Matilda – ta ledningen för funktionsrättsfrågorna!


Nu måste Sverige visa ett starkare engagemang för världens funktionsnedsatta. Foto från Darfur. My Rights.

DEBATT. Vi hoppas att du ska ta chansen och göra något som ingen av dina företrädare gjort – ta ledartröjan i arbetet med internationella funktionsrättsfrågor! Det skriver Jesper Hansén, generalsekreterare för organisationen MyRight.

Detta är en debattartikel. De åsikter som framförs är författarens egna.

Hej Matilda! 

Även om det gått några veckor vill vi säga varmt välkommen till jobbet! Vi hoppas att du ska ta chansen och göra något som ingen av dina företrädare gjort: se till att Sverige tar ledartröjan i arbetet med fattigdomsbekämpning och internationella funktionsrättsfrågor. 

Som du kanske redan vet är det så många som 20 procent av världens allra fattigaste som har en funktionsnedsättning. Och antalet förväntas öka. Personer med funktionsnedsättning världen över utsätts för en omfattande diskriminering och allra värst är det för flickor och kvinnor. Människor som lever i fattigdom och har en funktionsnedsättning har ofta mycket liten möjlighet att påverka och bestämma över sitt eget liv. Fattigdomen gör det svårare att ställa krav som ger tillgång till vård, hjälpmedel, sysselsättning och delaktighet.  

Bara var tredje barn med funktionsnedsättning går i skolan. I många grupper är andelen så låg som en av tio. Utbildning är helt avgörande för att kunna ta sig ur fattigdom. Det vet ju inte minst du som jobbat med högre utbildning och forskning. När en person utesluts från både utbildning och arbete blir det svårare att ta sig ur fattigdom. Många blir beroende av sina anhöriga. Det är heller inte ovanligt att barn, unga och vuxna tvingas leva isolerade på institution, helt fråntagna värdighet, möjligheter och mänskliga rättigheter.  

Trots detta gör Sverige väldigt lite. År 2020 hade endast 0,5 procent av Sidas insatser personer med funktionsnedsättning som primär målgrupp. Och endast ett fåtal av alla de strategier som styr Sveriges internationella utvecklingssamarbete nämner personer med funktionsnedsättning. 

Här kommer du in. Sverige behöver öka antalet insatser, synliggöra målgruppen i strategier och andra styrdokument, och inte minst öka kunskapen hos dem som jobbar med frågan.  

Vi vet att det är mycket på jobbet. Därför har vi förberett en snabbkurs om funktionsrätt och fattigdomsbekämpning för dig. MyRight har 40 års erfarenhet av att jobba för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Anledningen till våra framgångar är att all vår verksamhet utgår från dem det berör – personer med funktionsnedsättning som lever i fattigdom. Det är de som är aktörer och det är deras egna erfarenheter, behov och perspektiv som leder arbetet. 

Vi ser fram emot att samarbeta med dig. Det finns så mycket att göra. Och så många möjligheter. 

Hälsningar

Jesper Hansén
Generalsekreterare MyRight 

Fakta: personer med funktionsnedsättning i världen 

  • 15 procent av världens befolkning lever med funktionsnedsättning.
  • 80 procent av alla med funktionsnedsättning lever i fattigdom.
  • 1 av 5 bland världens allra fattigaste har en funktionsnedsättning.
  • 1 av 20 barn i världen lever med funktionsnedsättning.
  • 1 av 3 barn med funktionsnedsättning går inte i skolan. I många grupper är det uppemot 9 av 10 barn och unga som saknar möjlighet till utbildning.
  • I många länder saknar över hälften av personerna med funktionsnedsättning tillgång till vård.
  • Unga kvinnor och flickor, drabbas av könsrelaterat våld i tio gånger högre utsträckning än unga kvinnor och flickor utan funktionsnedsättning.
  • Över hälften av alla med funktionsnedsättningar lever i länder som påverkas av konflikter och naturkatastrofer.
  • 128 av 190 länder i världen har genom sina författningar eller lagar begränsningar som kan inskränka rösträtten för personer med funktionsnedsättning.

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.