FN antar resolution om hälsosam miljö för alla


Solnedgång över Ålands hav. Foto: David Isaksson.

Den 28/7 antog FN:s generalförsamling en historisk resolution där tillgången till en ren, hälsosam och hållbar miljö förklaras vara en universell mänsklig rättighet.

Rätten till en hälsosam miljö slogs fast redan i slutdokumentet av miljökonferensen i Stockholm 1972. Kopplingen mellan mänskliga rättigheter och miljön blir alltså allt viktigare – och tydligare för människor och organisationer runt om i världen. Här ingår också arbetet för att skapa en ny, femte brottskategori i Internationella Brottmålsdomstolen, ekocid (storskalig miljöförstörelse). 

Människorättsexperter menar att FN-resolutionen kommer att förändra den internationella lagstiftningen om mänskliga rättigheter och ge vanliga människor möjlighet att kräva att regeringar och företag skyddar miljön och upprätthåller en rad relaterade mänskliga rättigheter, i stället för att bara ”tjata” på dem om att de ska bli bättre på att ta hand om det hem vi alla delar.

Här kan du läsa mer om FN- beslutet

Redaktionen

Här kan du läsa vår tidigare bakgrundsartikel till det beslut som nu antagits av FN:s generalförsamling – och vad som alltjämt återstår att göra.

Uppläsning av artikel

Nyhetsbrev

Samtycke

Global Reporting kommer att använda informationen du tillhandahåller på det här formuläret för att hålla kontakt med dig och uppdatera dig kring Global Bar och andra projekt.

Du kan ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka på unsubscribe länken i sidfoten på email du mottar från oss, eller genom att kontakta oss på info@globalreporting.net. Vi behandlar din information med respekt. För mer information om våra sekretesspraxis, besök vår hemsida. Genom att klicka nedan godkänner du att vi får behandla din information i enlighet med dessa villkor.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.