Intervju: ”Taiwan har lärt sig den hårda vägen”


Vincent C.H. Yao. Foto: Taipei mission in Sweden.

Vincent C.H. Yao är ambassadör för Taiwan i Sverige, eller som det formellt heter Head of Taipei Mission in Sweden då Sverige och Taiwan inte har några officiella diplomatiska relationer. Vi frågade honom om hur han ser på landets hantering av pandemin.

Vad är huvudanledningen till att Taiwan lyckades så bra under den första tiden?
– Taiwan lärde sig den hårda vägen från lärdomar i det förflutna. SARS-utbrottet som inträffade 2003 drabbade Taiwan kraftigt. Taiwans erfarenhet av att slåss mot SARS fungerar som en viktig erfarenhet för landets förmåga att ta itu med infektionssjukdomar. Sedan dess har Taiwans regering antagit flera stora reformer gällande systemet för förebyggande av smittsamma sjukdomar och hälsovården. Bland de mest anmärkningsvärda reformerna var att inrätta övervakningssystem av sjukdomar i realtid och genomföra omfattande infektionskontroll.

– Redan innan det första covid-19-fallet bekräftades aktiverade Taiwan Central Epidemic Command Center (CECC). Innan covid-19-pandemin ändå utbröt antog Taiwan lagen om överförbara sjukdomar och inrättade National Health Command Center (NHCC), som är bemannat med personal från olika ministerier för att underlätta samordningen av tvärministeriella insatser samt ansvarsuppdrag.

– Det akutavdelningsbaserade övervakningssystemet för infektiösa sjukdomar i realtid är ett automatiskt rapporteringssystem som gör det möjligt för sjukhus att direkt ladda upp varje dags patientdiagnoskoder till datorns CDC-system. Taiwan CDC:s datorsystem kan omedelbart översätta de uppladdade uppgifterna till epidemikurvor och hjälpa till att övervaka förekomsten av nya infektionssjukdomar.

– Efter SARS-pandemin började Taiwan CDC att rekrytera ett stort antal läkare, vilket förbättrar kompetensen och pålitligheten vid epidemiologisk undersökning och sjukdomsdiagnos. SARS-utbrottet skadade också sjukvårdssystemet i Taiwan allvarligt. Sjukhus beordrades att stänga ner på grund av infektionsspridningen. Efteråt har inspektion för bekämpning av nosokomial infektion blivit rutinmässig praxis i Taiwan, vilket anses vara en enorm faktor i framgången med att motverka covid-19-utbrottet.

Taiwan lyckades identifiera potentiella infektioner och påbörja snabb kontaktspårning med hjälp av GPS-data. Hur gjordes detta?
– Andelen bredbandsanvändare och mobiltelefonsanvändare i Taiwan är båda bland de högsta i världen. Vi övervakade individer som genomgår hemkarantän/isolering genom ett system kallat ”Digital Fencing Tracking System”, som använder positioneringssystemet på telefonerna för att påminna människorna under hemkarantän/isolering att stanna kvar i det angivna området. När en individ under hemkarantän/isolering avlägsnar sig från det avsedda området skickar systemet ut ett varningsmeddelande till individen och en varning till folkhälsovårdspersonal, civilförvaltare och poliser för att följa upp individen för att säkerställa att individens vistelseort övervakas noggrant och genomförandet av samhällsbaserade tjänster. Därefter utvecklades ett system för att göra det möjligt för personer under hemkarantän/isolering att frivilligt rapportera sin hälsostatus till den behöriga myndigheten dagligen.

Hur användes de system som etablerades under SARS i arbetet mot covid? 
– När covidutbrottet först inträffade i Kina integrerade Taiwans omedelbart resehistorikdata från landets migrationsdatabas i det nationella hälsosystemet för att flagga fall med en historia av resor till drabbade områden. Därefter inkluderades kontakthistorik och arbetsförhållanden för specifika individer för att tillåta vårdpersonal att få förstahandsinformation om patientens historik avseende resor, arbete, kontakter och kluster för att underlätta bedömningen av patienten (så kallat triage) och skydda hälsan för hälsoarbetare.

Hur har den taiwanesiska ekonomin påverkats av pandemin?
– Enligt Taiwans nationella utvecklingsråd (NDC) medförde Taiwans framgång med att hantera sjukdomen under det senaste året, medan majoriteten av världen kämpade med effekterna av pandemin, att landets ekonomi kunde fortsätta att växa. Då den globala försörjningskedjan omstrukturerades till följd av pandemin skapades också ett starkt momentum för export och produktion vilket Taiwan utnyttjade. Enligt statistik som publicerades av Taiwans regering växte Taiwans  BNP med runt tre procent 2020, vilket är mer än de flesta utvecklade ekonomier. Tillväxten under fjärde kvartalet 2020 var särskilt stark, cirka 4,94 procent, på grund av betydligt ökad export och inhemsk konsumtion. Under det första kvartalet 2021 växte ekonomin med över åtta procent, mest sedan 2010 och mer än Kinas ekonomi.

– Det nationella utvecklingsrådet NDC bedömer att Taiwan förväntas överträffa de flesta länder ekonomiskt 2021 på grund av effektiv regeringspolitik och en global återhämtning under andra halvåret när covid-19-pandemin kommer under kontroll. 

Våren och sommaren 2021 kom det nya utbrott av covid i Taiwan. Vad är anledningen till att detta skedde?
– Det senaste utbrottet var kopplat till en handfull flygbolagspiloter som hade tagit in på ett hotell nära Taoyuans internationella flygplats. En del av hotellpersonalen var också infekterad. Många av dem som var kopplade till detta kluster visade sig senare ha smittats av den brittiska varianten, känd som B.1.1.7 (Alpha-varianten).

– I respons beordrades alla skolor i området från dagis till gymnasier att stänga i två veckor och nationella gränser stängdes i minst en månad för de som inte har uppehållstillstånd, bland ytterligare åtgärder. 

Men kopplade Taiwan av för mycket efter den första framgången med att bekämpa COVID-19?
– Människor började bli självbelåtna, vilket kan vara en anledning. Att sjukhus minskade sina tester kan vara ytterligare en. Enligt en onlinepublikation ”Our World in Data” administrerade Taiwan endast 0,57 virustester per 1 000 personer i mitten av februari. Detta jämfört med Singapores 6,21 och Storbritanniens 8,68 under ungefär samma period.

– Taiwanesiska medicinska experter sa att de hade förväntat sig utbrottet på grund av framväxten av mer överförbara varianter av coronavirus, kombinerat med den långsamma utvecklingen av vaccinationskampanjen. Innan det senaste utbrottet av covid i Taiwan var majoriteten av allmänheten ovillig att vaccineras.

Varför har det varit så svårt för Taiwan att få vacciner?
– Att Peking har hämmat Taiwans förmåga att anskaffa och distribuera vacciner från början är en anledning. Kinas Fosun Pharma, ett Shanghai-baserat läkemedelsföretag, kontrollerar distributionsrättigheter till BioNTech-Pfizer mRNA-vacciner i Kina, Taiwan, Hongkong och Macau. Peking fortsätter att insistera att Taiwan endast köper BioNTech-vacciner genom Fosun Pharma i Shanghai.
– Å andra sidan kritiserades också Taiwans strategi att fokusera på utveckling och produktion av sitt egna vaccin vilket gjort det mindre redo att snabbt söka anskaffa utländska vacciner när de blev tillgängliga.

När förväntar du dig att den taiwanesiska befolkningen når en internationell vaccinationsnivå?
– Den fjärde juli hade det totala antalet vaccinationer hittills i Taiwan nått 2 337 809, vilket motsvarar ca tio procent av befolkningen. Som en följd kan den taiwanesiska befolkningen komma att nå en internationell vaccinationsnivå tidigare än vi har trott, konstaterar de ansvariga myndigheterna.

Tomas Nordberg

Läs också

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.