Debatt: Stärk samarbetet med Costa Rica!


Arenal-vulkanen Costa Rica. Foto: Shutterstock

Arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter i Centralamererika är viktigt. Just därför måste vi ökat vårt samarbete med Costa Rica, ett land som är en demokratisk förebild i regionen och ledande när det gäller miljöfrågor. Som ett första steg borde Sverige utse en särskild ambassadör för Costa Rica, skriver Philip Anstrén i denna debattartikel.

Sverige har i nuläget bara en ambassad i regionen, i Guatemala. Där fokuserar man på utvecklingssamarbete, en prioritet som också är relevant för Nicaragua, Honduras och El Salvador. Men ambassaden täcker också Panama och Costa Rica, två rikare, friare och mer dynamiska länder. 

Det är begränsande. Sveriges förbindelser med Panama och Costa Rica har outnyttjad utrikespolitisk potential. För att förverkliga denna bör regeringen skjuta till mer diplomatiska resurser för Panama och Costa Rica. 

Inte bara fattigdom
Många förknippar Centralamerika med utbredd fattigdom, bristande demokrati och brutalt våld. Nyheterna från regionen handlar om karavaner av migranter på jakt efter ett bättre liv i USA, regeringar som kväser protes-er eller anklagas för korruption och gängen MS-13 och Barrio 18.  

Det är inte en helt felaktig bild. Demokratiorganisationen Freedom House rankar El Salvador, Honduras och Guatemala som “delvis fria” länder som förra året räknade 36, 41 och 21 mord per 100,00 invånare. Nicaragua är “inte fritt.” De fyra länderna är bland de fattigaste i Latinamerika. 

Sverige bidrar till arbetet med att bekämpa dessa problem. Regeringen avsatte mellan 2016 och 2020 drygt en miljard kronor för bistånd till Guatemala. Sida har under samma period börjat investera mindre summor för att främja mänskliga rättigheter i Honduras, El Salvador och Nicaragua. 

Det är positivt. Men ambassadens fokus på utvecklingssamarbete passar mindre bra för de andra två länderna i regionen. Med ett betyg på 91/100 rankade Costa Rica 2020 högre på Freedom in the World-skalan än nästan ett dussin EU-länder. Och med ett Human Development Index på 0,794 ligger landet precis på gränsen till att ha ett “mycket högt” HDI. 

Costa Rica perfekt partner
Costa Rica är snarare en perfekt diplomatisk partner till Sverige. San José är en ledande aktör inom flera områden som Sverige prioriterar. Costa Rica har varit pådrivande för världsfreden alltsedan landet 1948 helt avvecklade sitt militära försvar. Costa Rica deltar aktivt i världssamfundets arbete för nedrustning, och har bland annat ratificerat FN:s konvention om kärnvapenförbud. Landet är också värd för FN:s fredsuniversitet. 

Costa Rica har länge varit en global förkämpe för mänskliga rättigheter. San José drev bland annat upprättandet av FN:s kommission och högkommissarie för mänskliga rättigheter samt tilläggsprotokollet till FN:s konvention mot tortyr. Av respekt för Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter legaliserade Costa Rica samkönade äktenskap i maj 2020. 

Costa Rica är också världsledande i kampen för klimatet. Landet framställer 98 procent av sin elektricitet ur förnybara källor, och har tagit på sig att bli koldioxidneutralt innan 2050. FN belönade 2019 Costa Rica med Champions of the Earth-priset för policyledarskap, organisationens högsta miljöpris.  

Panama, för sin del, är lockande från ett handelsperspektiv, särskilt för svenska företag som vill investera i Latinamerika. Panama har en imponerande BNP per capita på 25,000 dollar, och är det enda centralamerikanska landet vars medelklass haft tillräckligt med köpkraft för att locka till sig H&M. Panama har en välutvecklad och dynamisk finanssektor; Internationella valutafonden beskriver landet som ett regionalt finanscentrum. 

Den profilen har också en mörk sida. Panamadokumenten uppdagade 2016 hur centralt landet är för den globala skatteflykten. Hundratals svenska privatpersoner, företag och adresser återfanns i de läckta papperna. EU satte också i år Panama på sin skatteflyktssvartlista. Mer energisk europeisk och svensk diplomati behövs för att övertyga Panama att skärpa sig. 

Panama ny front
Inom andra områden är landet en möjlig partner. Fem procent av världshandeln passerar varje år genom Panamakanalen. Panama har på senare år blivit en knytpunkt för flygtrafiken i Latinamerika. Det ger landet vikt i internationella logistiksammanhang, och gör att Sverige och Panama har delade intressen av att värna havsrätten samt säker sjö- och luftfart.   

Panamakanalen är också en geopolitisk flampunkt. Kina har sedan Panama 2017 slutade erkänna Taiwan ansträngt sig för att öka sitt inflytande över kanalen. Det har gjort Panama till en ny front för handelskriget mellan USA och Beijing. Uppsikt över Panama kan förbättra Sveriges förståelse av konsekvenserna av de växande geoekonomiska spänningarna i världen. 

Utrikesrepresentationen har i nuläget mycket begränsade resurser för förbindelserna med Panama och Costa Rica. Ambassadören och en ambassadsekreterare sköter arbetet med de två länderna – när de inte är för upptagna med Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua eller Belize. 

Det diplomatiska utbytet är därmed i nuläget rätt inaktivt. UD:s konton har nästan inga tweets om Costa Rica och Panama. Ambassadens uppmärksammar Business Sweden-delegationer till Panama ungefär vartannat år. Möten med costaricanska representanter om jämlikhet, klimat och mänskliga rättigheter dyker upp i flödet med ungefär lika långa mellanrum. 

Regeringen borde göra mer för att främja svenska intressen i Panama och Costa Rica. UD skulle kunna påbörja det arbetet genom att göra en intern studie om hur man kan stärka det multilaterala samarbetet med de två länderna, särskilt Costa Rica, och hur detta skulle kunna gynna Sverige. 

På sikt är den bästa lösningen att upprätta en ambassad som täcker de två länderna. Costa Rica är att föredra som värdland. Alternativt, om resurser är ett problem, kan man utnämna en Stockholmsbaserad ambassadör. 

Sverige gör en viktig insats för utveckling i norra Centralamerika. Vi borde kunna unna oss att främja våra egna intressen i Costa Rica och Panama. 

Philip Anstrén

Philip Anstrén är debattör och skribent.

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.