EU: Inga biståndspengar gick till Hamas


Illustration: Shutterstock.

EU:s egen granskning av Palestinabiståndet visar att allt skett korrekt. Det framgår av den rapport som släppts den 21 november.
– Översynen bekräftar att de skyddsåtgärder som vidtagits är effektiva, säger Ursula von der Leyen i ett pressmeddelande. 

Den 21 november offentliggjorde kommissionen resultaten av sin översyn av EU:s pågående ekonomiska stöd till Palestina, som tillkännagavs två dagar efter Hamas terroristattack mot Israel den 7 oktober.

Översynen omfattade hela utvecklingsportföljen, inklusive stödprogram till den palestinska befolkningen, den palestinska myndigheten, FN:s hjälporganisation för palestinier (UNRWA) samt relevanta program inom andra kommissionsavdelningar, till exempel Erasmus+. Den rörde inte humanitärt bistånd till det palestinska folket.

Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen betonade att ”EU är den största internationella givaren av bistånd till palestinierna. Efter de fruktansvärda händelserna den 7 oktober var det nödvändigt med en noggrann översyn av vårt ekonomiska stöd. Denna översyn har bekräftat att de skyddsåtgärder som vidtagits är effektiva. Arbete pågår nu med att utforma vårt framtida stöd till palestinierna med hänsyn till den förändrade och fortfarande föränderliga situationen.”

Översynen har visat att kommissionens kontroller och befintliga skyddsåtgärder – som har förstärkts avsevärt under de senaste åren – fungerar väl och att det hittills inte har framkommit några bevis för att pengar har använts för oavsiktliga ändamål.

Nu måste EU leda processen

– Det här visar tydligt att det högern hävdat om att pengar gått till Hamas inte på något sätt stämmer, säger den socialdemokratiske EU-parlamentarikern Evin Incir.

Hon förväntar sig nu att EU ska fortsätter stödja den palestinska myndigheten och Palestinas befolkning:

– Nu måste EU ta ett globalt ledarskap och verkligen leda arbetet för en tvåstatslösning!

Så gjordes granskningen

Granskningen genomfördes i två steg, skriver EU. Först gjordes en operativ genomgång för att bedöma projektens genomförbarhet mot bakgrund av den nya situationen på plats. I detta steg har översynen lett till en förteckning över icke genomförbara projekt till ett belopp av 75,6 miljoner euro, som kommer att omprogrammeras till stöd för palestinier mot bakgrund av nya prioriteringar som kommer att fastställas på plats. Det rör sig främst om stora infrastrukturprojekt, inklusive gas för Gaza, avsaltningsanläggningen i Gaza och tillgång till vattentjänster, vars genomförande inte är möjligt i det nuvarande sammanhanget.

Som en del av det andra steget genomförde kommissionen en riskbedömning, för vilken alla genomförandepartner uppmanades att lämna information om sina kontrollmekanismer. I det nuvarande sammanhanget har kommissionen identifierat några ytterligare åtgärder, såsom att införa relevanta klausuler mot uppvigling i alla nya kontrakt och se till att deras strikta tillämpning övervakas hela tiden. Detta skulle framför allt kunna ske genom en tredjepartsövervakning av stödmottagarna.

Medan ytterligare information begärs från alla bidragsmottagare och organisationer som bedömts inom ramen för pelaren för att bedöma om eventuella justeringar kan vara nödvändiga, kommer löpande stöd att fortsätta att genomföras med de organisationer som har lämnat de begärda klargörandena och försäkran om de skyddsåtgärder som införts, särskilt EU-medlemsstaternas organ och internationella finansinstitut, skriver EU vidare. Stödmottagare som var föremål för anklagelser om anstiftan till hat och våld efter händelserna den 7 oktober 2023 uppmanades att kommentera de anklagelser som riktats mot dem. Detta gäller särskilt två projekt med organisationer i det civila samhället. Betalningarna kommer att behandlas när tillfredsställande klargöranden har lämnats, i enlighet med budgetförordningen.

Redaktionen

Läs också

Uppläsning av artikel

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.