Uppgifter: EU avbryter stöd till Burmas polis


Protester i Burma (Myanmar) 7/2. Foto från Twitter.

Flera internationella organisationer har stoppat sin verksamhet i Burma (Myanmar). Nu avbryter EU också sitt hårt kritiserade stöd till polisen i Burma, enligt uppgifter som ännu inte officiellt bekräftats. Sida har ännu inte fattat något beslut om samarbetet med staten i Burma ska avbrytas. Samtidigt fortsätter protesterna i landet.

Under de senaste åren har internationella hjälporganisationer svarat för en stor del av stödet till de många internflyktingarna i landet, ett arbete som med tiden blivit allt svårare. Redan tidigare var en tredjedel av alla flyktingläger i Rakhin och Kina utom räckhåll för humanitär hjälp, enligt information från FN:s samordningsorgan OCHA. Flera hjälporganisationer, däribland International Rescue Committee, CARE, och Norwegian Refugee Council har nu pausat sin verksamhet i landet. Även MSF utvärderar sin närvaro, skriver New Humanitarian.

Naiva skandinaver?
Kritiken är på flera håll hård mot det västerländska engagemanget i Myanmar och den naiva tro som funnits, inte minst i de skandinaviska länderna, om att militären (i Myanmar benämnd Tatmadaw) går att reformera inifrån. Analytikern David Scott Mathieson som tidigare bland annat arbetat på Human Rights Watch skriver i Asia Times om det han kallar ”gamarna i det fredsindustriella komplexet”:

The Western scramble for Myanmar had as one of its primary premises the downplay of reports of military atrocities. Engaging required understanding the Tatmadaw. Understanding didn’t include a full recognition of past and ongoing crimes. Diplomats, usually European and Scandinavian, would scoff at reports of serious human rights violations and mock the ethnic rights groups who relayed information.

The peace industrial complex vultures who began descending in 2012 sneered at ethnic civil society organizations (CSOs) traumatized by decades of war and derided them as “spoilers.” The same foreigners would recoil in umbrage when it was suggested they had adopted a pro-government slant.

EU har nu beslutat att avsluta samarbetet med Myanmars polis, enligt uppgifter från en av de polisorganisationer som deltar i träningen och som publiceras av Burma Campaign UK, men som inte officiellt bekräftats.

Sida-stöd fortsätter
Som vi tidigare rapporterat går en del av det svenska biståndet till Myanmar till program som genomförs helt eller delvis i samarbete med staten, via bland annat FN-organet UNDP.

Sida har ännu inte fattat något beslut om detta stöd kommer att avbrytas. I onsdags hölls ett möte på svenska ambassaden där flera olika partners deltog. I ett mail till Global Bar Magazine skriver Sida:

Svenska ambassadens sektionskansli i Yangon har fått ett uppdrag att se över insatsportföljen. Man kommer att identifiera insatser eller komponenter som innebär stöd i någon form till statliga institutioner och bedöma hur dessa behöver omprövas. Utgångspunkten är då att det svenska stödet vare sig ska resurssätta eller legitimera det bakslag för demokratin som militärens maktövertagande inneburit. I denna översyn ingår också att föra en dialog med samarbetsparter och andra givare, vilket är angeläget i en sådan här situation. Det kommer att ske skyndsamt. Innan slutsatser dras förutser vi en dialog mellan Sida och Utrikesdepartementet, gissningsvis under nästa vecka.

Sida har inga förestående utbetalningar inom Myanmar-strategin denna eller nästa vecka.

Under söndagen fortsatte protesterna mot militärkuppen, rapporterar flera medier och bilder på sociala medier vittnar om hur tusentals människor gett sig ut på gatorna. Internet fungerar när detta skrivs återigen i Burma.

David Isaksson

Fakta: Heter det Myanmar eller Burma?

1989 valde militären att byta namn på landet till Myanmar. Efter de första demokratiska valen har också allt fler internationella organisationer gått över till namnet Myanmar, medan solidaritetsgrupper och USA fortfarande skriver Burma. Institutet för språk och folkminnen menar att man kan använda båda, men med tonvikt på Myanmar. Frågan är om denna bedömning kan komma att ändras efter kuppen. Ord är också politik.

Här hittar du alla våra artiklar och poddar om Myanmar/Burma.

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.