Ökat svensk stöd mot hungersnöd


WFP arbetar på plats i Nepal. Foto: WFP.

Hunger väntar i många länder i världen efter pandemin. Därför ger nu Sverige ytterligare stöd till FN:s världslivsmedelsprogram (WFP). Det skriver regeringen på sin hemsida.

Världen står inför den värsta svältkatastrofen sedan andra världskriget till följd av covid-19. Enligt FN är antalet människor som befinner sig i akut livsmedelskris på rekordhöga nivåer. FN:s generalsekreterare varnar för att över 41 miljoner människor riskerar svält om de inte skyndsamt får humanitärt bistånd. 

Beslutet innebär att Sverige gör en extra utbetalning om 50 miljoner kronor för att ytterligare stödja insatser för att förhindra svält. Pengarna tas från den ordinarie biståndsbudgeten. – Vi står inför en hungerpandemi och vi riskerar att bevittna flera stora svältkatastrofer samtidigt i världen. FN:s generalsekreterare uppmanar oss till ett kraftfullt agerande för att förhindra detta. Regeringen står fast vid enprocentmålet och svarar upp mot generalsekreterarens uppmaning, säger Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd i en kommentar på regeringens hemsida.

Enligt FN befinner sig redan 41 miljoner i hela 41 länder i ett nödläge, dvs. endast ett steg från svältkatastrof. Värst är situationen på sex platser (Burkina Faso, Etiopien, Jemen, Madagaskar och Nigeria) där 14 miljoner människor riskerar att svälta om inte det internationella samfundet skyndsamt agerar. Nyligen utfärdade FN ett larm om att 400 000 människor i det konfliktdrabbade Tigray i Etiopien lever under mycket svåra förhållanden och FN har därför begärt att de akuta hjälpinsatserna snabbare ska släppas in.

I rapporten The State of Food Security and Nutrition in the World 2021 konstaterar FN-organisationerna att 118 miljoner fler människor I världen levde under hunger 2020 än 2019.

Redaktionen

Uppläsning av artikel

Nyhetsbrev

Samtycke

Global Reporting kommer att använda informationen du tillhandahåller på det här formuläret för att hålla kontakt med dig och uppdatera dig kring Global Bar och andra projekt.

Du kan ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka på unsubscribe länken i sidfoten på email du mottar från oss, eller genom att kontakta oss på info@globalreporting.net. Vi behandlar din information med respekt. För mer information om våra sekretesspraxis, besök vår hemsida. Genom att klicka nedan godkänner du att vi får behandla din information i enlighet med dessa villkor.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.