Israel: Terrorstämpling tystar civilsamhället


I juli utsattes Defence for Children Palestines kontor i Ramallah för en räd av israelisk gränspolis. Foto från övervakningskamera.

Trots kraftfulla internationella protester kvarstår Israels beslut att terrorstämpla sex välkända palestinska människorättsorganisationer. Det innebär att israelisk militär nu har rätt att stänga organisationernas kontor, arrestera personalen och konfiskera all utrustning.

Det var i oktober i år som Israels regering tog det kontroversiella beslutet av terrorstämpla sex palestinska mänskliga rättighets-organisationer, varav flera har stöd av FN, EU och europeiska biståndsorgan inklusive svenska Sida.  Beslutet konfirmerades den 7:e november av den israeliska militära occupationsmakten, vilket innebär att det kan tillämpas både i Israel och de ockuperade palestinska områdena. 

De sex organisationerna är Al-Haq Human Rights Group, Addameer Rights Group, Defense for Children International-Palestine, Bisan Center for Research and Development, Union of Palestinian Women’s Committees och Union of Agricultural Work Committees. 

Beslutet om terrorstämpling har kritiserats hårt av bland andra FN- och EU-organ, amerikanska kongressledamöter, EU-parlamentariker, Amnesty, Human Rights Watch och många andra civila och internationella organisationer. Men den israeliska regeringen menar att de har agerat korrekt och har grund för sitt beslut. Några bevis för detta har ännu inte presenterats för det samlade internationella biståndssamfundet – men samtal med Israel pågår.

DCIP har redan tidigare utsatts för militära räder.

Två av de terrorstämplade organisationerna har svenskt bistånd, Al-Haq och Defense for Palestinian Children International. Biståndsmyndigheten Sida har inte sett några tecken på att de här organisationerna hyser terrortendenser. Ändå har den officiella svenska reaktionen på Israels agerande hittills varit tämligen försiktig. Utrikesminister Ann Linde har förklarat att ”Sverige ser med oro på det snabbt krympande utrymmet för palestinska civilsamhällsorganisationer”, och att man nu…”tillsammans (med andra givarländer) följer upp beslutet med Israel för att få mer information om grunderna till listningarna.” 

Det här uttalandet gjordes i början av november och när vi nu kontaktar UD har man ingenting att tillägga. UDs presstjänst kan heller inte svara på om uppföljning av Israels beslut har påbörjats, vilka som deltar i arbetet eller när granskningen väntas bli klar. 

Inga tecken på terrorism
Göran Paulsson är biståndsråd på det svenska konsulatet i Jerusalem, som bland annat hanterar det svenska biståndet till Palestina och därmed också stödet till Al-Haq och Defense for Palestinian Children International. Någon förändring av samarbetet med de två organisationerna har inte skett efter Israels terroristanklagelser säger han, det fortsätter helt enligt fastlagda samarbetsavtal. Hittills har konsulatet inte fått uppgifter om att Israel har hindrat de två organisationerna från att arbeta eller att personalen har trakasserats.

– Vi känner de här organisationerna väl och följer de rutiner som gäller för allt bistånd, med årsgenomgångar, revision, möten, fältbesök och så vidare. Och vi har inte sett några tecken på att de har kopplingar till terrorism, säger han.

– Vi tar alltid den här typen av anklagelser på allvar men i dagsläget ser vi inte att det finns tillräcklig substans i anklagelserna. Men om det blir belagt att det finns kopplingar kommer vi att vidta åtgärder. Vi har då explicita villkor i våra avtal att luta oss mot. 

Israel har även tidigare terrorstämplat organisationer som arbetar med MR-frågor i Palestina. Vad kan det betyda för utvecklingen av civilsamhället och demokratin i Palestina om Israel förbjuder sådana organisationer att arbeta i landet?

– Det skapar en generell osäkerhet som på olika sätt slår mot det civila samhället i stort. Det är ännu för tidigt att säga vad detta får för betydelse för just de här organisationernas möjligheter att verka. Han understryker att Sverige står bakom EU:s uttalande när det gäller terrorstämplingen.

– Liksom EU tar vi anklagelser om terrorism på allvar men vi har alltså ännu inte tagit del av någon substans bakom anklagelserna. Vi noterar också att liknande anklagelser tidigare har riktats mot de här organisationerna, men att de inte har kunnat styrkas. Och liksom EU understryker vi vikten av ett fritt civilt samhälle för en demokratisk utveckling i Palestina.

Palmecentret samarbetar sedan många år med olika delar av civilsamhället i Palestina, men har inte avtal med någon av de sex terroranklagade MR-organisationerna. Men Israels besut påverkar alla organisationer som arbetar med människorättsfrågor och demokrati både i och utanför Palestina, konstaterar Palmecentrets generalsekreterare Anna Sundström. 

– Israels agerande kan få civilsamhällesorganisationer att agera mer försiktigt eller till och med tystna för att inte drabbas av repressalier. 

Just att terrorstämpla organisationer har blivit ett globalt fenomen efter attacken mot tvillingtornen i New York den 11 september 2001, menar Anna Sundström.

– Men det begreppet används mer och mer för att misstänkliggöra och tysta obekväma och oppositionella röster. Det blir också allt vanligare att biståndsgivare för in särskilda så kallade terrorklausuler i sina samarbetsavtal, där man kräver garantier för att mottagarna inte har samröre med vissa grupper. Men hur man definierar terrorister är inte alltid självklart. Till exempel ansåg bland annat USA tidigare liksom Margret Thatcher när hon var Storbritanniens premiärminister att Nelson Mandela var en terrorist – men det är det få som håller med om idag. 

Låg svensk profil
Sverige har alltså än så länge valt att hålla en låg profil när det gäller de aktuella terrorstämplingarna och avvakta med kommentarer tills de samtal som det internationella givarsamfundet har med Israel har gett något resultat. Kan den försiktiga hållningen hänga samman med Sveriges önskan att förbättra relationerna med staten Israel?

– Jag hoppas inte det. Vi måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt, att både upprätthålla goda relationer med olika länder och ändå föra fram kritik när det är nödvändigt. Det svenska biståndet handlar ju mycket om demokratiutveckling och stöd till civilsamhället som båda är oerhört viktiga frågor, och vi måste våga reagera när dessa insatser försvåras.

En positiv effekt av Israels agerande är det massiva stöd som de sex drabbade organisationerna har fått av civilsamhällesorganisationer världen över, inte minst israelsiska organisationer, säger Anna Sundström.

– Det är oerhört glädjande och visar hur viktiga de här organisationerna är.

Besök i Sverige
Under måndagen den 29:e november besökte två av organisationerna, Defence for Children och Al-Haq, Sverige.

En av dem som skulle träffa organisationerna var Amnesty Sveriges tillförordnade generalsekreterare Anna Johansson. Hon hade på grund av sjukdom ingen möjlighet att personligen träffa de två palestinska organisationer. På Twitter publicerar hon en bild tagen utanför UD och skriver:

Den som medverkade på plats och syns i bild är Maja Åberg, policyrådgivare på Amnesty Sverige. Med på mötet var också Martin Nihlgård, generalsekreterare på IM.

– Det är en närmaste Kafkaartad situation de beskriver. Beslutet som tagits utan någon som helst process där parterna haft möjlighet att försvara sig leder till stora risker för både organisationerna, deras ideellt engagerade och anställda, skriver Martin Nilhgård i en tråd på Twitter.

Agneta Carleson

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.