UD: Vi har förtroende för Sidas bedömning


Utrikesdepartementet. Foto: ArildV - Eget arbete, CC BY-SA 3.0 Wikipedia

– Jag har förtroende för att Sida har gjort en genomarbetad bedömning”. Det skriver Per Olsson Fridh, statssekreterare för biståndsfrågor, i ett svar på de frågor vi ställt i samband med vår granskning av biståndet till staten i Tanzania.

Var regeringen informerade om Sidas beslut? 
– Sida är ansvariga att fattar beslut om enskilda insatser utifrån regeringens strategier. Från regeringens sida har vi varit tydliga med att endast ett begränsat statligt samarbete med Tanzania är möjligt på grund av den negativa utvecklingen vi ser i landet. I strategin står det att Sverige ska verka för att utvecklingssamarbetet ska bidra till att öka den social trygghet för de mest utsatta, inklusive kvinnliga ensamförsörjare. Verksamheten ska också bidra till att minska ojämlikhet i samhället, minska fattigdomen och bidra till långsiktig kapacitetsuppbyggnad av inkluderande sociala trygghetssystem. Jag har förtroende för att Sida har gjort en genomarbetad bedömning som leder till att svenska biståndsmedel tjänar den målsättningen på ett effektivt sätt. 

Kan inte beslutet ses som ett godkännande av den auktoritära regim som Magufuli leder? 
– Den nya strategin som togs förra året är tydlig med att stödet till staten ska minska avsevärt på grund av den negativa utvecklingen i landet. Det beslutet tog vi för att vi inte ser att regimen kan bära samma ansvar längre. Om något ska den nya strategin ses som en kritik mot hur Tanzania har utvecklats under Magufuli. Detta är också den svenska politiska hållningen gentemot Tanzania och den är vi tydliga med gentemot Magafuli.

Vad finns det för handbroms på ett sådant här program om det blir ännu värre förtryck?  
– Sida utvärderar kontinuerligt vilka insatser och samarbetspartners som har störst möjlighet att påverka utvecklingen i positiv riktning. Biståndet anpassas ständigt efter förändringar i den lokala kontexten. Vi förväntar oss att Sida kommer följa utvecklingen i Tanzania noggrant och vidta nödvändiga åtgärder för att svenskt bistånd ska fungera effektivt.

Petter Bolme

Nyhetsbrev

Samtycke

Global Reporting kommer att använda informationen du tillhandahåller på det här formuläret för att hålla kontakt med dig och uppdatera dig kring Global Bar och andra projekt.

Du kan ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka på unsubscribe länken i sidfoten på email du mottar från oss, eller genom att kontakta oss på info@globalreporting.net. Vi behandlar din information med respekt. För mer information om våra sekretesspraxis, besök vår hemsida. Genom att klicka nedan godkänner du att vi får behandla din information i enlighet med dessa villkor.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.