Ett år efter jordbävningen – glöm inte bort människorna i Syrien!


Hjälparbetare från RESCUU tillsammans med en mamma och hennes barn i Syrien. Foto: Rescue.

DEBATT. Ett år efter den katastrofala jordbävningen i norra Syrien och södra Turkiet är 16,7 miljoner syrier i behov av humanitärt stöd. Konflikten i landet är inne på sitt trettonde år och ingen fred finns i sikte. Nu behöver Syrien fortsatt finansiering för att möta människors akuta behov och öka motståndskraften för framtida kriser. Det skriver Therése Engström, generalsekreterare för International Rescue Committee i Sverige.

Detta är en debattartikel. De åsikter som framförs är författarens egna.

Den jordbävning som drabbade stora delar av södra Turkiet och nordvästra Syrien den 6 februari 2023 har haft förödande konsekvenser och förvärrat en redan svår kris. Jordbävningen på 7.8 magnitud dödade mer än 55 000 människor och mer än 115 000 människor skadades. Tiotusentals byggnader förstördes till följd av jordbävningen och uppskattningsvis 18 miljoner människor drabbades av jordbävningen i både Syrien och Turkiet.

Riskerar glömmas bort

För Syrien var jordbävningen en katastrof i en redan existerande kris, en kris som omvärlden riskerar att glömma bort. I år går Syrien in i det 13:e året av konflikt och de humanitära behoven är större än någonsin. Av Syriens 22 miljoner invånare är hela tre fjärdedelar beroende av humanitär hjälp. Nio av tio personer lever under fattigdomsgränsen. 12.1 miljoner människor lider av matbrist och 6,8 miljoner människor är på flykt inom landet. Bristen på livsmedel påverkas inte bara av konflikten, utan även av långvarig torka till följd av klimatförändringar. Dessutom har matpriserna stigit kraftigt på grund av den skenande inflationen. Mellan januari och oktober 2023 fördubblades priset på bröd. Basal service, som vatten, elektricitet, hälsovård och utbildning, är kraftigt begränsad och behöver enorma investeringar för att återhämta sig.

RESCUE har arbetat i Syrien sedan 2012 och efter jordbävningarna förra året utökade vi vår insats i nära samarbete med lokala organisationer. Våra vårdcentraler och mobila kliniker ger akutsjukvård, mödravård, mediciner och stöd för psykisk hälsa till behövande. Vi erbjuder trygga platser för kvinnor, respektive barn, för att ge skydd från våld och erbjuda en fristad. För att hjälpa människor att stå på egna ben arbetar vi också med yrkesutbildning och stöd till småföretag, inte minst för kvinnor. 

Under de senaste månaderna har våldet ökat i norra Syrien. Vi bevittnar de högsta våldsnivåerna sedan år 2020, vilket leder till civila dödsfall, ytterligare skador på infrastrukturen och nya vågor av internflyktingar. Våldet försvårar ytterligare för humanitära aktörer som RESCUE och våra lokala partners att nå fram till behövande och ge hjälp.

Humanitärt tillträde avgörande

Humanitärt tillträde är helt avgörande för de sårbara samhällena i nordvästra Syrien. Idag säkerställs detta genom en uppgörelse mellan Syriens regering och FN (efter att man i juli 2023 misslyckades med att förlänga den tidigare gränsresolutionen i FN:s säkerhetsråd). Men uppgörelsens kortsiktighet påverkar möjligheterna för humanitära organisationer att planera och genomföra aktiviteter på längre sikt och skapar oro kring politisering av tillträde och bistånd.

Sverige har varit en viktig givare för Syrien, inte minst i stödet efter jordbävningen förra året. 
Behoven är nu större än någonsin, sedan kriget bröt ut 2011. RESCUE ser att det mest effektiva för att möta de akuta behoven och bygga en hållbar utveckling på sikt i Syrien kräver följande insatser:  

  • Sverige bör genom FN och EU verka för obehindrat tillträde för humanitärt stöd samt långsiktig och klok finansiering för att möta de enorma behoven.
  • I Sveriges framtida stöd till Syrien uppmanar vi Sida och regeringen att investera i att fortsätta investera i livsavgörande humanitära program som tillgodoser de akuta hälso- och skyddsbehoven hos människor i Syrien.
  • Sveriges insatser bör prioritera samarbetet med lokala organisationer. Lokala organisationer har bäst kunskap om behoven på plats och vilka krisåtgärder som är bäst lämpade i den lokala kontexten.  
  • Alla insatser bör genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Kvinnor och flickor drabbas ofta hårdast i kriser. Här är samarbete med kvinnoledda organisationer särskilt viktigt för att kunna ge skräddarsytt stöd. Det är också viktigt att kvinnors egenmakt och försörjning prioriteras, inte minst genom egenföretagande.


Therese Engström
Generalsekreterare International Rescue Committee Sverige (RESCUE).

Läs också

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.