Debatt: Ned med vapnen!


Demonstration i Kyiv. Foto: Shutterstock.

I den senaste tidens ofta onyanserade debatt har det framställts som att mer vapen och militär upprustning är det enda alternativet för att visa handlingskraft och solidaritet med Ukrainas folk. Det stämmer inte. Tvärtom är en stark diplomati, dialog och fortsatt stöd till demokratirörelser och människorättsaktivister avgörande både för att minska spänningar och för att avvärja risken för att krig bryter ut. Det skriver Svenska Freds, Palmecentret, Östgruppen och Kvinna till kvinna inför den demonstration som anordnas den 20/2 i Stockholm.

Detta är en debattartikel. De åsikter som framförs är författarnas egna.

Det säkerhetspolitiska läget i östra Europa har dominerat de senaste veckornas medierapportering och fick även stort utrymme i onsdagens utrikespolitiska debatt i riksdagen. Det ryska auktoritära styrets agerande gällande Ukraina är djupt oroande. Det ökar risken för väpnad konflikt, ökande spänningar och upptrappning. Det ryska styrets oacceptabla förtryck av grupper i den egna befolkningen har länge varit en stor säkerhetsrisk för grupper som utmanat regimen: journalister, feminister, demokratiaktivister, människorättsförsvarare och HBTQI-personer. Att människorättsorganisationen Memorial är på väg att förbjudas, är ett av många exempel på med vilken kraft demokratiska röster hålls nere. Putins agerande måste fördömas och motverkas. 

En ofta upptrissad och onyanserad medierapportering har den senaste tiden vältrat sig i krigsbilder och spekulationer om en attack mot Sverige har fått stort utrymme. I den politiska debatten har militära medel av många framställts som det enda sättet att uppvisa handlingskraft, utan närmare analys av konsekvenserna på kortare och längre sikt. Att gå in i en väpnad konflikt är betydligt lättare än att avsluta den och effekterna blir sällan de förväntade. Det har inte minst blivit tydligt med den militära insatsen i Afghanistan. I det akuta läget, när en konflikt riskerar att bli väpnad, har medling och diplomati en avgörande betydelse. Men för att dessa metoder ska fungera måste rätt förutsättningar finnas, exempelvis genom kontinuerlig dialog – även med meningsmotståndare. Sveriges möjligheter att agera som en medlande kraft försvagas ansenligt om vi säljer eller bistår med krigsmateriel till någon sida i konflikten.  

En långsiktig hållbar fred kan inte skapas med militära medel, den byggs underifrån och måste hela tiden främjas och stärkas. Det arbete som görs av freds-, demokrati- och människorättsorganisationer världen över är grundläggande för att skapa fredliga, inkluderande och demokratiska samhällen. Regeringens Strategi för Sveriges stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland 2020–2024 uttrycker också Sveriges ambition om att bidra till en långsiktig förändring och skapa förutsättningar för hållbar fred genom att stärka och stötta det ryska civilsamhälle som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter. Det är bra, det ryska civilsamhället behöver allt stöd i sin kamp mot den auktoritära regimen. Stödet har dock halverats jämfört med mitten av 00-talet samtidigt som ytterligare höjningar av redan historiskt höjda försvarsanslag diskuteras. Det är genom bistånd till demokratiaktivister och organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter som Sverige kan förbättra möjligheterna för det ryska och ukrainska civilsamhället att bygga fred från grunden, något som också gör oss säkrare. 

Många efterfrågar och söker ett annat perspektiv än det som nu dominerar den mediala och politiska debatten. Vi är många som tror på de fredliga alternativen. På söndag klockan 13.00 arrangerar vi därför en demonstration för fred på Odenplan Stockholm. Vi protesterar mot alla krigsförberedelser som just nu pågår och kräver en fredlig lösning. Vi fördömer den ryska regimens aggressiva agerande i Ukraina och förtrycket mot ryska oliktänkande. Vi uppmanar alla aktörer, inklusive Sveriges regering, att omedelbart öka ansträngningarna för en diplomatisk lösning av konflikten. Det bästa sättet att stoppa ett krig är att se till att det aldrig bryter ut. Ned med vapnen!Agnes Hellström
Ordförande Svenska Freds

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen

Anna Sundström
Generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center

Petra Tötterman Andorff
Generalsekreterare Kvinna till Kvinna

Lyssna också på

Uppläsning av artikel

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.