Etiska riktlinjer behövs för batteritillverkning


Illustration: Shutterstock.

Omställningen från fossildrift till eldrivna fordon är bra för planeten. Men i arbetet för en hållbar miljö får vi inte glömma de mänskliga rättigheterna. Det menar Amnesty International och ett drygt 50-tal andra organisationer som nu tagit fram riktlinjer för ”gröna” batterier med krav som riktar sig till både stater och företag.

Elbilarna blir allt fler och tillverkningen av de batterier som behövs innebär en snabbt ökande efterfrågan på viktiga mineraler. Bilbatterier, och då specifikt litiumjonbatterier, är en del av omställningen från fossila bränslen till förnybara energikällor. Den ökande efterfrågan på gröna batteriteknologier innebär nya risker för miljön, såsom föroreningar av gruvområden, skadade havsbäddar och ökat avfall p g a ineffektiv design. 

Amnesty har under flera år granskat och publicerat rapporter om hur mänskliga rättigheter påverkas negativt i utvinning av mineraler som ingår i litiumjonbatterier som innehåller bland annat kobolt och litium. Organisationen publicerade två stora rapporter om koboltutvinningen i Demokratiska Republiken Kongo år 2016 och 2017, där organisationen kartlade problem med barnarbete samt farliga arbetsvillkor i utvinningen av kobolt.

– Sedan våra rapporter publicerades har vi har sett en förskjutning av diskursen och att företags agerande och framför allt risktänkande kring frågan om barnarbete kopplat till kobolt har ändrats. Förutom utredningsarbetet om kobolt så har vi också sett att utvinningen av litium i Sydamerika utgör ett hot mot urfolkens vattenresurser och ömtåliga ekosystem, säger Ulrika Sandberg på Amnesty Sverige.

Höjer ribban
Att garantera “gröna” batterier måste bli en prioritet för företag och regeringar/stater under återhämtningen från pandemin. Därför har Amnesty International nu publicerat riktlinjer för att säkerställa att tillverkning av litiumjonbatterier för bland annat elbilar inte bidrar till negativ påverkan på mänskliga rättigheter eller orsakar miljöskador. Riktlinjerna har skrivits under av ett antal civilsamhällesorganisationer från hela världen och innehåller en lista med krav riktade till företag och en annan lista riktad till stater och myndigheter.

– Med dessa riktlinjer höjer vi ribban vad gäller rekommendationer till både företag och regeringar för att de också ska ta med aspekten med återvinning av mineraler och batterier i detta arbete, fortsätter Ulrika Sandberg.

Riktlinjerna, som är applicerbara för alla företag som är involverade i bilindustrin (inklusive finanssektorn), slår fast att brytningen av litium och andra metaller som används vid tillverkningen ska respektera mänskliga rättigheter och miljö och urfolk i alla led av produktionen. 

Tomas Nordberg

I rapporten Powering Change: Principles for Businesses and Governments in the Battery Value Chain har Amnesty sammanställt viktiga riktlinjer som regeringar/stater och företag bör respektera för att undvika att de orsakar eller bidrar till negativ påverkan på mänskliga rättigheter eller miljöskador.

Läs rapporten nedan:

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.