Stockholm+50: Brist på politisk vilja stort problem


Invigningen av Stockholm+50. Foto: Duncan Moore/UNEP.

Matsystem, hållbar energi och hoten från ökenutbredningen var i fokus när ledare från Europa och Afrika pratade under Stockholm+50:s första dag. Boris Johnson kopplade klimatkrisen till det pågående kriget i Ukraina som lett till kraftigt ökade livsmedelspriser och Tanzanias vicepresident ville se en ökad satsning på vindkraft.

Under den första dagen av Stockholm+50 deltog chefer för ett stort antal FN-organ under rubriken ”Att påskynda åtgärder för en hälsosam planet och välstånd för alla”. Cheferna ingår i FN:s miljöförvaltningsgrupp som är en mekanism för samarbete mellan olika organ inom FN-systemet på miljöområdet. Gruppen och deras 51 organisationsmedlemmar har släppt en rapport som handlar om hur visionen från 1972 års konferens kan förverkligas. Rapporten behandlar också hur Agenda 2030-målen kan nås. Gemensamt för många av deltagarna var att de betonade kopplingen mellan sociala, ekonomiska och miljömässiga åtgärder. Vikten av tillförlitlig statistik och egenproducerad forskning nämndes. IPCC:s (FN:s klimatpanel) sjätte utvärderingsrapport visade att arbetet med att nå Agenda 2030-målen måste skyndas på. 

https://globalbar.se/2022/06/live-fran-stockholm-50/

I plenisalen gav Storbritanniens premiärminister Boris Johnson en presentation via videolänk. Johnson kopplade klimatkrisen till det pågående kriget i Ukraina och poängterade att matpriserna stiger kraftigt som en följd av kriget. Enligt Johnson behöver matsystemen bli mer hållbara och motståndskraftiga. Johnson sa även att det länderna kom överens om på COP-26 i Glasgow vad gäller finansiering för att kunna bidra till anpassning är centralt. Denna sorts finansiering behöver fördubblas, enligt Johnson. Slutligen menade Johnson att avskogning måste upphöra och att skyddet av den biologiska mångfalden ska prioriteras. 

Tanzanias vicepresident gav en intressant presentation i vilken han betonade solceller och vindkraft. Han gav även en historisk tillbakablick och sa att det man kom överens om i Rio, Kyoto, Paris och Glasgow måste bli verklighet. Namibias vicepresident pratade om torka, ökenutbredning, värmeböljor och matosäkerhet. Han kopplade detta till den osäkra säkerhetspolitiska situationen i världen och sa att problemet är avsaknaden av politisk vilja. Parisavtalet måste implementeras, sa han. Och återhämtningen från covidpandemin måste snabbas på. Den multilaterala vägen är rätt väg att gå, lade han till. 

Tomas Nordberg

Bakgrund
Syftet med Stockholm+50 är, förutom att uppmärksamma och fira att det har gått 50 år sedan miljökonferensen i Stockholm 1972, att ge extra input till COP-processen som befinner sig mellan mötet i Glasgow förra året och det planerade mötet i Peking senare i år (det kan komma att flyttas till en annan plats på grund av covid-situationen där). Konferensen pågår i två dagar och har attraherat stats- och regeringschefer från 110 länder som deltar antingen i person eller via videolänk eller förinspelade videos.

Fortsätt läsa för endast 49 kr/mån!

Du läser nu en av tre gratis artiklar innan du bestämmer dig för att bli prenumerant. För att läsa mer om våra prenumerationer klickar du här.

Köp prenumeration

Uppläsning av artikel

Nyhetsbrev

Samtycke

Global Reporting kommer att använda informationen du tillhandahåller på det här formuläret för att hålla kontakt med dig och uppdatera dig kring Global Bar och andra projekt.

Du kan ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka på unsubscribe länken i sidfoten på email du mottar från oss, eller genom att kontakta oss på info@globalreporting.net. Vi behandlar din information med respekt. För mer information om våra sekretesspraxis, besök vår hemsida. Genom att klicka nedan godkänner du att vi får behandla din information i enlighet med dessa villkor.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.