att förtrycka befolkningen och bibehålla makten. I fallet Tanzania har landet till exempel beslutat att bygga en mycket påkostad flygplats i presidentens hemprovins.

Svar från Världsbanken
Världsbanken, som samordnar socialbidragsprogrammet, har i ett mejl svarat att de inte tar hänsyn till den politiska situationen i Tanzania, utan ser endast på hur effektivt programmet är i kampen mot fattigdomen i Tanzania. De tillägger att det är ett av de mest effektiva programmen i världen för att minska fattigdom. Och det är en syn som Storbritannien delar, men trots detta väljer brittiska FCDO att inte gå in med pengar.

Här nedan kan du läsa världsbankens svar:

What are the policies regarding how to consider political risks in assessments made by the World Bank? 
”At the World Bank, our mandate is to end extreme poverty and boost shared prosperity and our cycle of engagement with countries begins with the systematic country diagnostic (SCD) that identifies the key challenges and opportunities for a country to accelerate progress towards these objectives within our mandate. The SCD is a pre-requisite for the Country Partnership Framework, which defines our sectoral interventions and is approved by our Board of Directors.”

”The Bank’s project risk ratings are based on an assessment of the risk to achieving the project’s intended results. The risk ratings for a given project can change over time, depending on the findings of regular project reviews and assessments, and the Bank works to mitigate risks through strict enforcement our social and environmental safeguards, procurement guidelines, and other implementation mechanisms that are designed to ensure that projects benefit the right people.”

Would you state that an authoritarian state’s involvement in a program should warrant a risk? 
”The World Bank’s primary responsibility is to the beneficiaries of the programs we facilitate, and we focus on alleviating socio-economic challenges and increasing opportunities. We work in a variety of countries, from middle income countries with large pockets of poverty, to poorer fragile and conflict affected states. We seek to foster and uphold (through instruments such as our safeguards andgrievance redress mechanisms) the healthy participation of affected stakeholders in the development process by supporting citizen engagement and promoting transparency.”

What are the risk involved in working with Tanzanian Government in general? 
”Please refer to the SCD on Tanzania, which has the latest information on our official assessment on Tanzania, within the context of our mandate, and includes an analysis and recommendations for pathways to address structural transformation of key sectors, such as agriculture, industry and services, spatial transformation, and institutional transformation.”

Petter Bolme

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.