Myanmar: Inget omedelbart stopp för Sida-stöd


Som vi tidigare rapporterat går en del av det svenska biståndet till Myanmar (Burma) till program som syftar till att stärka den offentliga förvaltningen i landet. Sida följer utvecklingen men har inte fattat något beslut om att avbryta någon del av stödet.

På frågan om hur Sida ser på biståndet till Myanmar efter militärens maktövertagande svarar myndigheten så här:

Sida ser med stor oro på dagens händelser i Myanmar och de konsekvenser det får för demokratiutvecklingen och mänskliga rättigheter i landet. Det kommer att påverka genomförbarheten av det svenska utvecklingssamarbetet. Vi kommer i närtid att vara i kontakt med våra samarbetsparter, andra givare och Utrikesdepartementet för att se över förutsättningarna för utvecklingssamarbetet.

Vi har ett omfattande samarbete med oberoende aktörer inom det civila samhället som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Myanmar. Vi ser med oro på hur deras möjligheter att agera nu kommer att påverkas. Vi har också ett betydande humanitärt stöd till utsatta människor i Myanmar och det humanitära tillträdet är redan sedan tidigare begränsat.  

Sida har idag inga direkta avtal med den statliga sfären i Myanmar. I enlighet med den gällande samarbetsstrategin förekommer det dock via de multilaterala institutionerna visst kapacitetsstödjande stöd till statliga institutioner. Det har gällt hälsoområdet och även ett stöd via UNDP, som bland annat omfattat antikorruption och kapacitetshöjande insatser riktade till det parlament som idag inte tilläts öppna. Vi kommer i närtid se över vad i dessa samarbeten som behöver omprövas. En given utgångspunkt är då att utvecklingssamarbetet vare sig skall resurssätta eller legitimera det bakslag för demokratin som militärens maktövertagande inneburit.  

Redaktionen

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.