Partibistånd: Sida avgör om SD får pengar


Illustration: Elements5 Digital/Unsplash.

Ska partierna få ägna sig åt bistånd? Frågan har varit kontroversiell ända sedan demokratistödet till partinära organisationer (PAO) infördes i samband med Sovjetunionens fall för 30 år sedan. Nu har regeringen beslutat om en ny strategi som bland annat innebär fortsatt konkurrens mellan partierna om pengarna.

I den nya strategin står bland annat att:
Sidas prövning av ansökningarna ska ske i konkurrens och urvalet ska utgå från en helhetsbedömning av bland annat PAO:s kapacitet, verksamhetens kvalitet, relevans och förväntade resultat. De områden som bedöms ska framgå av Sidas anvisningar för ansökning om PAO-stöd.

Enligt det nya systemet utgår ett grundbidrag om en miljon kronor per år till de partinära organisationer som har beviljats stöd för program/verksamhet inom ramen för strategin. Insatser i samband med val ska bedrivas med försiktighet, och ska inte inkludera direktfinansiering av samarbetspartners valkampanjer. Under 2019 gick 97 miljoner kronor till partianknutna organisationer.

– Mandatfördelning som grund för tilldelning togs bort redan 2018. För att kunna ansöka om stöd krävs att det parti som PAO är knutet till har varit representerat i Sveriges riksdag under minst en av de två mandatperioder som föregått den ansökta programperioden. Därtill ska PAO ha stadgar och pågående planerad verksamhet i linje med strategins syfte och målsättningar. De PAO som uppfyller dessa krav kan ansöka hos Sida om medel för sin verksamhet. Sidas prövning av ansökningarna ska ske i konkurrens och urvalet ska utgå från en helhetsbedömning av programmens kvalitet, relevans och förväntade resultat, säger statssekreteraren Janine Alm Ericson.

Varför behövs partier överhuvud taget i demokratiarbetet?                                                                                                                                    
– Den demokratiska tillbakagången är en bekymmersam trend som måste brytas. Det svenska demokratibiståndet är viktigt i arbetet för att skydda demokratin på flera håll i världen. Den nya PAO-strategin har fokus på bland annat demokratiska, inkluderande och välfungerande politiska organisationer och nätverk för politisk dialog. Den ska också öka representationen och inflytandet för underrepresenterade grupper som kvinnor och unga i politiska organisationer. Att de svenska partiernas organisationer deltar i den kampen, med sina erfarenheter från den svenska demokratin, är en av flera betydelsefulla pusselbitar.

Kommer Sverigedemokraterna att få pengar med det nya systemet?
– Ja, precis som de organisationer som är knutna till de andra riksdagspartierna kommer även SD:s organisation kunna ansöka om detta stöd. En bärande princip i strategin är ett krav på att de samarbetspartners som PAO samarbetar med ska ha stadgar, partiprogram, policyer samt verksamhet som överensstämmer med strategins mål och syfte om att bidra till demokratisk utveckling, ökad respekt för mänskliga rättigheter och lika möjligheter för alla. Om SD:s partianknutna organisation lever upp till detta och kan presentera verksamhet som är värd att stödja lämnar jag åt Sida att avgöra, svarar Janine Alm Ericson.

David Isaksson

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.