FN varnar: Utvecklingen går bakåt


Angelique Kidjo under öppningen av FN-mötet 2014 när de globala målen antogs. Foto: David Isaksson.

575 miljoner människor kommer att leva under extrem fattigdom 2023 om vi fortsätter enligt nuvarande trender. Hungern är tillbaka på nivåer som vi inte har sett sedan 2005, och i flera länder är matpriserna högre än under perioden 2015-2019. Detta går att läsa i FN:s rapport om de hållbara utvecklingsmålen som nu publicerats. 

Samtidigt som det politiska högnivåforumet är igång har FN:s årliga hållbarhetsrapport publicerats. Baserat på senaste data och uppskattningar presenterar rapporten en bedömning av de globala målen. Tillsammans med statistik finns även uppmaningar till FN:s medlemsländer om hur de kan gå vidare.

 Att världen går mot fel riktning går inte att förneka. Av rapporten framgår att endast 15 procent av de 169 delmålen är på rätt spår, nästan hälften av dem är svaga eller otillräckliga, och 37 procent har helt stagnerat eller rört sig bakåt sedan 2015. Det som krävs av medlemsländerna just nu är ett starkt partnerskap för de globala målen, konstaterar FN i rapporten.

Några av rapportens slutsatser är att:

  • Antalet människor som lever i extrem fattigdom är högre idag än för fyra år sedan och med nuvarande trend kommer vi år 2030 att ha 575 miljoner människor i extrem fattigdom.
  • Hungern i världen har ökat och är tillbaka på 2005 års nivåer.
  • Ojämlikheterna ökar och vi lever nu i en värld där förmögenheten hos 26 personer är lika stor som för hälften av världens befolkning. Samtidigt skulle det ta cirka 300 år för oss att uppnå jämställdhet mellan könen om vi fortsätter i samma takt som vi har nu. 
  • Utsläppen fortsätter att öka, koldioxidhalten i atmosfären är den högsta på två miljoner år och mer än var femte art hotas av utrotning. 

Det har länge konstaterats att man inte kan förvänta utvecklingsländer att nå mål som dagens höginkomstländer nådde när en helt annan värld rådde. Rapporten identifierar fem nyckelområden för brådskande åtgärder, varav ett är att mobilisera resurserna och investeringar som behövs för utvecklingsländer i avsikt att uppnå målen för hållbar utveckling. Rapporten uppmanar vidare världens länder att först stödja länderna som upplever akut sårbarhet och där riskerna för tillbakagång är som störst. Avsaknad av framsteg är universellt, men de svåraste förhållandena hittar man i världens minst utvecklade länder.

Men det har också hänt en del positivt sedan de globala målen antogs 2015. 

Andelen av världens befolkning som har tillgång till el har ökat från 87 procent 2015 till 91 procent 2021, och ytterligare nära 800 miljoner människor är uppkopplade. Rapporten visar också att 133 länder redan 2021 hade nått SDG-målet om dödlighet under 5 år, och ytterligare 13 förväntas göra det till 2030. Trots den globala avmattningen i tillverkningstillväxten uppvisade medelhög- och högteknologiska industrier robusta tillväxttakter. Utvecklingsländerna installerade en rekordstor kapacitet för förnybar energiproduktion på 268 watt per capita under 2021. Dessutom har antalet personer som använder internet ökat med 65 procent sedan 2015 och uppgår 2022 till 5,3 miljarder människor av världens befolkning.

Här kan du läsa rapporten i dess helhet.

Kristina Jamil

Läs också

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.