Biståndsdebattens mäktigaste: Här är alla nominerade 2022!


Biståndsdebattens mäktigaste - här är de nominerade.

Vad händer med biståndet? Kommer regeringen att få igenom sitt förslag om avräkningar i riksdagen? biståndsdebatten är mer aktuell än på länge och nu är det dags att rösta. Här kan du läsa mer om alla nominerade till biståndsdebattens mäktigaste. 23.59 den 8/5 stänger omröstningen. För att rösta, klicka på länken här.

Nominerade

Mariann Eriksson
Generalsekreterare, Plan International Sverige

Under det gångna året har Mariann blivit en allt starkare röst för barns rättigheter och flickors lika villkor. Utöver det ständigt pågående påverkansarbetet – i möten, nätverk och sociala medier – har hon lyft brännande frågor i debattartiklar, diskuterat flickors rättigheter i panelsamtal, med civilsamhällesrepresentanter och drivit på för en rättvis återgång efter pandemin, med fokus på barns rättigheter. Hon har intervjuats i radio, tv och tidningar om allt från könsstympning och barnäktenskap till hedersrelaterat våld och besökte i december Musikhjälpen-buren för att prata om myter om barnarbete.

Kristina Henschen
Generalsekreterare, Radiohjälpen

Kristina Henschen har bidragit till att public service fortsätter att vara en relevant aktör med central plats inom biståndets landskap, både som engagerande och insamlande kraft inom utvecklingssamarbetet, nu senast den särskilda insamling som startats med Melodifestivalen för att rädda liv och lindra nöden i Ukraina. Det senaste året har Kristina även bidragit till att belysa hur pandemin slagit mot de mest sårbara grupperna runt om i världen, bland annat genom kampanjen Världens Barn och Musikhjälpen.

Maria Håkansson
VD Swedfund 

Swedfunds investeringar i utvecklingsländer har bidragit till 253 000 direkta och 1,5 miljoner indirekta arbetstillfällen. 60 procent av portföljinnehaven främjar jämställdhet och kvinnors ekonomiska egenmakt. Detta är otroligt viktiga resultat som förtjänar att uppmärksammas. Maria Håkansson har bland annat drivit digitalisering som en nyckelfaktor för utveckling och menar att digitalisering är ett effektivt verktyg för att accelerera utvecklingseffekter och fattigdomsbekämpning.

Evin Incir
Europaparlamentariker (S)

Evin har kämpat hårt för att göra EU:s politisk så progressiv som möjligt, särskilt för att pusha för en feministisk utrikespolitik på EU-nivå. Evin jobbade också hårt förra året för att stoppa EU från att strypa stödet till UNWRA och de Palestinska myndigheterna. Hon har även vid ett flertal tillfällen markerat mot moderaterna och vad deras minskande av enprocentsmålet skulle innebära.

Lena Ingelstam
Generalsekreterare, Diakonia

Lena och Diakonia tar tydlig ton för de stora globala utmaningarna där många länder fallit tillbaka i fattigdom, inte minst på grund av pandemin. Lena kämpar för att Sverige ska visa internationell solidaritet och ta hand om människor som flyr krig, men med en tydlig röst markerar hon att detta inte får göras på fattiga människors bekostnad. Bakom och för all del framför kulisserna för hon ett outtröttligt samtal med beslutsfattare, politiker och Sida kring biståndets förutsättningar. 

Nuri Kino
Grundare, A Demand for Action

Ingen har år på år, både förändrat biståndsdebatten, kavlat upp ärmarna själv och fått till förändringar som Nuri. Ingen annan i Sverige, och knappast, någon annanstans heller, har både förmågan att bidra till biståndsdebatten både i skrift och handling och samtidigt själv engagera sig i det praktiska arbetet. Ända sedan Nuri startade ADFA har han dragit till sig volontärer från olika ursprung och yrken – tillsammans förändrar de världen, för ett, eller tusental – eller hundratusentals barn.

Erik Lysén
Chef, Act Svenska kyrkan

Erik Lyséns långa erfarenhet, biståndspolitiska analysförmåga och förankring i Sveriges största medlemsorganisation Svenska kyrkan gör att man lyssnar på honom både i det civila samhället och på UD och Sida. Han syns regelbundet i den svenska biståndspolitiska debatten, som en tydlig röst för bland annat generöst bistånd och genusrättvisa. Runt nyår kritiserade han två ministrars utspel om att använda bistånd som påtryckningsmedel, både enskilt och tillsammans med andra. Han var tidigt ute med att reagera mot regeringens planer på att finansiera flyktingmottagandet från Ukraina genom biståndsavräkningar.

Ulrika Modéer
Assisterande generalsekreterare och chef för FN:s utvecklingsprogram UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete 

Ulrika Modéer är inte längre verksam i Sverige men spelar som FN-chef en viktig roll för den svenska debatten om biståndsfrågor. Hon skriver artiklar, debatterar på sociala medier och medverkar i många sammanhang. Hon visar stor analytisk skärpa, kunnande och klartänkthet – något som inte minst är viktigt i dessa tider.

Martin Nihlgård
Generalsekreterare, Individuell Människohjälp

Martin Nihlgård har en stark och tydlig röst när det kommer till att lyfta orättvisor, rasism och den demokratiska tillbakagången i världen. I debatter och kommentarer betonar han ofta civilsamhällets viktiga roll. Martin Nihlgård vågar också skriva både personligt och känslosamt om såväl världshändelser som sådant som sker i Sverige, och bidrar alltid med viktiga och tänkvärda perspektiv och åsikter.

Jenny Nordberg
Journalist på SvD

En av få röster som ständigt har uppmärksammat internationella förhållanden, humanitära kriser och konflikter, och regelbundet och konsekvent lyft kritik och ifrågasatt delar av det svenska biståndsindustriella maskineriet. Hon får genomslag och påverkar, utmanar etablerade maktstrukturer och självklarheter som sällan eller aldrig görs av majoriteten av debattörer som endast vill bevara status quo och utgiftsmål. Biståndsdebatt vore mycket mer syrefattig utan den typen av röster som vill få upp frågorna i etablerade medier på ett sansat sätt.

Maria Nyberg
Generalsekreterare, Union to Union

Maria har med sin goda kompetens och erfarenhet samt insikt i globala frågor blivit efterfrågad att pratas med av såväl UD, biståndsministern, civilsamhället och naturligtvis av de egna leden inom LO, Saco och TCO-sfären. Hennes kloka och välgrundade inlägg i biståndsdebatten samt i de globala frågorna har gett henne en rivstart och hon kommer att öka sitt och den fackliga rörelsens inflytande på biståndsdebatten framöver, inte minst när det gäller frågan om en rättvis omställning efter pandemin.

Per Olsson Fridh
Tidigare biståndsminister och ny generaldirektör för FBA

Per Olsson Fridh har länge arbetat bakom kulisserna för demokrati, mänskliga rättigheter, klimat och fattigdomsbekämpning. När Per tillträdde som biståndsminister hade han en ambitiös agenda för den svenska biståndspolitiken som han drev framgångsrikt, med bland annat nya stora satsningar på klimat och miljö, samtidigt som han gjorde Sverige till världens ledande donator av covid-vaccin. Nu tillträder han som ny generaldirektör för Folke Bernadotteakademin.

Johan Rockström
Chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research

Johan Rockström är i denna tid av minskat intresse för de stora existentiella frågorna en central person som med sina gedigna kunskaper inom klimatproblematiken och sin drive gör sitt yttersta att påverka och pusha för dessa viktiga frågor. Och han ger sig inte trots alla motkrafter.

Parul Sharma
Människorättsjurist med fokus på hållbar utveckling 

Flyktingars situation på förläggningar och här hemma i Sverige, flickors rätt till överlevnad och utbildning, klimaträttvisa, Agenda 2030, mänskliga rättigheter och företagande, AP-fondernas fula investeringar i vår omvärld är några av de områden som hållbarhetsexperten och empaten Parul Sharma lyfter och kämpar för. Det finns nog ingen i biståndsSverige som arbeter så mycket pro bono och ideellt som Parul. Hon ser rättvisa för andra som sin belöning.

Andreas Stefansson
Generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén

När världen lämnade Afghanistan och talibanerna tog över styret av landet, stod Svenska Afghanistankommittén fast vid sina löften och fortsatte arbeta för det afghanska folket. Andreas Stefansson var en mycket tydlig röst i både nyhetsflödet kring händelseutvecklingen och debatten om det fortsatta biståndet till landet. Han har pekat på att den humanitet som biståndet bygger på ska bestå, oavsett vem som styr landet, men förnekar inte heller de svårigheter som finns. 

Josephine Sundqvist
Generalsekreterare Läkarmissionen

Josephine är en stark röst för sektoröverskridande samverkan och bygger broar mellan aktörer i svenskt bistånd. Hon är nytänkande och driver digitalisering och inkludering av innovatörer från tech- och gamingbranchen. Josephine har mobiliserat stärkt stöd och lyft fram röster från länder som Somalia, DR Kongo, Sydsudan, Sudan och Etiopien i samhällsdebatten på nationell och global nivå. Hon är en uppstickare och en tongivande ledare och opinionsbildare i frågor som privata sektorn, forskning, grön och digital transformation.

Anna Sundström
Generalsekreterare för Olof Palmes Internationella Center 

Anna tar stark ställning. Hon bygger broar mellan politiken, biståndet och för de mänskliga rättigheterna mellan äldre och unga. Hon verkar som rådgivare till flera från olika sektorer och perspektiv i såväl Sverige som internationellt. Oavsett i tal, samtal eller i etern är hon orädd, klar och tydlig. Hon var först ut att fördöma Putins vidriga krig mot Ukraina och har samlat arbetarrörelsens stöd för demokrati och frihet. När regeringen sedan vill göra avräkning på biståndet till stöd för ukrainska flyktingar i Sverige, samlar hon återigen starka röster, för att inte vara så kortsiktiga och öka fattigas lidande i övriga världen ytterligare.

Anna Tibblin
Generalsekreterare, We Effect
Som generalsekreterare för organisationerna We Effect och Vi-skogen är Anna Tibblin en stark röst i frågor om fattigdom, klimaträttvisa och alla människors rätt till mat. Anna gör stora globala utmaningar begripliga, inte minst som programledare för podcasten Schysst mat och som återkommande talare i P1 Sveriges radios Tankar för dagen. Samtidigt driver hon en politisk kamp för att värna om Sveriges bistånd, både på de stora mediernas debattsidor och bakom kulisserna. 

Petra Tötterman Andorff
Generalsekreterare, Kvinna till Kvinna

Petra belyser i debatten många aspekter av kvinnors globala rättigheter och har med tydlighet stått upp för aborträtten, att minska våld mot kvinnor och kvinnors ekonomiska rättigheter. Hon lyfter vidare kvinnors situation i områden drabbade av krig och konflikt och kvinnors utsatthet och fattigdom, speciellt i spåren av pandemin. Hon för också in nyare begrepp som sextortion i debatten och sätter även fingret på den ökande hotbilden mot världens kvinnorättsförsvarare samt försvarar envetet, i sin roll som ordförande i Concord, enprocentsmålet i biståndet.

Martin Uggla
Ordförande, Östgruppen

På ett tydligt och balanserat sätt beskriver och kommenterar Martin Uggla situationen i Östra Europa, samt därvid även framhåller den lilla människans situation. Han är kunnig, engagerad och aktiv debatten kring Belarus, Ryssland och Ukraina, men också om det svenska biståndet i stort och vad som krävs för att stärka demokratin och det civila samhället på längre sikt. Som ordförande för en liten organisation har han fått ett stort genomslag. Martin Uggla utsågs till biståndsdebattens mäktigaste 2021.

Jakob Wernerman
Humanitär chef på Sida

Jakob har som chef för Sveriges humanitära bistånd tagit en tydlig plats i debatten, synts mycket i media – både i TV, i radio och i olika tidningar och driver frågor om vikten av humanitärt bistånd, humanitära principer och uppmärksammar både aktuella och bortglömda kriser. Han är även aktiv i diskursen med det svenska civilsamhället när det kommer till aktuella humanitära frågor.

Martin Ängeby
Generalsekreterare för SILC

Ständigt är han där och påpekar att det är orimligt att bygga demokrati tillsammans med autokrater. Martin Ängeby läser siffror och formuleringar, och pekar på orimligheterna. När stridbare professorn Bo Rothstein ifrågasatte Afghanistanbiståndet i samband med Talibanernas fall så skrev Martin Ängeby honom på näsan i en salt replik. Även bakom kulisserna är Ängeby med sin långvariga erfarenhet en schackspelare som flyttar pjäser i flera organisationers styrelser och strategiska planer.

Så här fungerar det

Rösterna vägs samman med vad personen åstadkommit under året, samt med juryns bedömning. Vardera del av dessa sidor värderas till en tredjedel av den totala poängen. Skulle det bli jämnt har juryn utslagsröst. 

Jury
Juryn för Biståndsdebattens mäktigaste består av tre av Omvärldens tidigare chefredaktörer Jesper Bengtsson (idag chefredaktör Dagens Arena), Anki Wood (idag projektledare på Fojo) och Ylva Bergman (idag chefredaktör på Aktuell Hållbarhet), samt av David Isaksson (Chefredaktör Global Bar Magazine) och Qaisar Mahmood, författare och mångfaldsdebattör.

Klicka här för att rösta

Uppläsning av artikel

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.