Enprocentmålet avskaffas


Regeringen presenteras 14 oktober, 2022.

Enprocentmålet skrotas. Biståndet får ett fast kronbelopp per år. Ökat fokus på närområdet. Det är vad den blivande regeringen presenterade i presskonferensen om den nya regeringen.

Texten uppdateras

– Sverige förblir en av de främsta biståndsländerna med fokus på närområdet och sätter inget nytt mål. Det kommer att minskas men det kommer att synas i budgeten, svarade Ulf Kristersson.

Ur presentationen vid presskonferensen:

Reformerat bistånd

  • Biståndsramen sätts för tre år och frikopplas från BNI
  • En reformagenda för biståndet tas fram med fokus på långsiktighet, transparens och effektivitet.
  • Fokus på fattigdomsbekämpning och hälsoinsatser för de allra mest utsatta, demokratibistånd till människorättsförsvarare och demokratikämpar, utökat och effektiviserat klimatbistånd, och kvinnors och flickors rättigheter. 

Ur avtalet mellan partierna: Villkorat bistånd och diplomatiska åtgärder för ökat återvändande

Inom ramen för bistånds- och utrikespolitiken ska regeringen: 

  • Prioritera frågan om samarbete med främmande stater för att åstadkomma ett effektivt återvändande. 
  • Villkora delar av bistånd med att mottagarlandet tar ansvar för sina egna medborgare och återtar dem när så behövs. 
  • Fokusera biståndspolitiken för att utgöra ett verktyg för att motverka irreguljär migration, öka återvändandet och bidra till ett effektivt arbete för frivillig återvandring. Biståndet ska även rymma effektiva åtgärder för att minska grundorsakerna till migration. 
  • Agera för att EU ska frysa bistånd, och även begränsa möjligheterna till viseringsfrihet, eller visering i allmänhet, för tredjeländer som inte samarbetar i frågor om återvändande och återtagande av egna medborgare.

Här kan du läsa avtalet i dess helhet.


Den nya regeringen öppnar upp för att ha fängelser utomlands. Sverige ska också dramatiskt sänka antalet kvotflyktingar som vi tar emot, från 6 400 till 900 per år. Det försvårar ytterligare för de FN-organ Sverige stödjer.

– Med alla satsningar den nya regeringen vill göra samtidigt som man avskaffar procentmål riskerar vi att hamna på ett sluttande plan. Samtidigt signalerar SD med fängelseplatser utanför Sverige att biståndet kan komma att användas mycket bredare och långt utanför det bistånd är till för. Detta i ett läge när behoven I världen är större än på mycket länge, säger Martin Nihlgård, generalsekrerterare för IM i en kommentar.

Jimmy Åkesson berättade också att ett generellt tiggeriförbud ska införas. Det kan komma att påverka möjligheten för en rad organisationer att samla in pengar för stöd till att minska fattigdomen men framför allt till katastrofer.

– Som förslaget tidigare varit utformat så gäller det privatpersoner. Därför utgår vi från att det från att det inte gäller insamlingsorganisationer, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare för branschorganisationen Giva Sverige.

Partiledarna fick också flera frågor om biståndet:

– Väldigt många biståndsorganisationer kommer ska känna sig trygga att de kan fullfölja de projekt de gått in i, säger Ebba Busch. Hon menar att effekten för nödställda kommer att bli bättre:
– De som levererar mest nytta kommer att leva ökat stöd de kommande åren. 

Den nya inriktningen innebär också att man ”städar upp” i länder där man varit oroade för utvecklingen. Vad detta innebär i praktiken är ännu inte klart men man kan tänka sig att länder där demokratiutvecklingen går åt fel håll kommer att se ett minskat stöd. Hur stort biståndet blir är oklart, kanske sänks det inte till 0,7 för man kan tänka sig att det någonstans finns en gräns för liberaler och kristdemokrater.

På Facebook skriver Magnus Walan från Diakonia:

1% nivån ska avskaffas. Biståndet ”ska minskas” säger Kristersson. Vilket löftessvek från L och Kd. Så många brutna löften. Ebba sa att Kd var en ”garant” för biståndet.

Jon Bergeå på Rädda Barnen är också kritisk mot Liberalerna och KD.

Alla liberaler är inte heller lika glada. Den före detta partiledaren Maria Leissner skriver på Facebook:

Under presskonferensen presenterades även ett förslag om nationella tiggeriförbud, frågan är om detta också kommer att påverka insamlingsorganisationer som samlar in pengar på stan.

Det har redan kommit några reaktioner från personer som arbetar i biståndet:

Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan säger:

– Sverige, som ett av väldigt få länder, går ifrån FN principen om ett procentmål för biståndet. Biståndet skärs ner i en tid när de globala utmaningarna är större än någonsin. Vi är en delegation av svenska civilsamhällesorganisationer som nu är på plats i Israel-Palestina och ser att det svenska biståndet till stöd för demokrati- och MR försvarare gör skillnad. Det måste fortsätta!

Mariann Eriksson, generalsekreterare för Plan International Sverige säger:

– I detta skede när det pågår krig i världen, vi har en stor hungerkatastrof, en klimatkris och en global utbildningskris är det helt förkastligt att skära ned biståndsbudgeten. Det är väldigt tråkigt att se att väldens fattigaste får betala för möjligheten att regera.

Debattören, juristen och författaren Parul Sharma skriver:

Oerhört tragiskt med den nya regeringens planer för biståndet, och oerhört osolidariskt. Detta regeringsbesked är en förlust för Sveriges seriösa biståndsarbete genom åren, men framförallt ett svek mot världens fattigaste. Målet för svenskt bistånd har ju varit att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Den nya regeringen bortser helt från det faktum att internationellt bistånd är den enda resursen som har fattigdomsminskning och att hindra mänskligt lidande som sitt syfte. Biståndet spelar en avgörande roll när det gäller att nå människor som är längst ifrån, men det är också en begränsad resurs. Biståndsgivare har ett ansvar att säkerställa att biståndet når de människor som behöver det mest och att det prioriteras till sådant som inte nås av andra typer av utvecklingsfinansiering. Det handlar om humanitärt stöd, stöd till utbildning, hälsa och sociala trygghetssystem, stöd till stärkta institutioner och långsiktigt stöd till organisationer och rörelser i det civila samhället som är centrala för en demokratisk och hållbar utveckling där alla inkluderas.

Samtidigt så gäller det nu att blicka framåt, menar Josephine Sundqvist, Generalsekreterare för Läkarmissionen:

– Enprocentsmålet har varit en grundbult för att säkra utvecklingsfinansieringen och vi ser därför med största allvar på avskaffandet av denna kärnprincip. Med det sagt måste vi nu blicka framåt och fokusera på de prioriteringar inom det svenska biståndet som måste säkerställas. För oss på Läkarmissionen handlar det framför allt om HUR-frågorna; Hur kan vi öka biståndseffektiviteten? Hur säkerställer vi ett mer katalytiskt och innovativt bistånd som tydligt prioriterar att höja levnadsvillkoren för de mest fattiga och sårbara i fragila stater?

Svenska Afghanistankommittén betonar Sveriges globala ansvar.

Och från oppositionen har en del kommentarer också redan kommit:

… och avgående biståndsminister Matilda Ernkrans skriver:

Redaktionen

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.