Sida svarar på kritiken


Susanne Mikhail är biträdande avdelningschef för HUMASIEN och den som ansvarar för beslutet svarar så här på kritiken:

Vad är anledningen till att de tre organisationerna utesluts?

– De tre organisationerna utesluts inte nästa år, detta är en pågående process som handlar om en översyn av våra samarbetspartners och nästa gång vi träffar organisationerna är i mitten av september.

Anledningen till den översyn som Sida nu gör, är att den humanitära verksamheten är mycket hårt belastat och faktum är att knappt hälften av de mycket stora humanitära behoven runt om i världen är täckta. Biståndseffektiviteten är i dag viktigare än någonsin, att varje skattekrona gör nytta, och därför granskas nu alla olika delar av varje individuellt projekt i en mycket noggrann översyn.

Vi har under ett års tid analyserat respektive organisation som i dag är våra humanitära partners och Sidas medarbetare har gjort över 100 uppföljningsresor till över 200 projekt i fält, ofta i de svåra områdena där behoven är som störst och det är där vi finner allvarliga brister i dessa tre organisationer. De största bristerna har tidigare kommunicerats med resp organisation under årets gång.

Organisationerna uppfattar att detta är definitivt, stämmer detta? Om inte, vad är statusen på de dokument som gick ut i somras?

– Dokumenten är endast i utkastform, och alltså inte beslut, och har delats med resp organisation för reflektion och input. Detta kommer sedan att tas in i det slutliga dokumentet som kommer vara underlag för ett senare formellt beslut.

Organisationerna vänder sig mot att beslutet tagits innan en ny hum-strategi antagits, varför har detta skett?

De största bristerna som påkallats i respektive analys har inget att göra med hum-strategin, utan handlar bara om humanitär verksamhet i fält.

Organisationerna vänder sig mot att beslut tagits trots att fältbesöken genomförts pga pandemin. Varför valde ni att gå vidare trots att underlag saknas?

– Detta stämmer inte, vi har ett omfattande underlag att utgå ifrån när vi gör vår bedömning. Den analys som Sida arbetar med är baserad på över 100 uppföljningsresor också i svårtillgängliga områden som genomförts av Sidas humanitära medarbetare under tre års tid, samt konsultationer med humanitär personal på cirka 15 ambassader på plats. Sidas iakttagelser har bekräftats av en extern utvärdering som genomförts.

De enda två kristna organisationerna försvinner nu från det humanitära arbetet, hur ser ni på de reaktioner som kan komma från detta?

– Detta stämmer inte att detta är de enda kristna organisationer som Sida arbetar med. Sidas kommer fortsatt att arbeta med och ger stöd till flertalet kristna organisationer genom så kallade humanitära landfonder som är lokalt baserade och som når ut i stort sett överallt där de humanitära behoven är stora. Dessa fonder arbetar inte endast med vidareförmedling av medel utan också med kapacitetsuppbyggnad och med praktiska stöd som viktig logistik, stärkt säkerhetsarrangemang, och stöd i förhandling med statliga och ickestatliga aktörer om humanitärt tillträde till område där de mest behövande finns. Detta genomförs oftast i ett imponerande arbete genom kyrkorna på plats. 

Vi har bedömt alla organisationers verksamhet utifrån de humanitära principerna opartiskhet och neutralitet. Därmed är fokus lagd på effektivitet av den humanitära verksamheten och det är där som bristerna finns.

– Det är viktigt att komma ihåg att dessa båda kristna organisationer sedan lång tid tillbaka är viktiga strategiska partners till Sida och får stora stöd på hundratals miljoner kronor för annan typ av mer långsiktigt biståndsarbete.

David Isaksson

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.