Ge unga större inflytande så blir samhället tryggare


Foto: Markus Spiske/Unsplash.

DEBATT. Unga skildras idag bara som våldsaktörer. Men om unga för större inflytande – både i Sverige och globalt – och vi får fler unga beslutsfattare, så blir samhället i stort också tryggare. Det skriver Alexander Clemenson Generalsekreterare för KFUM Sverige och Judy McCallum, VD för Life and Peace Institute.

Detta är en debattartikel. De åsikter som framförs är författarnas egna.

Unga har under en lång tid behandlats som en passiv målgrupp som varken är kapabel till att eller borde vara med och forma samhället. I stället för att se den inneboende kraften hos unga har unga snarare utmålats vara ett problem, något som måste lösas genom hårdare tag och lagförändringar. Detta ser vi inte minst i Tidöavtalet där samarbetspartierna bland annat utlovar lagändringar för att ge polis möjlighet att övervaka, använda hemliga tvångsmedel och kroppsvisitera unga. Samtidigt är unga i Sverige intresserade av politik och samhällsfrågor (60 procent enligt MUCF:s senaste mätning från 2021), men det saknas både tillit till ungas kapacitet att påverka och verktyg för att ta vara på ungas existerande intresse och engagemang. 

KFUM Sverige genomför just nu en kartläggning av ungas röster kopplat till påverkansmöjligheter i globala utvecklingsfrågor och svaren vittnar om att unga, i stor utsträckning, saknar naturliga kontaktvägar till beslutsfattare. Utöver detta upplever många unga att deras åsikter nedprioriteras och att meningsfull inkludering av unga i beslutsfattande processer saknas. Detta speglas, bland annat, i det relativt låga förtroendet unga har för politiska partier som ligger på 26 procent.

Ungas delaktighet påverkar hur de agerar i samhället, vad de väljer att lägga sin tid på, deras upplevelse av framtidsmöjligheter, kännedom om samhället och utbildningsval vilket får kort- och långsiktiga konsekvenser för hela samhället. För hur kan vi förvänta oss att unga känner förtroende för politiken, när politiken inte har förtroende för unga? 

Vi är många aktörer i det svenska civilsamhället som anser att ungas inflytande behöver öka och som på daglig basis driver verksamheter som inkluderar unga och ungas perspektiv. Unga vuxna som engagerat sig i våra projekt har gång på gång visat kapacitet att ta ledande roller för att uppnå hållbar samhällsförändring, till exempel genom att driva egna initiativ för att öka jämställdheten eller upplysa andra om konsekvenserna av det dödliga våldet. Sveriges nätverk för FN:s säkerhetsrådsresolution 2250 verkar för att unga, fred och säkerhetsagendan ska implementeras både i Sverige och globalt. Vårt arbete visar att ungas inkludering, i såväl inrikes som utrikespolitiska frågor, har ett stort egenvärde samtidigt som det bidrar till att öka genomslagskraften för den politik som bedrivs. Genom att ta tillvara på ungas engagemang, och därmed realisera resolutionen, stärker vi både ungas självförtroende och samhället i stort.

Baserat på det arbete som bedrivits hittills så ser vi i 2250 nätverket att resolutionen skulle kunna utgöra ett bra verktyg för att stärka Sveriges arbete med att inkludera och engagera unga i arbetet för såväl nationell som global hållbar utveckling. Antingen genom att Sverige, i likhet med grannlandet Finland, tar fram en nationell handlingsplan för resolutionen eller genom att resolutionen implementeras i andra strategier och styrdokument. Resolutionen ifrågasätter negativa stereotyper av unga, som vi ser är vanligt förekommande i den svenska samhällsdebatten, samtidigt som den kommer med konkreta riktlinjer för hur unga kan inkluderas på ett meningsfullt sätt. Sverige är dessutom, tillsammans med andra medlemsländer, skyldiga att följa säkerhetsrådets resolutioner. 

Inom nätverket kommer vi att fortsätta skapa möjligheter för unga att engagera sig i frågor som rör fred och säkerhet. Vi vill uppmana våra regeringsföreträdare, riksdagsledamöter och lokala beslutsfattare att visa unga de förtroende som de förväntar sig att unga ska ha för dem. 

För att detta ska bli verklighet behöver debatten om unga som samhällsaktör nyanseras, ungdomspolitiken behöver flyttas upp på den nationella agendan och den meningsfulla inkluderingen av unga i politiska processer behöver öka. Vi är ett nätverk med och för unga som är redo att föra en dialog om hur detta kan bli verklighet, är ni? 

Alexander Clemenson
Generalsekreterare KFUM Sverige (medlem i 2250-nätverket)

Judy McCallum
VD Life and Peace Institute (medlem i 2250-nätverket)

Är din organisation intresserad av att gå med i 2250-nätverket?  Kontakta Vsevolod Lukashenok på  vsevolod.lukashenok@kfum.se

Läs också

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.