Debatt: Regeringens beslut slår mot flickors rättigheter


Flickor i en by på den afghanska landsbygden. Foto: Shutterstock.

Regeringens beslut att göra stora avräkningar från biståndsbudgeten för att finansiera det nödvändiga flyktingmottagandet är djupt olyckligt, eftersom det slår mot viktiga satsningar på demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. I en tid då kvinnors och flickors rättigheter är på tillbakagång behövs det svenska internationella biståndet mer än någonsin! Det skriver Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan.

Detta är en debattartikel. De åsikter som framförs är författarens egna.

Under de senaste åren har vi kunnat se en global backlash mot jämställdhet och kvinnors, flickors samt HBTQI-personers rättigheter – något som förvärrats under covid-19-pandemin. De framsteg som gjorts de senaste decennierna vad gäller kvinnors och flickors tillgång till utbildning, arbete och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), är utsatta för hårda prövningar. Här har Sverige, inte minst genom biståndet, en viktig röst på den internationella arenan för att motverka den negativa utvecklingen.

Enligt FN ökar barnäktenskapen på nytt och 12 miljoner flickor riskerar att giftas bort årligen. Majoriteten av dessa flickor kommer inte ha möjlighet att fortsätta sin skolgång och utbilda sig. Därtill ökar också det könsrelaterade våldet och en av tre kvinnor riskeras att utsättas för våld någon gång under sin livstid. Diskriminerande lagstiftning, såsom religiös och traditionell familjerätt, hindrar kvinnor och flickor att bestämma över sin egen kropp och sexualitet eller att öppna ett bankkonto, skaffa pass, förvärvsarbeta eller lämna hemmet utan makes eller förmyndares godkännande. Utöver det fortsätter kvinnor att diskrimineras på arbetsmarknaden och exkluderas från beslutsfattande processer. Krig, väpnade konflikter samt klimatkrisen bidrar ytterligare till att förvärra situationen för jämställdheten världen över.

Testa en prenumeration! Du har två veckor på dig att bestämma dig! https://globalbar.se/produkt/prenumeration-2/

I denna verklighet spelar civilsamhället en oerhört viktig roll för att öka respekten för mänskliga rättigheter, skapa fred och främja jämställdhet. Act Svenska kyrkans samarbetspartner, däribland kvinnorättsorganisationer och religiösa aktörer, har lokal förankring och ett långsiktigt engagemang. De arbetar för att motverka och utmana skadliga praxis, normer och attityder som ofta hindrar för kvinnors och flickors rättigheter, tillhandahåller utbildning och sjukvård och bedriver påverkansarbete för att förändra diskriminerande lagstiftning. Mot bakgrund av detta är därför den svenska regeringens beslut att skära ned stödet till dels civilsamhället med 38 procent, dels jämställdhetsstrategin med 50 procent både oansvarigt och orättvist. 

Sverige har länge gått i bräschen för global jämställdhet och kvinnors och flickors åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. När Sverige som första land lanserade den feministiska utrikespolitiken 2014 skedde det med slagord som ”modig” och ”banbrytande”. Den inspirerade andra länder till att utveckla en liknande politik. Därför är det högst beklagligt att bevittna de senaste dagarnas utspel. Avräkningarna i biståndsbudgeten får oerhörda konsekvenser för alla de civilsamhällesorganisationer och människorättsförsvarare som outtröttligt kämpar för en bättre värld och alla människors lika värde. Då Sverige tillhör en av de största bidragsgivarna till det globala jämställdhetsarbetet drabbas kvinnor och flickor särskilt hårt – något som rimmar synnerligen illa med den feministiska utrikespolitiken.

Med detta beslut sviker Sverige kvinnorättsorganisationer samt utsatta kvinnor, flickor och HBTQI-personer runtom i världen. För att vara en ledande röst för jämställdhet finns det inget alternativ – Sverige måste fortsätta stå upp för dessa gruppers rättigheter.

Erik Lysén
Chef för Act Svenska kyrkan

Läs också

Uppläsning av artikel

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.