6 miljarder till Ukraina: Ny strategi för svenskt bistånd klar


Kiev. Foto: Wikipedia.

Den största bilaterala biståndsstrategin i Sveriges historia. Så beskriver bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell den strategi som nu presenteras.
– Det här är en grundplåt, den totala summan kan komma att öka mer än så, säger Johan Forssell.

Totalt har Sverige sedan kriget började stött Ukraina med 22 miljarder kronor. Av detta är 4 miljarder bistånd, 1 miljard stöd genom till exempel materialdonationer och den allra största delen – 17 miljarder – militärt stöd.

De nya medel som nu frigörs för Ukraina ryms inom den befintliga biståndsbudgeten på 56 miljarder kronor för 2023. Regeringen har sedan tidigare gjort flera nedskärningar, bland annat inom forskningssambete och det så kallade INFO-kom stödet och ministern utesluter inte att det blir ytterligare nedskärningar på andra områden:

– Ukraina är tydlig prioriterat. Det innebär att annat stå tillbaka, bland annat så har vi minskat kärnstödet till vissa FN-organ, konstaterar Johan Forssell.

Enligt regeringens nulägesrapport har 14 miljoner människor i Ukraina drivits på flykt, samtidigt som 40 procent av befolkningen är i behov av humanitär hjälp.

Fem områden

Ukraina har tidigare varit en del av strategin för Östeuropa. Den nya strategin löper fram till 2027 och omfattar fem övergripande stödområden:

 • Uppbyggnad.
 • Grön omställning och hållbar utveckling.
 • Inkluderande ekonomisk utveckling, inklusive handel och företagande.
 • Säkerhet och stabilisering.
 • Demokrati och mänskliga rättigheter.

 – Vi befinner oss i en period av omläggning av biståndspolitiken sedan vi lämnat enprocentsmålet  och fokuserat på kvalitet och effektivitet. Målet är också att skapa nya strategier och lägga ihop biståndet med handel för att inte bara bekämpa fattigdom, utan också bygga vägar till välstånd och ingenstans är  detta så viktig och aktuellt som i fallet Ukraina, menar Johan Forssell.

En viktig del i strategin är att stödja Ukraina på vägen mot EU-medlemskap. Här konstaterar Johan Forssell att landet kommit en bra bit på vägen:

– Det talas mycket om återuppbyggnad, men vår och Ukrainas ambition är inte att bygga upp det som varit utan att bygga nytt – ett grönare och säkrare Ukraina.

Här kan du läsa strategin i dess helhet.

David Isaksson

Strategins omfattning

 • Ukrainastrategin utgör Sveriges största bilaterala biståndsstrategi – någonsin.
 • Ytterligare riktade stöd tillkommer.
 • Strategin omfattar totalt 6 miljarder kronor under perioden 1 juli 2023 till 31 december 2027:
  • Sida – 5,7 miljarder kronor
  • Svenska institutet – 225 miljoner kronor.
  • Folke Bernadotteakademin – 75 miljoner kronor.

Läs också

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.