Tibet: Världens ”tredje pol” smälter i rekordtakt


Glaciärsjö i Himalaya
Glaciärsjö i Himalaya. Foto: Tibet3rdPole

Världens tredje största glaciär finns i Tibet och nu smälter den i rekordfart, något som kan få stora konsekvenser för människor i Asien. 
– Asiens tio största floder har sitt ursprung i Tibet och glaciärerna här försörjer miljontals människor med vatten. Därför måste vi bättre uppmärksamma det som händer där. Det säger Lobsang Yangtso, forskare från Tibet som lever i exil i Indien och som kommer att medverka under miljötoppmötet COP26 i Glasgow.

Medan världen pratar om Arktis och Antarktis är det få som känner till att den tredje största av världens glaciärer finns i Tibet. Lobsang Yangtso är själv född i östra Tibet och flydde till fots över Himalaya när hon var nio år gammal för att komma undan Kinas förtryck och få ett bättre liv i Indien. I dag är hon miljö- och klimatexpert med fokus på hur människor påverkas av klimatförändringar. I november deltar hon i COP26 i Glasgow med organisationen International Tibet Network och kampanjen Tibet Third Pole tibet3rdpole.org

Lobsang Yangtso.

Lobsang Yangtso är mycket oroad över det som händer på världens tredje pol – den tibetanska platån i Himalaya. Hennes doktorsavhandling handlade om Kinas miljö- och utvecklingspolicy i Tibet och vad den orsakar i form av naturkatastrofer och mänskligt lidande. 

– Klimatfrågan är en politisk fråga. Asiens tio största floder har sitt ursprung i Tibet och försörjer en femtedel av jordens befolkning med vatten. Kina bygger dammar och leder om floder för att deras befolkning ska få mer vatten. Detta påverkar tillgången på vatten i många länder i närområdet, konstaterar Lobsang Yangtso. 

Kinas utvecklingsplaner i Tibet innebär en enorm utbyggnad av regionens infrastruktur. Befolkningen ökar kraftigt när kineser flyttar från Kina till Tibet och befolkningsomflyttningen leder till mer trafik, fler fabriker och fler flygplatser som bidrar till föroreningar och mer koldioxidutsläpp. Kina gräver också ner kärnavfall på den tibetanska platån.

– Kina har också en massiv gruvindustri i Tibet med framför allt utvinning av kol, som också bidrar till koldioxidutsläpp. Både dammar och gruvindustri orsakar jordbävningar och skred och andra naturkatastrofer. Människor i Tibet och Himalaya måste nu anpassa sina liv till förändringarna för att överleva. Här har staten ett stort ansvar, fortsätter Lobsang Yangtso.

Smälter snabbare än Arktis
Glaciärerna i Tibet är de tredje största av världens glaciärer och de smälter nu snabbare än i både Arktis och Antarktis. På grund av högre temperaturer hinner heller inte snön bilda ny is. Den höga höjden gör att Himalaya påverkas mer av den globala uppvärmningen som går dubbelt så fort här. Grundvattnet har sjunkit, regnen och snöfallen har minskat och glaciärerna krymper och blir mer svårtillgängliga för lokalbefolkningen som är beroende av dem för sitt vatten.

– Klimatförändringar har inga landgränser. Det som händer i Himalaya påverkar på sikt resten av världen. På den tibetanska platån finns permafrost och när den smälter frigörs enorma mängder koldioxid som påskyndar den globala uppvärmningen, berättar Lobsang Yangtso.

Ingen oberoende forskning tillåten
Tibet är sedan 1949 ockuperat av Kina och inga oberoende forskare är tillåtna att göra fältstudier i Tibet. Inga tibetaner får heller komma till tals när det gäller klimatfrågan, i den senaste IPCC-rapporten är det bara kinesiska myndigheter som bidrar med information. Ingenstans har en tibetansk forskare fått uttala sig i klimatfrågan. 

– I den akademiska världen räknas inte forskning om man inte har gjort fältstudier, så det är väldigt svårt att få gehör för min forskning som baseras på information från andra via webbsidor och Wechat eftersom jag inte har tillåtelse att genomföra forskning på plats i Tibet, säger Lobsang Yangtso.

Det finns dock några tibetanska organisationer som arbetar med miljöfrågor, men de är inte oberoende utan måste följa de kinesiska myndigheternas regler. Inne i Tibet får man bara prata om okänsliga ämnen när det gäller miljö och klimat, som sophantering, flora och fauna eller skogsvård, den som försöker uppmärksamma att Kinas miljö- och utvecklingspolicy, som gruvindustrin och byggandet av dammar, förvärrar klimatförändringarna och orsakar miljökatastrofer riskerar att fängslas.

En annan fråga som är känslig att prata om, men som påverkar den tibetanska befolkningen och deras sätt att leva med naturen, är tvångsförflyttningen av nomader till städerna.

– Kinesiska myndigheter säger att anledningen till att urbanisera nomaderna är för att bevara gräsmarker och minska fattigdomen. Men faktum är att resultatet blir precis det motsatta och de egentliga anledningarna är att den kinesiska staten vill åt marken för exploatering. Och de kan också övervaka nomadbefolkningen i städerna med hjälp av ID-kort, fortsätter Lobsang Yangtso.

I den internationella klimatdiskussionen har Himalayas glaciärer och permafrost inte varit med på dagordningen som något som påverkar klimatförändringarna globalt.

– På COP26 i Glasgow ska vi framför allt ta upp två frågor. Den ena är det faktum att glaciärerna i Tibet är de tredje största av världens glaciärer och försörjer miljontals människor med vatten. Tibet måste få lika mycket uppmärksamhet i klimatfrågan som Arktis och Antarktis, fortsätter Lobsang Yangtso. 

– Den andra frågan är att tibetaner aldrig får uttala sig om Kinas miljö- och utvecklingspolicy. Tibetaner måste inkluderas i den globala klimatdiskussionen om omvärlden ska få en bättre bild av vad som händer i Himalaya. Det går inte att bara lyssna på de kinesiska myndigheterna. Världens regeringar måste kräva att internationella forskare får komma in i Tibet och göra fältstudier. Och världen måste lyssna på tibetanerna i Tibet och vad de behöver.

Nu förbereder Lobsang Yangtso och gruppen bakom kampanjen tibet3rdpole.org flera seminarier i samband med klimattoppmötet. 

–  Den 6:e november sker också den stora klimatdemonstrationen då många tibetaner från London kommer att delta med slogans, flaggor och traditionella dräkter. Vi kommer att synas!

Hittills har Greta inte tagit upp frågan om världens tredje pol men Lobsang Yangtso hoppas att de nu ska få kontakt:

– Vi ska försöka träffa Greta om vi får en chans på COP i Glasgow. Vårt team ska göra allt vi kan för att få prata med henne!

Redaktionen

Fakta:
Tredje polen är en benämning på den ismassa som finns på den tibetanska platån i Himalaya, se karta i artikeln. Puruogangri är världens tredje största glaciär efter Arktis och Antarktis. Glaciären täcker över 400 kvadratkilometer vid en genomsnittlig höjd över 6000 meter.

Även om koldioxidutsläppen minskar och lyckas begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C beräknas 36% av glaciärerna i Himalaya-området att ha försvunnit 2100. Om utsläppen inte minskas, blir förlusten två tredjedelar.

De smältande glaciärerna kommer att öka flodflödena fram till år 2050 och orsaka enorma översvämningar. Men sedan kommer vattenflödet att ebba ut och det blir istället torka.

Källa: Rapporten The Hindu Kush Himalaya Assessment 

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.