Döden i Delhi


Delhi har världens mest förorenade luft. Foto: arkivbild

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att cirka sju miljoner människor globalt dör i förtid varje år av sjukdomar kopplade till luftföroreningar. WHO sätter problemet i paritet med effekterna av rökning och ohälsosam kost.

Enligt Environmental Protection Agency (EPA) kan nivåerna av luftföroreningar inomhus vara två till fem gånger högre än utomhus. Forskare menar att mest exponering för luftföroreningar faktiskt sker inomhus. 

Detta utgör en särskild anledning till oro för Indien, som har världens högsta luftföroreningar. Indien har 22 av världens 30 mest förorenade städer. Indiens giftiga luft dödar mer än en miljon människor varje år. Regeringsdata visar att Delhi registrerade sin värsta novemberluft på sex år med invånare som inte ens upplevde en enda dag av acceptabel nivå av luftkvalitet under november. Skolor stängdes på grund av förvärrade föroreningsnivåer och situationen var så svår att den också föranledde en sträng varning från Indiens högsta domstol.

En blandning av faktorer som fordons- och industriutsläpp, damm och vädermönster gör Delhi till världens mest förorenade huvudstad. Luften blir särskilt giftig under vintermånaderna eftersom bönder i grannstaterna bränner skördestubb. Och fyrverkerier under Diwali-festivalen, som sker samtidigt, försämrar bara luftkvaliteten. Låg vindhastighet spelar också en roll eftersom den fångar föroreningarna i den lägre atmosfären. Satellitbilder från Nasa visar att det fanns 90 984 bränder från stubb-bränning i tre delstater, Punjab, Haryana och Uttar Pradesh, mellan 1 oktober och 28 november. Det var det högsta antalet på fem år, enligt en rapport från Council on Energy, Environment and Water (CEEW).

Trots detta finns det en låg efterfrågan på ren luft i hushållen i Delhi, enligt en ny rapport av Energy Policy Institute vid University of Chicago (EPIC), som genomfördes mellan 2018 och 2020. För studien undersöktes tusentals hushåll i Delhi med olika socioekonomiska bakgrunder och fann att rika och fattiga hushåll påverkades lika mycket. Forskare observerade att även när människor erbjöds en gratis provversion av inomhusluftkvalitetsmonitor för att spåra föroreningsnivåer i sina hem, var utnyttjandegraden låg. ”När du inte känner till föroreningsnivåerna i dina hem, så oroar du dig inte för det, och därför är det mindre troligt att du vidtar korrigerande åtgärder”, säger Dr Lee. ”Endast med ökad medvetenhet kan efterfrågan på ren luft ta fart.”

Forskare menar att höginkomsthushåll var 13 gånger mer benägna att äga luftrenare än låginkomsthushåll. Ändå var luftföroreningsnivåerna inomhus i dessa hem bara 10 procent lägre än de som bor i missgynnade miljöer.

”I Delhi är slutsatsen – oavsett om någon är rik eller fattig, får ingen andas ren luft”, säger Dr Kenneth Lee, huvudförfattaren till studien. ”Det är en komplex ond cirkel.”

Halterna av PM2.5 – små partiklar som kan täppa till människors lungor – är mycket högre i Delhi än Världshälsoorganisationens (WHO) säkerhetsgräns. Flera studier har varnat för hälsoriskerna med att andas så giftig luft. Nyligen fann en gemensam studie av Lung Care Foundation och Pulmocare Research and Education att exponering för höga nivåer av luftföroreningar kan göra barn överviktiga och utsätta dem för större risk att utveckla astma. Studien var den första i Indien som etablerade ett samband mellan överviktiga barn, astma och luftföroreningar.

Världshälsoorganisationen (WHO) säger att en tredjedel av dödsfallen i lungcancer och hjärtsjukdomar beror på luftföroreningar. Pakistan lider också av höga nivåer av föroreningar och rankas under 2021 som det näst mest förorenade landet i världen. 

Amnesty International har uppmanat sina anhängare runt om i världen att kampanja på uppdrag av folket i den pakistanska staden Lahore. ”Regeringens otillräckliga reaktion på smogen i Lahore väcker betydande oro för de mänskliga rättigheterna. Den farliga luften sätter allas rätt till hälsa på spel”, säger Rimmel Mohydin, kampanjledare för Sydasien på Amnesty International. 

Enligt World Air Quality Report (IQAir) kan 20 procent av dödsfallen i Pakistan kopplas till luftföroreningarna i landet under 2020 och 2021. 

Luftkvaliteten i Bangladesh var den sämsta i världen 2020, medan dess huvudstad Dhaka var den näst mest förorenade staden 2020, när det gäller luftföroreningar. ”Sydasien förblev den mest förorenade regionen i världen med Bangladesh, Indien och Pakistan som delade 42 av de 50 mest förorenade städerna i världen”, enligt IQAirs globala luftkvalitetsdataplattform i sin World Air Quality Report 2020. Dessa tre länder ligger också i topp på listan över länder med sämst luftkvalitet.

Omvärlden behöver bli mycket mer högljudd i frågor som rör sambanden mellan luftföroreningar och en bredd av sjukdomar och hotbilder för människan. Luften vet inga gränser och luftföroreningarna är uteslutande skapade av människan själv. Väldigt mycket forskning finns på plats, och vi behöver förmedla den mycket tydligare. Sambanden mellan föroreningar och människan är på riktigt, och utgör verkligen en livsfarlig förbindelse. 

Parul Sharma
Människorättsjurist med fokus på hållbarhetsfrågor

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.