Rapport: Givarna ”fjärrstyr” civilsamhället i Afrika


En ny rapport riktar skarp kritik mot biståndsaktörer från väst för att försvåra möjligheterna för afrikanska civilsamhälles- och gräsrotsorganisationer att växa och utvecklas. Organisationer i väst diskriminerar afrikanska aktörer och söker i hög utsträckning ”fjärrstyra” det afrikanska civilsamhället.

Rapporten Barriers to African Civil Society: Building the Sector’s Capacity and Potential to Scale Up som publicerades av Safaricom, Vodacom och Vodafone Foundation noterar att biståndsvärlden kom överens på ett humanitärt toppmöte år 2016 att mer bistånd skulle kanaliseras via lokala organisationer. Trots detta går biståndet ofta via internationella hjälporganisationer med säte i USA eller Europa, istället för genom afrikanska civilsamhällesorganisationer. Rapporten fokuserar på barriärer som förhindrar att en förändring kommer till stånd. Rapporten är producerad av Clearview Research, ett samarbetsprojekt mellan forskare på Wits Business School i Johannesburg, Centre for African Philanthropy och Judge Business School i Cambridge. Huvudförfattarna är Bhekinkosi Moyo som är chef för Africa Centre on Philantropy and Social Investments och Kenny Imafidon som leder Clearview Research.

Orsakerna till problemet
Enligt rapporten har koloniala attityder i den internationella utvecklingssektorn bidragit till att göra merparten av de afrikanska länderna och institutionerna biståndsberoende. Dåliga arbetsvillkor och avsaknad av finansiering är andra bidragande orsaker som befäster en ojämlik relation. Ytterligare ett hinder är att de flesta afrikanska organisationerna ”fjärrstyrs” med hjälp av stränga krav på vad de ska göra för att få ekonomiskt stöd.

Vad bör göras
Enligt studien bör biståndsgivare ompröva dagens strikta riktlinjer för ekonomiskt stöd och återuppta relationen till lokala organisationer som de har samarbetat med förut.

Rapportförfattarna konstaterar också att givarna föredrar att använda internationella hjälporganisationer eftersom de är professionella, urbana och har den kompetens och de resurser som behövs för att uppfylla givarnas krav.

Semkae Kilonzo, ordförande för Policy Forum, en lokal organisation som arbetar med demokratifrågor, säger att utländska givare bör ompröva sin ekonomiska stödstrategi genom att behandla internationella och lokala organisationer på lika villkor, samtidigt som de hjälper till att stärka kompetensen hos lokala organisationer.

– Jag tror att det är hög tid att afrikanska organisationer hittar varaktiga inkomstkällor och utvecklar innovativa metoder för att generera inkomster, säger han.

Kilonzo uppmuntrar ledare för lokala organisationer att utveckla strategier för att öka intäkterna från lokala källor.

Över 90 procent av afrikanska civilsamhällesorganisationer är beroende av stöd från givare. Enligt experter arbetar de flesta internationella organisationer med sina egna lokala filialer i afrikanska städer, vilket bidrar till ytterligare försvagning av verkligt lokala organisationer.

Tomas Nordberg

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.