­EU: Säsongsarbetare i skogssektorn bortglömd grupp


Svensk skog. Foto: Jasper Graetsch/Unsplash

Varje år kommer officiellt cirka en miljon migrantarbetare till Europa för tillfälliga arbeten. I verkligen är de betydligt fler. Många – inte minst inom skogsbruket – riskerar att utnyttjas av hänsynslösa företag.

I Sverige har situationen för de thailändska bärplockare som far illa och utnyttjas av svenska företag framför allt uppmärksammas, bland annat av journalisten Mats Wingborg som under flera år bevakat situationen för bärplockarna från framför allt Thailand.

Ändå är säsongsarbetare inom skogsbruket en undanskymd grupp. Till Sverige kommer även bland annat bulgarer och ukrainare för att arbeta i skogen. Totalt rör det sig om sammantaget 3-5 000 personer per år. I Europas skogar och lantbruk utnyttjas regelmässigt säsongsarbetare från länder utanför EU. Den thailändska arbetsmarknadsmyndigheten hanterar just nu klagomål från ett stort antal bärplockare som arbetat i Finland och som rekryterats av thailändska bemanningsföretag. En del av dessa arbetade i Hällnäs i Västerbotten. I Bispgården i östra Jämtland och i Åsele har arbetarna också polisanmält arbetsgivaren.

– Migranter är utsatta befolkningsgrupper i EU som har dåliga arbetsvillkor inom skogssektorn, oetisk rekrytering, begränsad eller ingen tillgång till socialt skydd, säger Ana Álvarez Monge, grundare av organisationen Migration Hub i Berlin som genom sitt globala nätverk arbetar för att stärka migrantarbetarnas rättigheter.

Tyskland har åtminstone 300 000 säsongsarbetare per år och Italien 400 000, varav de flesta arbetar inom jordbruket. Många plockar svamp eller bär eller arbetar med grönsaksodling.

Regler antogs 2018
Europeiska migrationsnätverkets (EMN) studie från 2020 fokuserar på EU:s säsongsanställningsdirektiv, vilket implementerades i Sverige 2018. I Sverige handlar det i praktiken nästan uteslutande om bärplockare från Thailand, som utgör de största gruppen av säsongsarbetare.

Kriminella nätverk rekryterar ofta offer från sina ursprungsländer och utnyttjar dem i andra länder. Offren tvingas sedan att arbeta långa dagar för låg lön eller ingen lön alls, eller arbeta under bedrövliga förhållanden, utan möjlighet att resa tillbaka till sina hemländer.

I en rapport från 2019 från EU:s byrå för grundläggande rättigheter lyfts fall av allvarlig exploatering av migrerande arbetstagare inom bygg- och skogsbranschen och andra sektorer fram. Det handlar bland annat om fall där arbetstagare fick så lite som fem euro per dag, tvingades betala skulder till människosmugglare och sova i containrar utan vatten eller elektricitet. Papperslösa arbetare är bland de mest utsatta, konstaterar rapporten.

Den europeiska arbetsmyndigheten driver därför en kampanj för att underlätta livet för säsongsarbetarna och man har genomfört samordnade aktionsdagar mot människohandel inom framför allt jordbrukssektorn.

Svenska myndigheter måste se till att lönen, försäkringarna och övriga arbetsvillkor överensstämmer med det som gäller för kollektivavtal i sektorn och att detta gäller inte bara på papper men också i praktiken. Arbetstagaren måste ha en heltäckande sjukförsäkring. Om arbetsgivaren inte uppfyller sina rättsliga skyldigheter beträffande social trygghet, skatter, arbetstagares rättigheter, arbetsvillkor eller anställningsvillkor ska arbetsgivaren ifråga inte få bedriva säsongsarbete.

Skyddet av skogen
Skyddet av skogen i Europa sker bland annat via en ministerkonferens kallad Forest Europe, startad 1990 och med 45 europeiska länder som medlemmar (Tyskland är ordförande just nu). Forest Europe, som är en paneuropeisk, oberoende organisation, sprider kunskap.

Medvetenheten bland allmänheten om skogarnas tillstånd och säsongsarbetarnas situation är en central fråga. Förutom Forest Europe är European Forest Institute som arbetar med skogs- och hållbarhetsforskning en viktig aktör.

För att skydda säsongarbetarna som arbetar i skogen är också internationella organisationer som International Labor Organisation, ILO, med säte i Genève oumbärliga. ILO tar fram centrala konventioner och principer för att skydda arbetstagare, inklusive säsongsarbetarna.

För att hjälpa till att uppfylla mål 17 i Agenda 2030 (målet handlar om partnerskap) så har Forest Europe, EFI och International Union of Forest Research Organisations (IUFRO) gått samman. De utför skogsrelaterad forskning, och bjuder in journalister för att öka deras kunskap. 

Forest Europe stödjer också ett stort antal initiativ runt om i Europa som syftar till att stärka migrantarbetarnas situation och samtidigt bidra till ett hållbart skogsbruk.

Mycket återstår dock innan alla säsongsarbetare åtnjuter de rättigheter de har rätt till enligt EU:s direktiv.

Tomas Nordberg

Läs också

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.