Niger: Algeriet avbryter medlingsförsök


Algeriets huvudstad Alger. Foto: David Isaksson

Niger utvisar FN:s högsta representant ur landet och Algeriets medlingsförsök ser ut att gå om intet. Samtidigt förvärras försörjningssituationen alltmer i landet. Regimen försöker därför kräva in en ”nödskatt” från landets diasporagrupper.

I veckan meddelade algeriska utrikesministeriet att man tillfälligt avbryter sitt deltagande i förberedande diskussioner som planerats med representanter för militärjuntan CNSP. (Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie). Veckan innan hade Niger accepterat Algeriets förslag till medling, men förberedelser för ett besök har inte slutförts och nu ifrågasätts den verkliga viljan hos Nigers makthavare, som skyller på missförstånd.

Algeriet har alltid motsatt sig Ecowas planer för eventuell militär intervention och dess plan för att lösa krisen med en övergångsperiod på sex månader och förhandlingar med alla politiska partier och civilsamhället lett av en oberoende civil person. Nigers regering hade svarat att bara ett nationellt forum med brett deltagande kan bestämma längden på övergångsperioden. Till sist sade Nigers tillsatte premiärminister Mahamane Lamine Zeine att det uppstått missförstånd med Algeriet och att man först måste bli överens om detaljer i förslaget. 

Militärregimen har upplevt flera politiska motgångar den senaste tiden och pressas från flera håll samtidigt som försörjningssituationen för befolkningen förvärras.

FN:s högsta representant, kanadensiskan Louise Aubin, har utvisats på grund av att Nigers nya utrikesminister Bakary Yaou Sangaré inte tillåtits tala på FN:s generalförsamling i september.

Till skillnad mot Frankrike har USA behållit sin ambassadör i Niger och fört informella diskussioner med juntan. USA har från början motsatt sig en militär intervention från Ecowas och istället föredragit en kortare övergångsperiod liknande det Algeriet föreslagit med hopp om att den valde presidenten Mohammad Bazoum skulle friges. Men nu verkar USA ha gett upp och till sist kallat maktövertagandet för en statskupp. 

Nigers nya statliga budget minskar samtidigt med 40 procent på grund av brist på ekonomiska resurser. Regeringen har lanserat en solidaritetsfond för att rädda nationen. Nödskatter på gruvföretag, telefonbolag, bensin, vägskatter och nigerier bosatta i utlandet (diasporan) skall bidra till att täcka underskottet. Redan har nigerier i bland annat Togo och Dubai givit penninggåvor till regeringen. Men enligt flera bedömare är det en brist på realism att tro att det kommer att göra så mycket skillnad.

Den ekonomiska situationen och försörjningsläget för befolkningen blir allt svårare. Efter Ecowas ekonomiska sanktioner, inklusive stopp för import av mat och mediciner, bensin och elektricitet har Världsbanken och flera europeiska länder stoppat sitt bistånd. Frankrike har avbrutit både budgetstöd och utvecklingsbistånd och USA har efter att ha kallat maktövertagandet för en statskupp automatiskt stoppat sitt ekonomiska bistånd på 442 millioner USD. Bara det humanitära biståndet tillåts vara kvar. Den amerikanska militära närvaron på 1500 soldater påverkas dock inte för närvarande av beslutet. Däremot hade det militära stödet i kampen mot jihadister redan ställts in.

Världsbanken uppskattar att 1,2 miljarder USD som Niger räknat med inte kommer att utbetalas i år, vilket motsvarar sex procent av Nigers BNP. Den ekonomiska tillväxten beräknas minska från sex procent till 2,3 procent för 2023. Många viktiga infrastrukturprojekt inom el, vatten och klimat blir försenade. Upp till två miljoner barn riskerar inte få gå i skolan enligt Världsbanken, som också uppskattar att 700 000 personer ytterligare kommer att hamna i extrem fattigdom. 

Det lilla hopp som knutits till en lösning på krisen genom Algeriets medling verkar nu osäkert, samtidigt som den ekonomiska situationen och försörjningsläget för befolkningen förvärras dag för dag. Militärjuntan har blivit alltmer internationellt isolerad, förutom de nära relationerna med sina fränder i Mali och Burkina Faso. Stödet bland stora delar av befolkningen är dock intakt.

Hans Eriksson
Statsvetare, utvecklingsekonom, Västafrikakännare

Läs mer:

Uppläsning av artikel

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.