Storföretag stödjer rättighetslag


Lunchrast på textilfabrik i Kambodja. Foto: David Isaksson

I ett unikt uttalande går ett trettiotal europeiska storföretag ut och stödjer kravet på en obligatorisk lag för tillbörlig aktsamhet, så kallad due diligence, av företagens agerande när det gäller mänskliga rättigheter och miljö. Till gruppen hör bland annat Telia och Ericsson:
– Vi välkomnar EU-kommissionens beslut att introducera lagstiftning som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter, säger Théo Jaekel som är hållbarhetsexpert på Ericsson.

Tankar på lag har tidigare presenterats av EUs kommissionär för rättsfrågor Didier Reynders, något som välkomnats av organisationer som Swedwatch. Ett antal företag och andra institutioner stödjer nu EU-kommissionens beslut att inleda ett lagstiftningsförfarande om obligatoriska mänskliga rättigheter och miljöskydd. Företagen betonar behovet av nya bindande standarder för att främja hållbarhet och att obligatoriska mänskliga rättigheter och miljöskydd är grundläggande i denna process FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP) och OECD:s riktlinjer för multinationella företag är hörnstenar i detta arbete. Det krävs dock en lagstiftning som innehåller en skyldighet att genomföra så kallad ”due diligence” enligt UNGP-definitionen och som täcker alla relevanta aktörer, menar många aktörer inom EU. 

Storföretagen positiva
Och nu har man alltså stöd för den tanken hos ett antal euroepiska storföretag. Till de företag som stödjer initiativet hör BMW, finska Coca-Cola, IKEA, Fazer, Heineken, Mars, Ericsson och H&M. Företagen betonar att obligatorisk lagstiftning har en rad fördelar; t ex så ökar den rättssäkerheten kring de standarder som företagen förväntar sig, slår fast rättsliga följder när ansvar inte tas och leder till att företag vidtager effektiva åtgärder. EU-omfattande sektorsövergripande lagstiftning är viktigt. 

– Vi skriver under denna uppmaning, eftersom vi vill uppmuntra de planer som finns inom EU just nu när det gäller att introducera obligatorisk due diligence-lagstiftning inom hela EU. Idag finns det i vissa länder (Frankrike, Tyskland, Nederländerna). Resten av EU behöver följa efter. Med detta uttalande visar vi att vi stödjer en sådan utveckling på lagstiftningsområdet. Det är också en om att vi vill delta i dialogen om hur lagstiftningen bör se ut och att det bör vara en flerpartsprocess, säger Sara Nordbrand som är hållbarhetschef på Telia. 

Organisationen Swedwatch är också positivt överraskade:
– Det är oerhört välkommet att se den här typen av initiativ. En lag om tillbörlig aktsamhet har vi och flera med oss velat se i många år. Nu rör det äntligen på sig på EU-nivå och det är positivt att flera stora företag ställer sig bakom. Det är avgörande att en ny lag inte blir tandlös och att den utformas under en process där flera aktörers perspektiv och erfarenheter tas in, såsom civilsamhällets, säger Alice Blondel, kanslichef på Swedwatch.

Lika för alla!
En fördel med en lag är att den gör det lika för alla i hela EU, något som sannolikt är en orsak till varför högprofilerade företag från Västeuropa står bakom förslaget. Eller som Sara Nordbrand på Telia uttrycker det:
– Företags frivilliga initiativ är bra och mkt värdefulla men de kommer inte räcka om världen ska nå FN:s globala hållbarhetsmål 2030. Det behövs en starkare push också från lagstiftaren. Idag gör vissa bolag väldigt mycket men det saknas en jämn spelplan. Att respektera mänskliga rättigheter och de planetära gränserna kan inte bara vara frivilligt utan behöver vara ett baskrav. Obligatorisk due diligence skulle innebära att alla började jobba proaktivt med dessa frågor. Detta skulle stödja Telias och andra bolags arbete för mer hållbara leverantörskedjor, fortsätter Sara Nordbrandt.

Även Ericsson ser den föreslagna lagen som ett viktigt steg framåt:
– I dagsläget är det främst frivilliga riktlinjer eller specifik lokal lagstiftning som styr hur företag arbetar med mänskliga rättigheter. Dessa riktlinjer har visserligen höjt ribban för vad som förväntas av företag idag, men det saknas tydlighet och enhetlighet. Detta skapar såväl problem för företag som har svårt att navigera mellan olika krav på olika marknader, som för potentiellt drabbade personer som ofta saknar effektiva vägar till gottgörelse i händelse av negativ påverkan. En EU-lagstiftning kan skapa tydlighet och gemensamma spelregler. Att respektera mänskliga rättigheter borde vara en självklarhet för alla företag, säger Théo Jaekel som är hållbarhetsexpert på Ericsson.

Företagen och de andra institutionerna, till vilka räknas bland andra Svenska kyrkan, anser att Tyskland bör prioritera denna fråga på sin agenda som ordförande i EU:s ministerråd och på så sätt bana väg för Europeiska kommissionen att skyndsamt lägga fram ett ambitiöst lagförslag nästa år.  

– Vi välkomnar EU-kommissionens beslut att introducera lagstiftning som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter genom att kontinuerligt och proaktivt identifiera och motverka risker i sin värdekedja. Vi ser det som positivt att detta sker på EU-nivå, för att skapa enhetlighet, istället för olika lagstiftningar i varje medlemsland, fortsätter Théo Jaekel.

Legala krav leder också ofta till att frågorna får större prioritet inom företag och en lagstiftning kan därmed säkerställa att samtliga företag arbetar aktivt för att förebygga negativ påverkan på mänskliga rättigheter, menar de personer vi intervjuat och pekar bland annat på erfarenheten från arbetet med GDPR. 

Vad kommer då att hända nu? Ett första steg är sannolikt att företagen deltar i EU-kommissionens konsultationsprocess. 
– När vi har ett konkret förslag att utgå ifrån får vi titta närmare på huruvida det är i linje med våra förväntningar och fortsätta dialogen där det är nödvändigt, fortsätter Théo Jaekel.

David Isaksson
Tomas Nordberg

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.