Gaza: Kommentarer till Sidas rapport


Kollage av Lisa Jansson.

Som Global Bar Magazine rapporterat visade Sidas rapport om Palestina-biståndet att inga pengar gått till Hamas. Rapporten blev offentlig först på kvällen fredagen den 1 december. Här nedan följer några kommentarer. Vi har även sökt riksdagsledamoten Fredrik Malm (L).

Johan Forssell, biståndsminister

– UD har idag mottagit Sidas återrapportering på sitt regeringsuppdrag avseende utvecklingsbiståndet till Palestina. Det är prioriterat för regeringen att svenska skattepengar används på rätt sätt. Vi ska därför nu noggrant analysera och utvärdera innehållet för att bedöma om det finns utestående frågor som behöver kompletterande underlag. Jag återkommer med besked när sådant finns. 

Anna Eggelind, Diakonia

– Vi ska förstås läsa igenom rapporten noggrant, men en första snabb kommentar är att vi är glada att Sida kommit till samma slutsats som EU tidigare i veckan. Nämligen att inget bistånd går till Hamas och att de system som finns på plats fungerar.

– Vi är också glada över att Sida pekar på att det är angeläget att utvecklingsbiståndet till Palestina återupptas så snart som möjligt. Biståndet har ju en viktig uppgift att bygga för framtiden och skapa hopp om ett annat Palestina. Ett demokratiskt, jämställt Palestina där mänskliga rättigheter respekteras. Det är avgörande för att minska radikalisering.

– När det gäller den nya strategin för Palestina, välkomnar vi den tydliga utgångspunkten i folkrätten, inklusive den internationella humanitära rätten. Vi välkomnar också målen om ökad respekt för mänskliga rättigheter och stärkt demokrati och jämställdhet.

Erik Lysén, Act Svenska kyrkan

­­– Det är viktigt att Sida snabbt kommit fram till slutsatsen i översynen att inget bistånd har gått till terrorverksamhet. Vi på Act Svenska kyrkan har hela tiden känt oss trygga med våra partner på plats som vi har ett nära samarbete med. Vi har tidigare beklagat att Sverige till skillnad från EU stoppat utbetalningar under tiden granskning pågått trots att inga tecken på missmanagement funnits. Sidas slutsats att utbetalningarna nu snarast måste återupptas är därför mycket välkommen, och helt central.

– Det humanitära är absolut nödvändigt livräddande i nuläget. Utvecklingsbiståndet skapar livskraft i längden. Utan arbetet i det palestinska civilsamhället försvinner också möjligheter till framtida fred och i demokrati i området.

Gudrun Brunegård, Kristdemokraterna

– Det var nödvändigt att pausa utvecklingsbiståndet till Palestina för att säkerställa att svenska skattemedel varken direkt eller indirekt finansierar terrorverksamhet, antisemitism eller annan polarisering som spär på konflikten. Som bekant har det exempelvis framkommit att Vänsterns Internationella Forum tidigare stött en organisation som uppgett sig ha deltagit i den vedervärdiga terrorattacken den 7 oktober, då 1200 civila israeler mördandes och 240 fördes bort som gisslan, allt från spädbarn till åldringar. 

– Nu ska UD analysera rapporten. Det är viktigt för att framöver på ett ansvarsfullt sätt kunna återuppta stöd till hälsovård, utbildning och fredsbygge genom demokratiska organisationer, som kan bidra till en god och fredlig samhällsutveckling, vilket är nödvändigt som grund för en framtida tvåstatslösning.

Frågor vi ställt till Fredrik Malm

En av dem som deltog på presskonferensen tillsammans med Jimmy Åkesson när biståndet pausades var liberalernas Fredrik Malm. Global Bar Magazine har under helgen flera gånger sökt honom för en kommentar.

Här är de frågor vi ställt:

  • Vad är din kommentar till rapportens slutsatser?
  • Anser du på att rapporten är korrekt?
  • Anser du att stödet till Palestina nu bör återupptas?
  • Sida säger att de anklagelser som riktas mot svenska organisationer saknar grund. Har du förtroende för organisationer som Diakonia, Rädda barnen och Kvinna till kvinna när det gäller deras arbete i Palestina?
  • Du deltog på en presskonferens ihop med Jimmy Åkesson i samband med att Palestina-biståndet pausades. Mot bakgrund av hans senare uttalanden, hur ser du på att i framtiden medverka på presskonferensen med honom?

Redaktionen

Läs också

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.