Debatt: Sluta se unga som en målgrupp!


Ge unga inflytande över biståndet, skriver KFUM. Skatboardåkare i Stockholm. Foto: Shutterstock.

Valresultatet visar att vi inte bara kan prata till ungdomar. De måste också inkluderas – och vi måste se unga som aktörer i biståndet. Det skriver Alexander Clemenson, generalsekreterare för KFUM Sverige, i samband med den rapport om hur ungas roll i Sveriges biståndspolitik som organisationen tagit fram.

Om det är något som valresultatet lärt oss om förstagångsväljare och den förvåning som det skapat hos vuxenvärlden, så är det att vi behöver synliggöra och förstå ungas mångfald och agens för vad den är. Vi kan inte fortsätta att bara prata till och ha projekt för unga utan måste säkerställa metoder för där unga kan ta en aktiv roll, i så väl globala frågor som i samhället i stort.

En fjärdedel av världens befolkning är unga mellan 10 och 24 år. KFUM Sveriges projekt Youth in Power har tagit fram en rapport som handlar om på vilket sätt unga inkluderas i arbetet för en fredlig, jämlik, demokratisk och hållbar värld i relation till Sveriges utvecklingssamarbete. I rapporten har KFUM Sverige granskat och kartlagt hur unga inkluderas och porträtteras i Sveriges biståndspolitik. Detta har synliggjort en ensidig bild av unga som målgrupp och brist av perspektiv på unga som aktör. 

Både i Sverige och i andra länder arbetar KFUM Sverige med unga genom olika utvecklingssamarbeten. Att inkludera unga och ta vara på deras engagemang för globala frågor ser vi är en förutsättning för att kunna uppnå global och hållbar utveckling. Det räcker inte med att prata till eller om unga. Ändå är det ofta just det som görs, i samhällsdebatt, valkampanjer och så vidare. Att unga förpassas till att endast vara en målgruppskategori, som då och då tas in som referensgrupp, måste få ett stopp. För att inkludera unga krävs en lyhördhet för vad unga har att säga och förutsättningar för unga att engagera sig och tycka till, på sina egna villkor och utifrån ungas egna behov. Till detta behövs verktyg och metoder. På så sätt kan vi motverka Youth Washing och säkerställa att unga ges möjlighet till ett meningsfullt deltagande och makt.

Rapporten visar en avsaknad av metoder att på ett meningsfullt sätt inkludera unga. Enligt rapporten inkluderas sällan unga som beslutsfattare i det interna arbetet med policyer, strategier, handlingsplaner och styrdokument i endast 21 procent av Sidas strategiska partnerorganisationer och 26 procent av civilsamhällesorganisationerna som arbetar med internationellt utvecklingssamarbete. Det är sorgligt låga siffror. Samtidigt nämns unga i 75 procent av de strategier som sätter ramverk för Sidas internationella utvecklingssamarbete, vilket indikerar på att unga ändå anses vara en viktig grupp. Det uttrycks också en vilja att inkludera unga i ett sådant arbete, men att metoder saknas för att göra det på ett bra sätt. Vilket både är positivt och sorgligt på en gång. 

Att unga sällan är med och tar beslut om det som ofta handlar om dem själva är ingen nyhet för oss i KFUM, vi ser det på många platser i olika former. Därför är det ledande i all vår verksamhet att försöka ändra på detta, att ge unga sin rättmätiga plats och makt att vara med och förändra där ens engagemang ligger. Det som är förvånande är att unga omnämns extremt sällan som beslutsfattare av de strategier som styr Sveriges utvecklingssamarbete, enbart i 13 procent enligt rapporten, trots att unga är den näst största målgruppen i svenskt utvecklingssamarbete. Det visar på att organisationers struktur och arbetssätt behöver ses över för att utformas till att bättre passa ungas behov och engagemang. Utmaningarna verkar dock inte bara ligga i organisatoriska strukturer, utan handlar även om utformningen av bidragskrav och riktlinjer för stöd som ofta inte passar ihop med det sätt som unga själva väljer att engagera sig. Även här ser vi att unga behöver vara med i framtagandet av strategier och riktlinjer i samtliga led. Det behövs även utvecklas mätbara indikatorer för biståndsstrategier som matchar FN:s resolutioner 2250 som följer upp ungas delaktighet. 

Det är dags att gå från vilja till handling och börja inkludera unga på riktigt, för både det nuvarande engagemangets skull och för framtidens. Vi i KFUM ser ungas potential genom all verksamhet som bedrivs runt om i landet, där unga får plats att växa med ansvar och vara med i utformningen av sin lokala förening. Vi ser vad det gör att gå från mottagare till medskapare, vad det gör med både människan och engagemanget. Att bli hörd, få tillit och bli tagen på allvar. Det är dags för biståndspolitiken att ta nästa steg. 

Här kan du läsa rapporten

Alexander Clemenson
Generalsekreterare KFUM Sverige

Läs också

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.