FN-mötet om Agenda 2030: Kan vi återhämta oss efter pandemin?


Här är länderna som presenterar sina framsteg under mötet

Mellan den 6:e och 15:e juli hålls FN:s högnivåmöte om hållbar utveckling vilket i år blir virtuellt. Årets möte fokuserar på pandemins inverkan på arbetet med de globala målen. Och frågan är – finns det fortfarande en chans att nå målen?

Det senaste året har som alla vet varit oerhört dramatiskt och arbetet med de globala målen har i mångt och mycket hamnat i bakgrunden för kampen mot covid-epidemin. Samtidigt som en stor del av världen dallrar under en exceptionell hetta och skogsbränderna rasar i bland annat Sibirien, samlar sig nu världen för ett nytt toppmöte: nedräkningen mot 2030 fortsätter. Temat för årets högnivåmöte om de globala målen (HLPF 2021) är Hållbar och motståndskraftig återhämtning från covid-19-pandemin som främjar ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling.

Sveriges regering har genomfört en frivillig nationell granskning till FN om de framsteg som gjorts i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen. Denna rapport lämnades nyligen till världsorganisationen och illustrerar Sveriges goda utgångsläge, samtidigt som det inte saknas utmaningar för att nå målen i Agenda 2030. Rapporten kommer att redovisas på högnivåmötet.

Sverige har inte lyckats reducera den ekonomiska och sociala ojämlikheten eller uppnå flera av de nationella miljömålen. Våld och kränkningar minskar inte heller och mobbing tilltar bland unga människor. Sverige har också problem med att nå upp till mål 12 om hållbar produktion och konsumtion. 

– Covid-19-pandemin har drabbat hela världen och illustrerar hur sammanflätade våra utmaningar är. Lokala kriser blir snabbt globala. Flera tvärgående kriser, som klimatförändringarna, förlusten av biologisk mångfald, ojämlikheten och de många långdragna konflikterna, samverkar med pandemin och försämrar våra chanser att uppnå de globala målen för hållbar utveckling till 2030, säger biståndsminister Per Olsson Fridh i ett pressmeddelande från regeringen.

Den sittande regeringen ska lägga fram en granskningsrapport per mandatperiod fram till 2030 och årets frivilliga rapport är Sveriges andra sedan Agenda 2030 antogs 2015 (den senaste redovisades vid högnivåmötet för fyra år sedan).

– Sverige bidrar till det globala genomförandet av Agenda 2030, bland annat genom våra satsningar på klimatomställning, demokratiutveckling och genom vår feministiska utrikespolitik. Att återhämtningen från coronapandemin också bidrar till omställningen är centralt för att nå hållbarhetsmålen i tid. Genomförandetakten måste öka och säkerställa att ingen lämnas utanför, konstaterar Per Olsson Fridh.

Totalt kommer 43 länder att lägga fram sina nationella planer för utvärdering under mötet. Till dessa länder hör, förutom Sverige, så vitt skilda länder som Saudiarabien och Zimbabwe. En genomgång av vad samtliga länder menar att de åstadkommit hittar du här

Kritik från organisationer
Samtidigt kritiserar 38 svenska organisationer, medlemmar i plattformen CONCORD, Sveriges sätt att hantera målkonflikter. Målkonflikterna involverar bland annat vapenexport och utsläpp från vår konsumtion. Organisationerna vill bland annat att regeringen tar fram en ny handlingsplan för att realisera agendan. Samtidigt poängteras att det behövs en förberedande utredning och en lag kring företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö.

– Global hållbar utveckling tar tid, kräver långsiktighet och nytänkande bortom specifika politikområden. Regering och riksdag behöver med förnyad energi visa kraft och mod när det nu krävs en ny vass handlingsplan som kan bidra till att lösa de problem vi kämpar mot klockan för att lösa, säger Anna Stenvinkel, generalsekreterare för ForumCiv.

Under dagarna genomförs också ett stort antal sidomöten. Bland annat så kommer Glokala Sverige-kommunerna Malmö, Helsingborg, Uppsala och Stockholm att rapportera om sitt hållbarhetsarbete på högnivåmötet. VLR, Voluntary Local Review, är en frivillig hållbarhetsrapportering för kommuner i vilken de utvärderar sina bidrag till FN:s mål för hållbar utveckling enligt Agenda 2030. Under Almedalsveckan hålls också flera möten om Agenda 2030, se mer nedan.

Tomas Nordberg

Här hittar du alla sidoevent

Här är programmet i dess helhet

Mötet kan följas här

Agenda 2030 under Almedalsveckan: Hur kan Sverige ta ledartröjan internationellt i Agenda 2030, inför Stockholm+50?

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.