SIPRI: Klimat och krig hänger ihop


FN-soldater i CAR. Foto : UN/MINUSCA – Leonel Grothe

Hälften av de länder där FN:s fredsbevarande styrkor verkar är samtidigt länder som antas få stora problem till följd av klimatförändringarna. Det visar en ny forskningsöversikt från fredsforskningsinstitutet SIPRI. 
Texten har uppdaterats.

I en ny forskningsöversikt analyserar SIPRI sambandet mellan klimatförändringarna och FN:s fredsbevarande operationer. Klimatkrisen har stora säkerhetspolitiska effekter, inte minst för FN:s fredsbevarande operationer. SIPRI konstaterar att i slutet av 2020 pågick tio av 21 fredsbevarande FN-missioner i länder som är mest utsatta för klimatförändring. Sex av tio av de största fredsoperationerna var i länder som är mest utsatta för klimatförändringar. Och åtta av tio utsända FN-soldater deltog i operationer i dessa länder. 

Forskningen visar därmed också att klimatförändringar kan ha allvarlig påverkan på FN:s fredsbevarande och särskilda politiska uppdrag. Till exempel så kan långsamma processer som minskade regnmängder, torka och ökenutbredning, liksom snabbare skeenden som översvämningar, minska möjligheterna att säkra mat och resurstillgång i fredsbyggandet. Regeringar i de påverkade regionerna kan försvagas och deras legitimitet bland folket undermineras. Detta skapar styrningsvakuum som beväpnade och kriminella grupper kan utnyttja. Översvämningar, sandstormar och andra klimathot kan minska de fredsbevarande truppernas rörlighet och deras förmåga på slagfältet. Konsekvensen riskerar då att bli än svårare konflikter, vilka i sin tur kräver ökade insatser från världssamfundet. Samtidigt är medvetenheten låg bland utsänd FN-personal, konstaterar Florian Krampe som är chef för klimatprogrammet vid SIPRI.

Klimat och fredsbevarande operationer. Karta: SIPRI

Säkerhetsrådets resolution 2408 från 2018 påkallar att operationerna rapporterar om klimatrelaterade risker och hur de kan påverka deras arbete. Säkerhetsrådet ska se till att varje fredsoperation som är kraftigt utsatt för klimatrisker har en miljö- och säkerhetsrådgivare. 

En slutsats SIPRI drar är att fredsoperationerna behöver bli mer klimatsensitiva. Därför måste säkerhetsrådet å det snaraste identifiera vilka ytterligare åtgärder, partnerskap och myndigheter som kan krävas för att möta de klimatrelaterade riskerna i FN:s fredsmissioner. 

I samband med att frågan diskuterades i FN:s säkerhetsråd den 23/2 deltog Sir David Attenborough i ett samtal. Den världsberömde naturfilmaren betonade att hela världens säkerhet beror på säkerhetsrådets beslut och att rådet håller i nyckeln för att förebygga globala katastrofer som Andra världskriget. Miljöhoten, inklusive stigande temperaturer globalt och förstörelsen av havet och ändrade vädermönster som leder till ökenutbredning och översvämning av städer borde ena oss.
– Det här är bara början av krisen. De fattigaste och de mest sårbara lider mest av uppvärmningen och hela världens stabilitet hotas. Vi är farligt nära brytpunkter som sänder globala temperaturer in i en spiral som gör dem katastrofalt högre. Matproduktion, tillgång till färskvatten och havets matkedjor riskeras och därmed hela civilisationens kollaps. Klimatförändringarna är ett globalt säkerhetshot och globalt samarbete krävs, sa Sir David Attenborough under samtalet.

Tomas Nordberg

Se diskussionen i FN:s säkerhetsråd i efterhand

Här kan du se samtalet i FN:s säkerhetsråd om klimatförändringar och säkerhetsfrågor baserat på de uppgifter SIPRI presenterat.

Somalia som exempel
Här kan du läsa en presentation som SIPRI håller om klimat och säkerhet i Somalia.

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.